Unio Mystica Tanfolyam: Isteni Párkapcsolat Teremtés

Unio Mystica Tanfolyam: Isteni Párkapcsolat Teremtés
Férfi és Nő, Szerelem, Unio Mystica, Egység Minta Teremtés

Unio Mystica – Szent Egyesülés, avagy az Egység Útja

Unio Mystica 1. Anima és Animus Egysége

Unio Mystica 2: október 17-18. Isteni Párkapcsolat Teremtés

Unio Mystica 3: december 19.-20. Isteni Párkapcsolat a Gyakorlatban avagy szakrális szerelem hétköznapi technikái

Unió Mystica – avagy misztikus egyesülés, mely az ellentétek és az egységből kiszakadt részek belső, majd külső alkímiai újraegyesítési folyamata. A fény és a sötétség, a női és férfi, a jó és a rossz, a külső és a belső, az emberi és az isteni újraegyesítésének folyamata. Maga a szét nem választott és szét nem választható EGYSÉG állapota. Unio Mystica – az Egység útja, mely az ember egyéni belső útja, majd párjával és embertársaival közös útja.

A szeptember 19-el újra induló Unio Mystica tanfolyam, a belső és külső alkímia terébe invitál, egy a férfi és a nő által közösen járt Transzformációs útba, melyen feloldódik a múltból bennünket kísértő elkülönültség, félelem mintázata. Első lépésként a bennünk élő férfi és nő békél meg egymással, s köt új szövetséget. Eképpen Belső Egység születik, s az egyéni egységeket a társakkal való közös gyakorlás segít kívül is megélhetővé tenni. A kívül, a párral megélt Unio Mystica tanításai a 2. szintű tréningen következik majd, s végül az Unio Mystica 3. tréningjeként a Mindenekkel való egység állapota lesz a téma. Minden tréning-szint egy fontos alkímiai beavatás lépcsőfoka is egyben.

Mi is az Unio Mystica s miért oly fontos az Egység újra megtalálásában?

Unió Mystica – a szent nász, mely a belső yin és yang erők kiegyensúlyozását, a minket és az univerzumot alkotó 5 elem megismerését, erejük önmagunkon belül való ébresztését, majd a részeket egységberendező belső fejlődést hozó, az Istenivel eggyé válás Belső Útja. Belső alkímiai folyamat, mely az ember FényEmberré, Istenemberré válását segítő transzformációja. A fizikai test és az anyagi szféra minden eleme az Egységben gyökerezik. Az egyén az Ég és a Föld közötti kimozdíthatatlan tengellyé válik. A Fent Lentté válik, s miképpen fent, úgy lesz lent is – az isteni mennyország a Földre költözik. Az ember középpontjában mély béke, nyugalom és aranyló belső erő honol. A belül eggyé tett kettő összerendeződést és harmóniát hoz a külső világunkban. Miképpen bent úgy kint is.

unio mystica, egység minta teremtő kurzusFérfi és Nő Belső Útjai egy ponton egymás felé fordulnak, az egyén kiegyenlített energiái közös táncba kezdenek a Társ energiáival. Az egyéni utak a testi-szer-elem és a szexualitás istenibe emelő, a mindenekkel való Egység megtapasztalásának felemelő immár közös útjává válnak. A transzcendens a fizikaival egybeolvad, a szerelmes testek összefonódásában a lelkek táncában az Istennő és az Isteni férfi energia egyesül. A mennyek országa Földre száll. A magasabb tantra, a megszentelt szexualitás útja ez.

Az Istenit önnön MAGjából kivirágoztató egyén a társak felé fordul, s az egyéni utak eképpen is közössé válnak. Együtt-teremtéssé, a Közös(s)Ég erejében és áldásában. Az Unio Mystica erőtere feltárul és eggyé teszi a szétválasztottakat immár a közösségekben: a család, közösségek, a nép, a Föld terében.

Az Unio Mystica folyamata és erőtere újra nyílik a Föld terében. Olyan nagy Földre született mesterek tanították és készítették elő e folyamatot, mint Anna és József, Jézus és Mária Magdaléna; de ismerték és szolgálták a nagy misztériumot pap/női közösségek, tantrikák és jóginik, táltosok/táltosasszonyok-aranyasszonyok/rimák. Előkészítették és kísérik e folyamatot a Föld energiaterét tartó és emelő Buddhák és Női Buddhák, bodhiszattvák, s a magasabb szférákhoz tartozó Kumarák és Hathorok; s a felemelkedett mesterek között Saint Germain, Kuthumi, Sanat és Venus Kumara, Nada Asszony, Djwal Kuhl.  A női és férfi krisztusi energiák, az IstenAnyai és IstenAtyai EGY isteni áldás.

Az Unio Mystica folyamata nem csupán spirituális folyamat (!), éppannyira energetikai, mentális és egyben lelki-érzelmi és fizikai szintű önfejlődés, transzformáció. Éppen ezért a spirituális tudás, metafizikai megértés mellett a konkrét anyagi szintereket is át kell hangoljuk; s korábbi Egység Mintáinkat felelevenítve azokra alapozva új mintákat kell teremtenünk a mai korszellemnek és Földi viszonyainknak megfelelően, az itt és mostban alkalmazható új szemléleti, viselkedési és szokásmintákkal. Ebben a folyamatban ad útmutatást és gyakorlati megélési lehetőségeket az Szinkron Élet-Rendszer tanításainak körébe tartozó  Unio Mystica tanfolyam 3 egymásra épülő szintje.

Milyen megközelítéssel dolgozunk az Unio Mystica Tanfolyamon?

A tanfolyami szinteken az Unio Mystica belső alkímiai, valamint tantrikus beavató tanításai mellett tisztítjuk az információs mezőt, oldjuk a benne kódolt blokkokat, melyek elválasztanak a belső egységtől, a férfi és nő belső és külső egységétől. Egyrészről tehát blokkoldó folyamatokat és gyakorlatokat, másrészről viszont az Egység Minták bekapcsolását, illetve új minták teremtését szolgáló gyakorlatokkal dolgozhatnak a résztvevők.

Egység  Minták = Egyénre szabott boldogság

Mit is jelent a boldogság? Megannyi fizikai szinten megélhető örömet? Tárgyak megszerzését? Élmények megélését – utazást, wellnesst, szeretkezést? Transzcendens kapcsolatot az Istenivel? A boldogságnak nincs és nem is lehet mindenkire érvényes receptje!

“A boldogság mértékre készült ruha. Boldogtalanná azok válnak, akik valaki más ruháját akarják viselni.” Kurt Tepperwein

Legyen saját boldogság ruhád!

Az egyéni boldogság érzetet az egyéni egység minták határozzák meg. Egyéni mintázata van tehát a boldogságnak, és egyénileg, saját magunkra kell szabjuk “boldogság ruhánkat”. Megtalálva azt, ami bennünket valóban boldoggá tud tenni, olyan életet teremthetünk magunknak, amelyben valóban boldogságot élhetünk meg.

Az Egység Minta Teremtés tehát azt jelenti, hogy összhangba, azaz Egységbe kerülsz Legteljesebb ÖnMagoddal és a Téged körülvevő Mindenséggel, ráhangolódsz arra, ami számodra a saját boldogság mintát adja, s újjáteremted viszonyulásaidat, kapcsolataidat, s az életedet boldoggá teremted.

Ehhez új szemléletnek és viszonyulásnak kell születnie benned önmagaddal és másokkal szemben. Új viselkedés- és szokásminták megteremtése és főként gyakorlása szükséges.

Az Egység Minta Teremtő módszerek ezért a következőket adják Neked:

 • Felismerés és megértés: miért nem működik az életed, tested, kapcsolatod
 • Ráismerés: miként és hogyan működsz jól a testedben, a kapcsolataidban, az életedben
 • Változás: az önmagadhoz való viszonyulásodban és a kapcsolataidban
 • Érzékelés: egyre tisztábban érzékeled saját belső működéseidet a fizikai, lelki és spirituális szinteken egyaránt
 • Önkifejezés: megtanulod egyre pontosabban kifejezni, hogy ki és mi vagy, s mi az, ami valóban fontos neked
 • Felemelő kommunikáció: a társadat megtanulod úgy bevonni, hogy képes legyen együttműködő és együtt-teremtő társaddá válni
 • Boldogság: tudni fogod mi tesz boldoggá és megengeded magadnak a boldogságot, jól-létet, bőséget
 • Behangolás: a gyakorlatok a saját Egységedre hangolnak
 • Összerendeződés: szinkronba rendeződsz legteljesebb önvalóddal, a lelkeddel és az általad ismert legtisztább Istenivel.
 • Összhang: megéled és kialakítod a belső és külső harmóniát
Összefoglalóan az egyes tanfolyami szintek tematikáját az eddigi tréneri-programtartó gyakorlatomban leginkább bevált módszerek alapján alkottam meg:
1. SzemléletVáltó Tanítások: a rálátást és szemléletváltást hozó elméleti tudással alapozzuk meg a tematikus tanfolyam minden alkalmát
2. Egység Minta Teremtő Gyakorlatok: hétköznapi életbe átültethető gyakorlatok, melyek egyéni/páros/csoportmunka folyamatokban segítik az új mintáid megteremtését, kipróbálását és begyakorlását, “finomhangolását” a fizikai életteredben való “életbeléptetésük” előtt. Felkészít és hozzásegít a komfortzónád kitágítására, a régi mintáid meghaladására, az új minták beépítésére.
3. Blokkoldó Elemek:
 • a testmezőben dolgozó feltáró és blokkoldó módszerek
 • a testen túli információs mezőkben dolgozó módszerek
Az Unio Mystica Tanfolyam hétvégéi külön is látogathatók!

Az Unio Mystica tanfolyam kibékíti női és férfi részeid, újra összekapcsol saját női és férfi, valamint párkapcsolati Egység Mintáiddal, legteljesebb önvalód egységével. A megszokottnál mélyebb és teljesebb, Lélekből-Lélekbe történő kapcsolódást ismerhetsz meg önmagaddal, az embertársaiddal, jelenbeli/jövőbeli pároddal, a környezeteddel, a világgal.

Megismered saját egység mintáidat, azokat a boldogság magokat, amelyek valamilyen “élettanítás” folytán (még) nem fejlődhettek virággá, vagy nem bonthatták ki szirmaikat az életed során.

Különleges tematika, férfi-női szinergia az Egység fizikai szintű megéléséért!
Energetikailag “felhangoló”, Jelen-Létbe hozó, Testet-Lelket-Szellemet összehangoló, Egyéni boldogság minta teremtésében és megélésében segítő, elsősorban a gyakorlati megélésekre és élményekre épülő programsorozat.
Aranykor a gyakorlatban!
Az Unio Mystica Tanfolyam időpontjai és témái: 
* Szeptember  19-20.Anima és Animus Egysége Téma: Férfi és Női Egység Mintáink, belső egyensúly, Anima és Animus új szövetsége – személyiség integráció

* Október 17-18, 9:30-18:00 ISTENI PÁRKAPCSOLAT TEREMTÉS – PárBajokból PárBeszéd és új egység teremtés Párkapcsolat és párkapcsolati minta gyógyító gyakorlatok a családállítás blokkoldó módszerével ötvözve. Intenzív kapcsolati minta oldás és új kapcsolati-kapcsolódási minta teremtés.

Kiemelt Témák: férfi és női SzerElem és Párkapcsolati Egység minták teremtése; férfi és nő új szövetsége, belső és külső egyensúly a párkapcsolatok hétköznapi életében. Ikerláng-duálpár tanítások. 

* December 19-20.  9:30-18:00 Férfi és Nő Fény Szövetsége avagy hogyan teremts Isteni Párkapcsolatot a GYAKORLATBAN

Kiemelt Témák: Férfi és Női magasabb szintű SzerElem és Párkapcsolati Egység minták teremtése, melynek alapja a szakrális szerelem, tantrikus egyesülés, Szent Nász hagyományai, megszentelt szexualitás alkímiája és fény-transzformációs útja. SzerElemmel gyógyítás a párkapcsolatban, transzcendencia és asztrálutazás a megszentelt párkapcsolatban. A szeretet legfontosabb gyakorlatai: a szeretet és szerelem-nyelvek, az aktív figyelem 4 formája, az 5 ritmusú szerelem megélése.

Részvételi díj:
40 000 / hétvége, pároknak 2x 35 000Ft
 
Helyszín: Grál Ház, Bp. Erzsébet krt. 58. I. em. 1.
JELENTKEZÉS:
>>>Jelentkezéshez írj a gralhaz kukac gmail pont com címre!
 

Teljes, Egységben megélt isteni párkapcsolatot kívánok Neked!

 
Várlak szeretettel:

 Pozsgai Nikoletta

 kineziológus, TEK, NEF, Szinkron Oktató

 személyiség integrációs tréner

 
 
A témában további érdekes és hasznos, ingyenes anyagokat találsz itt:

VIDEÓ:

PÁRKAPCSOLATI TÉMÁBAN ajánlom szeretettel a VNTV-n megjelent párkapcsolatokról szóló velem készített riportot>>>

Megosztás Facebookon

Szólj hozzá!