Bíbor Fátyol NőiségbeAvató: Papnő, Gyógyító, Tanító archetípusok

Bíbor Fátyol NőiségbeAvató: Papnő, Gyógyító, Tanító archetípusok

Bíbor Fátyol NőiségBeavató Hétvége

2023. május 27-28. 10:00-18:00 

Láss Tisztán, minden ködfátylon és illúzión át. Kapcsolódj és kapcsolj össze azzal, ami VAN!

A Bíbor Fátyol kiemelt fókuszában tudó asszonyi minőségeink:

 • a papnő
 • női tanító
 • gyógyítóasszony
 • bába
 • rima asszony
 • aranyasszony

A tudó asszonyi minőségekkel végzett belső ébresztő és gyógyító munka a benned Élő Bölcs Asszonyi minőséggel segít kapcsolódnod. Ilyen módon megkezdődhet, vagy éppen folytatódhat saját egyik belső női részed gyógyítása, fontos női erőd újjáélesztése, hogy a hétköznapokban használhasd.  A szakrális nőiség megélésében segít a mindennapok praktikus valóságában. 

Papnő Éned Belső Mestered Tengelye

A program célja, hogy azt élő kapcsolatod legyen saját belső bölcs asszonyi részeddel, a belső bölcs Mestereddel, azzal, aki:

 • KÉPES KAPCSOLÓDNI az illúziókon és a mátrixon túli VALÓSÁGGAL
 • látja a NAGY KÉPET, benne a saját jövőd tendenciáit
 • segít neked látni, hogy merre vezet az életed ösvénye
 • segít dönteni az életed kérdéseiben
 • összekapcsolja a múltat-jelent és jövőt
 • érez az 5 érzékszerven túli érzékszerveivel
 • intuíciói alapján tudja, hogy mit kell tennie

Mi a legfőbb hozadéka Bíbor Fátyol NőiségBeAvató hétvége elvégzésének számodra?

 • a saját papnői éneden keresztül saját belső iránytűre teszel szert
 • nem fogsz rászorulni senki más tanácsára, útmutatására (természetesen meghallgathatod és kikérheted, de nem eztán nem válsz függővé tőlük!)
 • képessé válsz az életed alakítása szempontjából fontos információkat behívni (múltból, jelenből, jövő tendenciáiból)
 • képessé válsz döntési helyzetekben átlátni, hogy melyik út mit hoz számodra, milyen következményekkel jár majd
 • belső bizonyosságot lelni a Nagy Egész megtartó erejében, az Összerendező Elvben
 • sokkal inkább rá mersz hagyatkozni az Áramlásra, bizalom születik benned
 • mered élni az intuitív szív-vezérlést, biztonság érzeted megnő
 • növekszik és pontosodik együtt-érző képességed
 • könnyebben teremtesz belső békét és nyugalmat a káosz kellős közepén
 • az élettereidben – így otthon, párkapcsolatban, családban, munkában – ünneppé tudod tenni a pillanatokat, át tudod emelni a nehézségen a konfliktusokat
 • a tudó asszonyi minőségek aktiválása átfogón lesz segítségedre önmagad gyógyításában, a küldetésedbe lépésben, erődbe álllásban, akkor is, ha nem papnő, gyógyító, tanító hivatásokban szeretnéd ezeket megélni, ha igen, akkor ez a hétvége meghatározó élmény lesz számodra.

Az archetípusok közül kiemelten foglalkozunk a papnő énrésszel:

A papnői énünk nőiségünk egyik fontos, az elmúlt évezredben gyakorlatilag inaktív archetípusa. A papnőhöz tartozik többek között az intuíció, az ún. 6. érzékünk, amivel ráérzünk arra, hogy mit tegyünk, mit ne tegyünk, merre menjünk és mit is csináljunk. Mivel a papnőséghez megannyi negatív blokk és élmény kapcsolódik a kollektív tudatban a legtöbb nő számára nem hozzáférhető saját papnői ereje.

Miért és miként Grál Papnő?

A Grállal kezdődik minden, s a mindenség vele s általa teljesedik ki a Földön. A Grál ősibb mint bármely más megnevezett hagyomány, mert maga az élet és vele kezdődik az élet a földön. Az Egy és oszthatatlan ős teremtő elv megnyilvánulása. A Grál a működtető és fenntartó forrás-energia, az Isteni szer-elem energia, s a kohéziós erő, a rendező elv.  A forrás az isteni szer-elem, minek közvetítője és földi forrása a nő. Feladata és szent küldetése a forrással kapcsolatban állni, s szer-elem forrássá válni a Földnek, a férfinak, a családnak, a gyermeknek…- Pozsgai Nikoletta

A Grál minőség a Krisztus tudatosság szív-tudatossága és isteni bölcsessége. A Grál minőségben a férfi és a női princípium egyenlőek és egyenrangúak, kölcsönösen kiegészítő teremtő elvek. A Grál Hölgye/Asszonya és a Grál Lovagja saját nemiségük teljességét élő, a lélek terében a szer-elemben egyesülő szakrális párok. A szakrális női és a szakrális férfi minőségeik az Unio Mystica, avagy a misztikus egyesülésben válnak eggyé. A Grál Szerelem ilyen formán az ázsiai taoista és tantrikus szerelmi-szexuális hagyományok európai megfelelője, bár közös gyökerekre tekintenek vissza Gaia történetében.

 Ki a Grál Avatott Asszonya? … Ő, aki Teljes, aki EGÉSZ, aki az isteni szer-elem energia közvetítője és földi forrása, aki megtalálja és beavatja a Grál Lovagját, és Ő, aki felemeli és megisteníti párkapcsolatát, s Ő, ki küldetésének erejében állva újjá teremti a Földet, a Szakrális Öntudatra Ébredt szer-elemből teremtő NŐ. – Pozsgai Nikoletta

Grál Papnőség alapvető minősége a saját női teljesség elfogadása, megélése, ÉletAsszonyként való jelenléte a hétköznapi élet terében, a párkapcsolatban, a családban és a hivatásban. Erre készít fel a Grál Papnő alapszintű tanfolyama, mert felébreszti azt a belső papnői részt, ki emlékezni tud az örök női bölcsességre, s át tudja hívni a szakrális női tudást a jelenbe.
A magyar grál hagyomány hordozója az AranyAsszony minőség. Élő örökségünk az Aranyasszony női minősége és teljessége, a szakrális nő. Az AranyAsszony képzésbe mindegyik fenti tanfolyam bele tartozik, ha itt végzed külön, akkor oda beszámítható! Ha a szakrális nőiséged szeretnéd mélyebben megismerni és ÉLNI (ÉletAsszonyság), saját PapNői és Gyógyító Éneden keresztül kapcsolódva adhatsz magadnak belső erőt és támaszt. Ezért kezdünk az alapozásban ezekkel: Papnő Én, ÉletAsszony, Gyógyító Asszonyi Én.

Titkok titka, világnak virága Asszony a neved!
Ébredj évezredes álmodból, öltöztesd fénybe s áraszd ki szívedet! Ébreszd fel a Férfit, emeld fel isteni fényébe szemedben és önnön tekintetében Őt. Avasd fel és tedd a Grál Lovagjává, isteni szer-elemnek hű FényFiává, fénybe öltözött Szerelmetes Társaddá.
Nő, Te vagy ki az Új Földet életre hívod, szíveden és méheden át. AranyAsszonyi erő, élő bölcsesség ébredj, hogy mi Égi Tudás, legyen életté általad! – Pozsgai Nikoletta
Mikor érdemes a Bíbor Fátyol hétvégére eljönnöd?
 • ha vannak megérzéseid, de nem mersz rájuk hallgatni (s persze utólag kiderül, hogy kellett volna)
 • ha kifinomultabb érzékelést szeretnél (és szeretnéd érteni is azt, ami belső érzésként megjelenik benned)
 • ha tudod, hogy a világ nem ér véget a láthatóság határainál, de még nehézséget okoz, hogyan kapcsolódj mindahhoz, ami elsősorban a szívnek látható-érzékelhető
 • ha mindazt a jót, és tágasságérzést, amit egy-egy Grál házas csoportos programon, szertartáson megtapasztalsz, szeretnéd az otthonod/munkahelyed terében is megtalálni – azaz létrehozni
 • ha nagyobb biztonságot, gyakorlatot szeretnél abban, hogy hogyan hívd a személyes életedet kiteljesíteni segítő információkat
 • hogyan tudsz kapcsolódni a belső vezettetésre és így belső iránytűd alapján bizonyossággal haladni életedben a szíved, s küldetésed útján
 • ha hozzád hasonló, a papnői énrész tudását az otthonukban, az élet szolgálatában megélni vágyó nők, asszonyokkal való kapcsolódásra vágysz (mert mindig is érezted, tudtad, de olyanok között voltál, akik finoman szólva is lenéztek, kinéztek, esetleg kinevettek e miatt)

Éledj, ébredj. Éledjen benned a titkos kód, a Grál Kódja, az EGYbe érés szent útja!

Miért lesz elegendő a hétvége ekkora tudáskincs átadására?
Mert a hétvége során olyan ébresztő-aktiváló és blokkoldó módszereket használunk, amelyek a teljes testes belevonódás, saját élményű megtapasztalásra alapulva sejtszinten ébresztik a benned élő örök női bölcsességet. Saját élő hozzáférésed épül ki a nőiség szent tudásához, melyet a tanfolyam után is használhatsz. 

Mi történik a Bíbor Fátyol nőiségbeavató hétvégén? 
Az egyik legfontosabb pillér a személyes találkozás ajándéka. Az online tanfolyamokon szoktam inkább elméletet átadni, háttérismeretről olvashattok, olyan meditációs vagy éppen blokkoldó gyakorlatok felvételeit adom át, amivel biztonsággal lehet önállóan is dolgozni. De ezzel együtt és pont e miatt is, a személyes hétvége túl megy ezen. Kevéssé szoktam előadást tartani, nem ezért jövünk össze, ha már végre találkozunk. Ok, akkor már kezded érteni, hogy mit nem csinálunk egy ilyen hétvégén.
Jöjjön a mit igen….
A szakrális szempontból fontos háttértudnivalót (pl itt a Bíbor Fátyol kapcsán a női életszakasz utolsó fázisához kapcsolódó tanítások, a bölcs asszony minőség belső női archetípusai kapcsán) a szertartás térbe fűzöm bele vagy a meditációs felhangolások terében kerül átadásra.
A szakrális női szetartás tér válik olyanná, amiben az átadás nem előadás, sokkal inkább megosztás, emlékezés, aktiválás.
Végzünk blokkoldó gyakorlatokat az egyes archetípusok felszabadítására…és gondolj bele, a tudó asszonyok kapcsán van ilyen bőséggel. Ott vannak az elhallgattatások, a boszokrányüldözés, vagy akár a mi lett a következménye a tudás átadásának vagy épp mi lett annak, amikor nem mertél szólni, vagy mások nem szóltak érted. Mondjuk egy árulás története példaképpen.
….van bőséggel olyan háttértörténetünk, amivel dolgozhatunk, és mindig az itt és most legfontosabb egyéni történet, gyökérok kerül felszínre és oldásra.
Fontos a blokkoldások mellett a szertartások megélése is.
Ezt igazán nem lehet online átadni… amióta világ a világ együtt szoktuk megélni női körben.
Ott van még az ESP képességek blokkjainak oldása, felszabadítási folyamata, amiért a Bíbor fátyol programon külön dolgozunk. A saját képességeid felszabadítása, a saját tudásaid használatába érkezés.
Az együtt terében töltjük a napokat, együtt eszünk, együtt sírunk és együtt vigadunk, együtt táncolunk, együtt emlékezünk. Ez a 10 év során érkezett visszajelzések szerint mindig megérintő, megható és felemelő szokott lenni.
Megérkezés az egységbe, a női összetartozásba. Annyi minden tud gyógyulni ilyenkor!
Nagyon nagy ajándék tud lenni mindemellett az, hogy vörös sátras hangulatban a jelenlévő különböző generációk lányai-asszonyai meg tudják hallgatni egymást, tanácsokat tudnak adni, recepteket is szoktunk cserélni. Nem kötelező az este-éjszaka során ott maradni, de akik ezt választják ebbe a kötetlen együtt térbe szoktak megérkezni. Ezért én így ajánlom a programot. Ezzel együtt aki tud és szeretne, mert úgy jobb neki haza tud menni. Ez mindig opció.
2013 óta  minden évben tartok Bíbor Fátyol tanfolyamot, gyönyörű, elmékezetes, küldetésbe és önazonos erőbe emelő napok ezek:

A Bíbor Fátyol hétvége HELYSZÍNE:


ÉletHáz, Budakeszi

(pontos cím és információk jelentkezés után e-mailben)


RÉSZVÉTELI DÍJA:

70 000Ft 

Kedvezmény: aki a Vörös Sátor Online tanfolyamot épp végzi azok számára a hétvége 60 000Ft.

Várunk szeretettel megismerni a benned élő Bölcs Asszonyi minőséget, s életre hívni a szakrális nőt magadban! Ő az, aki ünneppé teszi a hétköznapokat, aki összekapcsolja a szétválasztottat, s aki szív-szeretetével feloldja a blokkokat,  egybeszereti  a szétválasztottakat. 

Hogyan tudsz JELENTKEZNI a Bíbor Fátyol hétvégére?


Kattints erre a linkre és foglald le a helyed  20 000Ft foglaló átutalásával>>>


Korábbi BíborFátyol  hétvégék emlékeiből:
” Kedves Nikol!  Nagyon köszönöm ezt a hétvégét is! Csodálatos volt, mint az eddigiek. Az EGYütt élménye volt a legfelemelőbb számomra. Amiért jöttem hogy  felkészüljek arra az időszakra ami előttem áll még jóval, de fontosnak tartom hogy valamelyest könnyebbé tegyem majd az akkori énem számára.  A lila szín az egyik kedvencem, illetve számomra mindig is a lila jelentette a bölcsességet intuíciót és a spiritualitást is. Az első nap az elengedés meditáción nagyon álmos voltam végig szinte bealudtam rajta, tehát nagyon erőteljes volt…A gyógyító asszonyommal való találkozásnak nagyon örültem, mert már jó ideje érzem hogy a gyógyítás is az egyik legfontosabb feladatom, és lesz is a későbbiekben még. A papnőség is jó ideje egyértelmű már számomra és folyamatosan jönnek fel az ezt igazoló emlékek előző életekből, illetve ébrednek fel képességek amit szintén napi szinten tapasztalok meg. Ezek csodálatos dolgok. Köszönök mindent! üdv. L. Judit”
***

Először is köszönöm a befogadást, hogy szeretettel fogadtatok. A bíbor Fátyol  hétvégére barátnőm hívott el, és mivel Nikol olvastam két könyvedet is , ezért nagy érdeklődéssel mondtam igent. Nagyon intenzív volt az egész számomra , de ami azóta történik bennem velem, az még intenzívebb.  Számomra hatalmas szeretet volt az , ami tartott és ami felőletek jött lányok. A legnagyobb tanulság, amit már említettem, hogy ha az ember engedi az életét, engedi hogy mindig ott legyen abban a pillanatban elfogadásban , ahol éppen van, vagy ha ez nem sikerül, és visszapofozzák, azt tudatosítja, hogy minden érte történik, akkor minden pontosan akkor jön el , és a történik meg az életében, amikor kell, amikor megérett rá. Az is világossá vált az elengedés feladatban, hogy nem csak azoktól a dolgoktól kell “elbúcsúzni”, akik valamilyen módon már nincsenek az életünkben, (én úgy éreztem) azokat az embereket is el kell engednem, akik mellettem vannak, s ettől még nem válunk el, csak megszűnik a ragaszkodás a kötődés egy formája, és esélyt kap a szabad vagyok benned érzés.  tanulság az is, hogy választhatom azt is, hogy nem kell választanom. Imádtam az érintés feladatot 🙂
Amikor a saját gyógyító asszonyommal találkoztam igazi találkozás volt. Abban amiben élek, amit csinálok nagyon sokszor találkozom vele. Beszél hozzám, álmokat küld. Most küldött valami újat is.Dúla is vagyok és megláttam magam, ahogy gyermekek születésénél vagyok jelen még intenzívebben, hogy  feladatom végigkísérni a várandós anyukákat egészen a gyermekük megszületéséig.
A szertartás , amikor a fejemre tehettem a bíbor fátylat hatalmas dolog volt. beállni abba a szent körbe. Hálát éreztem minden felmenő női ősöm iránt, boldog voltam, hogy a menstruációm elmaradásával elkezdtem élni  a gyógyító és tanító feladatomat. Éreztem, hogy valami megváltozik bennem ezzel a szertartással.
És… hogy hová jutottam a hét végére? inkább utána 2 nappal…. 10 éve mint említettem majdnem meghaltam és ami visszamaradt belőle az a folyamatos szédülés , ami egy pillanatra sem állt meg. Hát lányok…… most megtörténik….. már alig érzek belőle valamit . Ez ma jött…. zokogok és boldog vagyok.
Minden nőnek meg kellene tanulnia születésétől kezdve mit jelent nőnek lenni.Mit jelent áldással élni nőként, befogadónak és teremtőnek lenni. Milyen csodálatos dolog zajlik bennünk , velünk minden szinten.
Nikol. Szeretnék köszönetet mondani neked, hogy teret engedtél nekem , hogy megmutassam azt, amihez áldást kaptam ebben az életben. Köszönöm, hogy így tartottál minket, hogy megélhettük az, amit meg kell élnünk, hogy azok lehettünk, akik vagyunk. Nektek lányok pedig köszönöm, hogy kaptam mindegyikőtökből egy darabot a szívembe.  Elhoztam magammal ezt a hétvégét, és ha úgy kell legyen, akkor ülhetek majd a körben. ” Gy. Tímea
“Szia Nikol!

A Bíbor Fátyol hétvégén is nagyon sok tisztulás, megértés és tudás érkezett meg, mint minden alkalommal a Szer-tartásaidon.
Erőteljes energia munka folyt a fejemen, ami engem is alvás közeli állapotba vitt és nagyon kellemes volt. Az elengedésnél én nem régi szerelmek fájdalmaival dolgoztam, hanem az apám és a fiam által számomra fájdalmat jelentő kinyilatkoztatásával. Fájdalmas emlékek voltak, de a teljes ellazultság állapota miatt nem volt elviselhetetlenül felkavaró. Az emlék megdolgozása óta könnyebb ezekre a dolgokra is rátekinteni.
Földanya szívében a barlang Fényes volt, ahol átélhettem a harmonikus szerelmi kapcsolódást. Érdekes volt, mert ez az érzés azzal a férfival érkezett meg, aki az apai generációs vonalból lépett ki, amikor a meditációban arról beszéltél. Még nem állt teljesen össze a kép, mert ez egy fekete afrikai férfi volt, viszont az a harmónia érzés nagyon jól esett.
A gyógyító asszonyommal való kapcsolódáskor újra megerősítést kaptam arra, hogy a szerető érintéssel való gyógyítás az egyik fő feladatom. A pontos “hogyan” még nem érkezett meg.
Ahogy K. dobja megszólított, megmutatta nekem, hogy kapcsolódtam már dobbal egykor és visszahozta bennem most is a vágyat, hogy nekem is kell.
Egymást gyógyító kapcsolódásunkkor a társaim nagyon érezték, hogy mit és hol szeretnék kapni és, amikor én adtam, akkor is úgy éreztem, hogy jó amit csinálok.
A Bíbor Fátyol beavatás után éreztem, hogy Én és az Erőim egyek vagyunk.
A hétvége után a valós életben folytatódtak a csodák és aha érzések.Graz mellett a Kesserfall vízesésnél kirándultunk, ami önmagában is csodálatos volt. A “kőkapu” nevű helynek volt egy barlangbejárat szerű része, ami nagyon vonzott magához, leültem, kapcsolódtam a testemmel a kőhöz és nagy nyugalom árasztott el, rágondoltam a Forrásra és Földanyára, hogy kapcsolódjak velük és nemcsak a gyönyörű tiszta Fény árasztott el, hanem együtt dobbant a szívem, egész testem velük. Csodálatos érzés volt. Nagyon nehezemre esett onnét továbbmenni. Utána egy ugriparkban is voltunk, ahol megtapasztaltam, hogy ha lendületben van az ember és megtorpan a félelmei miatt, az csak nehezíti és rosszabbá teszi az út további részét. Hálásan Köszönöm ezt a beavató hétvégét is! ” Sz. Judit
Kedves Nikol !
“Regota el bennem a vagy, hogy olyan aldott helyre, minosegbe erkezhessem mint ez a noi kozosseg, ami ti vagytok.
Az, hogy en itt lehettem veletek eggyutt, az Egyuttert, hala, boldogsag es szeretet erzese kolotozott a szivembe. Boldog vagyok ! Boldog vagyok, hogy megerkezhettem a noisegem beavato utjanak ezen eletszakaszi allomasahoz, a Bolcs Asszony minoseghez. Az avatas pillanataiban, amikor a biborfatylat a fejemre tettem valami mely, megmagyarazhatatlan, szavakban kifejezhatetlen fenysugar hatotta at egesz lenyemet. Felismertem, hogy azon a gyonyoruseges minden szineben pompazo kalotaszegi helyen, ahova en megszulettem ott feladatom van. Halaval fogadom kuldetesem es keszen allok a beteljesitesere .
A belso gyogyito asszonyommal valo talakozas megerositette bennem azt a kepesseget, hogy kepes vagyok meggyogyitani onmagamat es kornyezetemet csupan azzal, hogy nem akarok csak vagyok . Aki gyogyit a jelenletevel, szeretetevel.
A papno enemmel valo talakozas ujra felebresztette bennem a masokert valo szolgalat oromet.
A nagy anyasagnak a feladata, tanitasa, hogy hatterben maradjon, ugynakkor jelen legyen a vegtelen szeretetevel, tamaszt nyujtson ott es akkor amikor kerik. Ezen kepessegeinkell nagymamakent, elfoglahatjuk melto helyunket a csaladban ahol orommel megoszthatjuk tapasztalatainkat, tudasunkat.
A hetvege vegen magammal hoztam a sokszinuseget, a csodas pillanatokat es az osszetarto, segito, gyogyito eroket. Hala erte !
Nagy szeretettel ajanlom azon notarsaimnak akik vagynak megelni az eggyutlet oromet amely felemel, megtart, batorit es tovabb emel egy olyan minosegbe, amely az Arany Asszony sajatja. Koszonom, hogy mindezeket megelhettem !
Aldas, Eszter”
“Éreztem, hogy egy fontos új szakaszba érkeztem s éreztem a fiatalabbaktól érkező tiszteletet és a velem egy életszakaszban lévők megtartó erejét/mely a vörös sátor terében régen, természetes és igen fontos volt/.
Úgy érzem, hogy a küldetésem és a tapasztalat, tudás most megérett arra, hogy új kapuk nyiljanak meg előttem.
Tegnap óta úgy érzem, hogy hegyeket tudnék megmozgatni.
Sokszor megijedtem attól, hogy nagy lelki és fizikális nehézségekkel érkeznek hozzám – most úgy érzem, hogy a nagyobb  kihívások által ismét fejlődhetek és tanulhatok illetve azért jönnek hozzám mert én tudok/többnyire/ valamilyen módon segíteni.
A mai széthuzó, nyugat orientált világban nagyon fontos az összetartó, támogató erő amit a női sátrakban, női-és hasonló gondolgodásúakkal való közösségekben megélhetünk-segithejük általuk a hagyományok,egyéni-közösségi-nemzeti értékek megtartását, fizikai-lelki támaszt adatunk egymásnak és segithetjuk a következő generációkat/s ők is minket/is
A legfontosabb felismerések címszavakban: Erőm megtartása, összerendezettség, női szerepem fontossága, ereje /anyai, nagymama, feleség – szerető, gyógyító, bölcs anya… /Szer – elem ereje, önmagam és mások tisztelete, háttérmunka fontossága, az együtt megtartó ereje-ennek további segítése akár további szertartásokban való részvétellel és egyéni szintén is a mi kis közösségünkben.
Amiért ajánlom hogy részt vegyél rajta….
Fejlődésért,
Önismeretben való fejlődési lehetőségekért,
A közösség erejének – szeretetének megtapasztalásáért
Az élet szakaszainak tudatos megélése-megismerese által teljesebb életét életnek.
Nagyon köszönöm a mindig megtartó, segítő erőt, nagyon jó volt aktívan résztvenni a szertartásokban! Hála neked és áldás rád Nikol! “
Megosztás Facebookon

Szólj hozzá!