Női Kör: miről szól, miért érdemes, mikor sérülsz benne, mire figyelj?

Női Kör: miről szól, miért érdemes, mikor sérülsz benne, mire figyelj?

Mit is jelent a női kör?

 • A női kör egy különleges erőtér. Egy olyan tér, ahol megtapasztalhatod a bizalommal teli légkört, ahol őszintén és nyitottan vannak jelen egymással a nők. A teret áthatja az összetartozás, a gondolkodás helyett a szívvel való jelenlét.
 • A női kör egy különleges idő. Olyan idő, melyet önmagadnak, a megnyílásnak, az együtt megélésének szentelsz. Melyben feltöltődsz, támogatást és valódi segítséget kapsz. Szent idő, amikor a nők összejönnek, s megszentelt tér, melyben a női őserő újra ébred. A közös női tudat, az örök női bölcsesség tere kinyílik és áthangol, erővel és magabiztossággal tölt fel.
 • A női kör egy különleges szövetség. Olyan kapcsolódás, melyben az összetartozásunk és női erőnk nyílik úgy fel, hogy az minden a körben résztvevő számára megtapasztalható közösségi élmény.
 • A női kör egy különleges emlékezés. Olyan emlékek ébrednek fel természetesen, melyek mélyen a tudattalanban és sejtszinten raktározódtak bennünk nőkben. Emlékezünk azon időkre, melyekbe a nőiség megbecsült, megszentelt és értékelt volt. Megerősödünk nőiségünk tiszta erejében, önbizalmunk és magabiztosságunk felépül és egyre teljesebb mértékben merünk önmagunk lenni. Emlékezésünk során összekapcsolódunk a földön valaha élt nőkkel és átéljük a női egység tudatosságát.

Mióta vannak női körök?
Női körök mindig is léteztek, amióta nők élnek-e földön. A nők sajátos, természetes életformája kapcsolódás. A történelem korábbi szakaszaiban a közösségi együttélések során a nők együtt végzett hétköznapi munkái során mindig megbeszélték ügyes-bajos dolgaikat, megvitatták a bennük megjelenő életkérdéseket, egymás tanácsát kérték ki problémáik esetén.  A nők egymással való kapcsolódása, együttléte ilyen módon mindig is támogató erőt biztosított a nők életútján.
A női körökben hatalmas erő fakad. A mi közös kollektív női erőnk. Ami csak az együttben tud kinyílni. Megtartó, ösztönző, jelen-lévő, együtt egymásért tenni tudó. Korábbi korok szakrális női köre, a nővérek körei, s a magyarság tekintetében egy különleges női szövetség is az AranyAsszonyok kör – mindig is ott voltak egymásnak az életutak segítésében, az életrítusok megélésében, a női életfázisokon való beavató átlépések mentén. Együtt egymásért.
Miért lehet jó  női körbe csatlakozz? 
20 éve tartok női köröket. A leggyakoribb motivációkat gyűjtöttem egy csokorba, miért is járnak női körbe a nők kérdés kapcsán:  

 • a női körben rejlő erőt ösztönösen vágyják, mert nem kaptak támaszt otthon, saját családjukban, saját nőrokonaiktól….sőt gyakran épp ellenkezőleg.
 • stresszoldás női módon
 • a női körben való részvétel több ponton segíti a kiteljesedés folyamatát
 • saját negatív tapasztalásod megosztása kapcsán oldani szeretnék a létrejött feszültséget, frusztrációt
 • szeretnének egy közösséget, ahol meghallgatják őket ítéletmentesen, elfogadón
 • kiváncsiak arra, hogy mások hogyan oldanak meg adott problémákat, vészelnek át nehéz női élethelyzeteket
 • vágyják a felemelő és a negatív közérzetből kiemelő hatást – a női körben meg lehet pihenni, erőt lehet meríteni, töltekezni
 • konkrét problémáik vannak és azok kapcsán nőtársaik tapasztalatát szeretnék kikérni, meghallgatni, sőt akár azonnali konkrét segítségnyújtást is remélnek

Amiért biztosan jó lehet egy jól működő, jól vezetett női körbe való csatlakozás:

 • a női körben több személyiségtípussal és több női mintával találkozhatsz, mely segíthet rugalmasabbá tenni saját személyiségedet, egyes női minőségeidben fejlődnöd azáltal, hogy azokban jó példát, mintát találsz.
 • megoszthatsz kifejezetten olyan témákat, amelyeket csak női és intim körben osztasz meg szívesen.
 • megélheted az odatartozás, összetartozás jóleső érzését.
 • nőtársaid, akik előtted járnak élettapasztalataikban tanácsokkal láthatnak el (amennyiben kéred – nyilván ezt érdemes jól kommunikálni)
 • átélheted az egymást emelő, feltöltő női közösségi erőt
 • hozzásegíthet a kör saját erőd megtalálásához és támogathat, ösztönzést nyújthat abban, hogy felvállald önmagad, saját utadon járva továbblépj életedben.
 • a női kör lehetőséget ad arra, hogy lokális vagy akár népi, nemzeti hagyományokat együtt ápoljatok, új szokásokat, új hagyományokat teremtsetek, vagy régieket új módon értelmezve újra töltéssel telítsetek.

Elvárások, hiány alapú vágyak, korábbi sérülések és sebek
A női kör valóban hatalmas segítséget ad a női életvitelben, az elvárások, korábbi hiányok, sérülések, sebek azonban feljöhetnek a női térben. Egyébként természetes csoportfolyamatként.  A női körnek viszont meg kell erősödnie és egyben meg kell érnie, hogy valóban jól műkődő női kör lehessen. Ha maga a kör átment a csoport érés folyamatán és csoportdinamikailag megoldotta a belső frusztrációkat okozó sebeket, akkor valóban jól fog tudni funkcionálni és megtapasztalható valóban sok csodálatos élmény általa és benne. Ehhez az is szükséges, hogy  a csoport tagjai felelősséget vállalnak saját fejlődésükért. Tehát nem azért járnak egy női körbe, hogy az megoldja helyettük életük problémáit, sem azért, hogy ott jól kipanaszkodják magukat, vagy másokból úgymond töltődjenek. A helyzet az, hogy ezek rombolják a női kört és minél többen terhelik be saját problémáikkal, megoldatlan-feloldatlan sérülésblokkjaikkal a teret annál nagyobb lesz a tagok közötti frusztráció. Elkezdődik az elmaradozás, az egymásra mutogatás, a klikkesedés, a vezető vagy egyik másik női társ okolása mindezeként a bűnbakképzés szokásos egyáltalán nem egészséges stresszoldó megoldása.
Mitől fog jól működni egy női kör?
A tapasztalat azt mutatja, hogy azok a női körök fognak tudni együtt maradni, akik felnőtt, felelősséget vállaló tagokkal rendelkeznek, ahol mindenki tesz a közösbe és nem csak elviszi onnan az energiát. Ahogy minden emberi kapcsolatunkban itt is szükséges az odafigyelés, meghallgatás, a minőségi idő együtt töltése és a gazdagító élmények.
Az egyéni blokkok oldására, a ventilálásra nem alkalmas a női kör. Ezekre az egyéni konzultáció, egyéni terápia vagy csoportos terápiás jellegű foglalkozás a megoldás.
Ha csoportnormaként el tudja fogadni a közösség azt, ami mindannyiuknak fontos érték, akkor és csak akkor van lehetőség a fennmaradásra. Minden más esetben a csoport széthullik…és ami a legrosszabb, további sebeket élnek meg a tagok. Mindez újrajátszás pedig. Ismétlése a korább keletkezett női életút sebeknek. A nő és az édesanyja, a női és női rokonsága, a nő és kortársai, a nő és kolléganői kapcsolati viszonyulásainak problémái. Illetve ott vannak az ezek mögött húzódó generációs blokkok, örökölt családi és örökölt női sorsminták, valamint a kollektív női fájdalomtest és annak sebződései.
Nem árt az óvatosság!
Ma  sokan tartanak női köröket… meglehetősen felkészületlenül. Jó esetben élettapasztalattal és saját hosszú ideje fennálló működő!!! női körös megélésekkel, őket is támogatni tudó háttérkörrel. Ez sajnos a legritkább esetben van így. Női kört tartani a tájékozatlanok oldaláról nézve könnyű és könnyű pénzkereseti lehetőségnek tűnik. Nyilván hiszen, nincsenek tisztában a szakmai csoportdinamikai fogalmakkal, nem hallottak arról ki-mit hoz egy női körbe és azt hogyan kell kezelni. Honnan is tudnák? Viszont ezzel újabb sebek keletkeznek és az, ami felé nekünk nőknek együtt haladnunk kellene, ami a legfőbb támaszunk lehetne ott újabb sérülések keletkeznek. Mi nők így önmagunkat fosztjuk meg attól, amire valóban szükségünk lenne az egészséges női élet viteléhez. Az együtt, támogató, megtartó erejére, ahol valóban önmagunk lehetünk megítélés, elfogadás és támogatás mentén. Emberileg, nőként, érzelmileg és akár a fizikai cselekvés szintjén.
Női kör résztvevői oldaláról nézve a problémát igenis ki kell mondani, ki kell nyilvánítani azt, ami történik és meg kell találni a módját, hogy a csoportvezetővel megbeszélés után a csoport felé is ki lehessen nyitni a csoportközös problémákat. A csoportvezető nincs könnyű helyzetben, hiszen aki kimondja a problémát lehet, hogy épp regresszál, lehet, hogy épp projektál, lehet, hogy épp mások projekciójának áldozata. Biztos, hogy érzékeny helyzet az ilyen és így is kell kezelni. De kell kezelni.
Amikor viszont fel kell állni
Vannak olyan helyzetek és létrejöhetnek olyan megélések, amiből viszont ki kell lépni. Igen, mi nők hajlamosak vagyunk tűrni, meg persze naivan azt gondolni, hogy valami, csak nekünk nem ok. Amikor olyasvalamire kényszerít a vezető vagy a csoport kollektív elvárása, ami nem egyezik szívünk választásával, értékeinkkel, amikor nem tisztelik saját választásaink szabadságát avagy személyes integritásunkat, kifejezetten romboló, becsmérlő a velünk szembeni kommunikáció, akkor lépni kell. Ha lehet kinyitni a problémát, ha ez nem megoldás akkor kilépni. Nehéz receptszerűen megállapítani, hogy mikor maradjunk és kezeljük a feljövő problémát – mert egyébként nagyon is dolgunk kezelni azt…és mondjuk nem elmenekülni. Ezzel együtt van az a pont, amikor a kilépés a megoldás. Ha ezt választjuk, akkor azért lehetőség szerint mondjuk ki, hogy mi a problémánk, köszönjünk el tisztességesen, békével. Van olyan, hogy a csoport ilyenkor jön rá arra, hogy a távozónak igaza van. Olyan is lehetséges, hogy évek múltán jövünk rá, hogy miért kerültünk egy adott csoportba, miért éltünk meg ott bizonyos tapasztalásokat. Ezzel együtt, ha trauma nyílik fel, akkor az mintaszerűen hozza az újabb traumamegélést, tehát a kilépés és szakértő segítőhöz fordulás nagyon fontos.
A női körök vezetésére fel kell készülni!
A női körök vezetésére fel kell készülni. Szakmailag és lelkileg is. A női köröknek sokféle formája van és természetesen vannak közöttük biztonságosabb fajták, ilyenek a Női KörVezető Facilitátorok által kísért körök. Akik kapnak szakmai hátteret, gyakorlati felkészítést és tisztában vannak a kompetencia határaikkal. Így jó eséllyel ismerik fel  idejekorán a negatív csoportdinamikai folyamatokat és tudnak lépni, cselekedni a csoportért. A facilitátor (= folyamat kísérő, folyamat segítő) mint minőség kísérését jelent, melyben a csoportot összehívő nő segíti a csoportot, hogy jól tudjon működni, segít felszínre hozni mindazt, ami gond lehetne egyébként. A facilitátor minőségű csoportvezetés nem tanítás, nem készségfejlesztés, nem terápiás folyamat. Azt biztosítja, hogyan lehet valóban feltöltő élmény minden tag számára az együttlét. Ha mélyebb egyéni és /vagy csoportfolyamatok indulnának be felismeri és be tud vonni szakértőt a csoport segítésére. Mivel önmaga is a csoport tagja, ezen immár csoportfolyamat gyógyító alkalmakon maga is részt vesz a csoport egyenrangú tagjaként. A csoportfolyamatot segítheti a rendszerállításban jártas szakértő kolléga meghívása, TEK kineziológus csoport folyamat oldásai vagy más csoportdinamikát értő azt segítő szakember bevonása.
Sokan használják a női kört „fedősztoriként”. Női kör formát hirdetnek miközben valójában tanfolyamot tartanak és annak tanító vezetői valójában. Egyébként ennek is megvan a helye, de ezen esetben teljesen más dinamika vonatkozik a csoportra. A vezető nem osztja meg saját problémáit, nem dolga a facilitátorként való jelenlét, nem mediál és nem is feltétlen veszi észre a csoportban zajló folyamatokat, hiszen oda tanítani, ismeretet-gyakorlatot átadni jár. A Női Kör Vezető  képzésen erről a funkcióról és szerepkörről is beszélünk.
A női körvezetést lehet és kell tanulni…és itt is igaz, a gyakorlat teszi a mestert.
Sok női kört vezetve, a női körvezetés minden szintjén dolgozva is azt gondolom, hogy mindig minden csoportunk hoz újabb felismeréseket, és általában megfejlődnivaló feladatot is. Ha így állunk hozzá, akkor számítunk erre, tudjuk, hogy nehezebb csoportfolyamati történések esetén magunkról is gondoskodnunk kell. Ekkor felkeressük a mi mentorunkat, a saját kineziológusunkat, vagy olyan szakértőt, aki segíthet az éppen aktuális történések átlátásában, megértésében, kezelésében. Ahogy magunkról gondoskodunk gondoskodunk a csoportunkról is. Az egyes tagoknak ajánlunk olyasvalakit, aki segíthet számára feldolgozni a benne zajló folyamatokat a csoporton kívül. Ha több tag érintett akkor a csoporton belüli kommunikáció még fontosabb mint valaha, mert amit nem mondunk ki – csak egymás háta mögött, az gyilkolja meg a csoportot. A csoport elveszti biztonságos légkörét, a további tagoknak és a közösségnek együttesen meglévő akár előző inkarnációs megélései is bekapcsolnak. Mindez egymáson fut, egy időben. Szinte már nem is lehet tudni, hogy ki melyik térben szerzett korábbi sérelmébe regresszálva van jelen. Ezen csoportélmények, ha cél az együttmaradás feltétlenül tisztítást, kollektív oldásokat, további tisztító kommunikációt és általában külső szakértő bevonását is igénylik. Ezek viszont egyáltalán nem facilitátor szintű kérdések és nem is facilitátor által egybehívott csoportok folyamatai. Kifejezetten gyakoriak olyan képzéseken, ahol a női szövetségbe való visszatérés, a női együttműködés kialakítása cél, ahol a vörös sátorról, a szakrális női közösségekről és a más hasonló nagyon pozitív történetekkel kapcsolódva felnyílik a vágy, a remény és ezzel párhuzamosan az összes oda kapcsolódó fájdalom minta, közösségi blokk és sérülés. Ezeken dolgozni kell egyéni és közösségi szinten, a csoporton kívül és a csoportban is.
A női körök belső folyamatairól, hátteréről és kezelési lehetőségeiről tudnia kell annak, aki nőket hív egybe. Nagyon pontosan kell tudnia hol vannak a határai, és hol kell betartani a saját szakmai kompetenciahatárát. Amennyiben nem pszichológus, pszichiáter, rendszerállító, terapeuta egyébként is, akkor nem is szabad belemennie semmilyen ezen témakörökbe tartozó gyakorlatokba. Ezt nagyon pontosan tudni kell…egy látszólag ártatlan meditációval mit lehet beindítani, egy másik terapeuta által vezetett körből hozott gyakorlat nem terapeuta által vezetve már veszélyes lehet, egy felkészült papnő által vezetett szertartás biztonságos, míg annak imitációja felkészületlenül szintén. Ezek felelősségi kérdések, amihez először tudatosulnia kell, hogy van emberi és szakmai felelősségünk minden esetben, amikor női kört szervezünk, női kört tartunk. Annak tartalmát és folyamatait pedig a kompetenciahatáraink ismerete és betartása kell hogy meghatározza.
Mindezeket az alapján írom, amit a 20 évben tapasztaltam. Szakmailag felkészült női kör vezetőként, csoportdinamikában írott szakdolgozattal nekiindulva, tanári diplomával, természetgyógyászatban szerzett végzettségekkel kiegészítve, rendszerállítóként, női segítőket képző trénerként, a női körök minden szintjén vezetett csoportfolyamatokkal, rengeteg nehéz csoportélmény kísérése után. Több száz női kör vezető képzése után, 108 mai is aktív női körvezető hajdani képzőjeként, többségüknek mentor kísérőjeként.
Figyeljünk oda, mert a nőiség legalapvetőbb gyógyító erejéről van szó. Tudatosság, felelősség, önképzés, szakmai önképzés kell hogy kiegészítse a lelkesültséget, az inspirációt a nők segítése irányában. Akkor valóban lehet jó, támogató, segítő a női kör. Legyen így. Kívánom mindannyiunknak.
Női kör Vezető képzés – Facilitátor minőségben
Ha szeretnéd átlátni, megérteni a női körök működését, szervezésének módját a kezdetektől, a megtartáson és a folyamat kísérésen át akkor várlak szeretettel a Női Kör Vezető képzésen, amely a Facilitátor  minőséggel indul. Hiszen erre alapozható minden további, ráépülő női körvezető minőség és szerepkör.
Részletes leírás a női körvezető képzésről, végzett női körvezető facilitátorok véleményeivel ide kattintva érhető el>>>
 

Megosztás Facebookon

Szólj hozzá!