Szakrális Nőiség: AranyAsszony Képzés

Szakrális Nőiség: AranyAsszony Képzés

AranyAsszony képzés

Az asszonyok magukban hordozzák a generációról-generációra átadott bölcsességet, ősi tudást és erőt. A nőiség fénye és vele a női teremtő erő egyre erősödik és nyeri vissza régen elveszett, eltagadott, de mindvégig meglévő lényegi eszenciáját és ősi tudását.
Az AranyAsszonyi tudás globális szinten a Föld egészén jelen volt és jelen van ma is. Különböző kultúrkorszakokban és népeknél élt és él a hagyománya. Bölcsességét őrzik mindazon nők, akik az Istennőkultuszok, az AnyaIstennő, s vele Nagyboldogasszony hitében éltek és élnek. Az ősi és egyetemes tudás sok darabra hullott, de a kollektív női tudattalan és vele sejtjeink őrzik az ősi tudást.
Az AranyAsszonyi tudás ébred a nőkben, s vele együtt emelkedik a nőiség régi fényébe, erejébe. Ahogy ez a lényegi eszencia, mely minden nőben, minden asszonyban benne rejlik, felébred, úgy talál a nő önmagára, látja meg létének igaz mozgatórugóit, életének fő feladatait, családjában betöltött szerepét és úgy vonzza magához az igaz eszenciájára ráébredt férfit, vagy teremti azzá a mellette élő férfit.
A magyarság vonatkozásában különösen fontos az asszonyok ébredése, az AranyAsszony tudás újjászületése – bennünk mai magyar nőkben.

“Anyahita Nagyboldogasszony, Ősanyánk a kezdet, a keletkezés, a születés, a Hunok, Magyarok Istenanyja a Napbaöltözött Nagyboldogasszony, Aranyasszony. Tőle ered mindennek az alapja, az alkotóképesség, akaraterő, ajándék, adomány. Utódai, lányai vitték tovább ősi tanait és szellemvilágát. “(Hunasziz: Rimalányok, bővebben>>>)

“A Nagy Anya ölében ringatja a Kárpát-medencét, régen SzarvasAnyaként, ma pedig NagyBoldogasszonyként. (…)az emberek szíve emlékezik az Életet Adóra. Kereszténnyé tettek minket, de Mária országa lettünk, továbbra is Boldogasszony fiai és lányai maradtunk.A Kárpát-medence népei a IstenAnya szeretetében találtak biztonságra és ennek a földnek a gyermekei ma is NagyBoldogasszony ölelésében találnak igazi otthonra.” (Boldogasszony Kártya)

Kik voltak az AranyAsszonyok?
Röviden és eszenciájában megfogalmazva hagyományainkban a rima lányok és asszonyok, és a belőlük kiválasztott, erre született és küldetésükre felkészült aranyasszonyok NagyBoldogasszony, az IstenAnya beavatottjainak számítanak. Papnői-táltosasszonyi-javasasszonyi, tanítói és stratégiai tudásuk, bölcsességük miatt tisztelt és nagyrabecsült tagjai voltak a törzsnek. A közösség számára fontos feladatokat láttak el:
Javasasszonyi mivoltukban ismerték és használták a növények és a kövek gyógyító erejét, a kozmikus törvényeket és a természeti változási rendet; sebesülteket és betegeket gyógyítottak. Táltosasszonyi minőségükben szakrális és stratégiai kérdésekben bölcs szavukat a törzs vezetői kikérték, s ha kellet harcoltak a csatatéren is. Papnői minőségükben ott voltak a női életmisztériumok beavatásainál, segédkeztek a szüléseknél mint bábák; nevelték és az asszonyszerepre felkészítették a fiatal lányokat; ők adták össze a mátkapárokat, de ők voltak azok is, akik a haldoklókat átsegítették.
Tudásuk a szakrális nőiség egyetemes bölcsességén alapult, elméjük éles és intelligenciájuk kiemelkedő volt, képzettek voltak az égi és a földi dolgokban, a ma vallásfilozófiainak mondott elméleti és a gyakorlati élet teendőiben egyaránt. Tudó, bölcs asszonyok voltak tehát, akik nem csak gyakorlati gyógyító és szakrális szerepeikben voltak jelen a közösség életében.
Az AranyAsszony Iskoláról készült Tv riportot itt tudod megnézni:

Röviden a tartalmából:

Az aranykornak meg kell teremtenie a szellemi alapjait, amely zsigereinkben jelen van őstudás formájában. Az AranyAsszony Iskola ezt az őstudást eleveníti fel és adja át mindazoknak, akik e következő időszak meghatározó szellemiségét szeretnék követni családjukban. Összefonjuk a múltat, jelent, jövőt, s vele az ősi tudást az új világ érdekében.

Ha szeretnéd átlátni mit jelent az AranyAsszonyság, s szívesen megnéznél róla további Tv interjúkat kattints ide:
AranyAsszonyok az Aranykor valóságának őrei>>>

AranyAsszony képzés

Ébredj hát!

“NŐ VAGY! A legigazibb, legszentebb és legteljesebb. Születésedtől fogva rendelkezel a talán feledésbe merült, vagy megtagadott női bölcsességgel, és akár tudsz róla, akár nem, különleges szereped van az élet misztériumában. Áldott vagy azzal a különleges képességgel, hogy mindent, ami polaritásban van – legyen az sötétség vagy fény, nő vagy férfi, vagy önmagad különböző minőségei –, át tudsz ölelni, be tudod engedni, majd önmagadon belül, átalakító módon egységet tudsz hozni a szétválasztottságba, és az egész világot, annak minden kettősségével egybe tudod szeretni. A nőiséged legnagyobb kincse, a női erőd forrása ez a képesség.” Részlet a A Nőiség Ezerszirmú Rózsája c. könyvemből>>>

Az AranyAsszony képzés, ha tradicionális érelemben vesszük, akkor kiválasztottság és lelki elhívatottság alapján történő felkészítő folyamatot jelöl. Ugyanakkor a női psziché szintjén is él mindannyiunkban az aranyasszony archetípusa, mely ébreszthető és fejleszthető mindannyiunk DNS készletében jelenlévő ős tudásként. Az Aranyasszonyi minőség a női teljességet jelképezi, a földi síkon megélhető legmagasabb szintű női teljességet. A női teljesség virága minden nő méhéből virágzik ki, s táptalaja a FöldAnya, s a női őserő – a földön valaha élt nők, asszonyok tudása, bölcsessége.

“A Nőiség Teljesség Virága újra összekapcsol szakrális tudásoddal, az asszonyi bölcsességgel, női teremtő erőddel; segít női szerepeidet, minőségeidet felismerni; a hozzájuk fűződő megtapasztalásokat behívni és megélni; a nőiséged csodáját felfedezni és ünnepelni.

Ahogy az emlékezeted visszaidézi az ősi asszonyi tudást, visszatérsz a női erődbe, képessé válsz az élet minden területének harmonikus összerendezésére, de legfőképpen a kapcsolataid felemelésére, a szeretettel és jelenléttel való gyógyításra, az áldott erejű teremtésre, a kreatív alkotásra. ” Részlet a A Nőiség Ezerszirmú Rózsája c. könyvemből>>>

Az AranyAsszony Iskola és benne a fejlődés három spirálja
Egy spirál során egy fejlődési folyamatot járhatunk végig, azaz előre és felfelé haladunk minden alkalommal. A képzés egy-egy-egy szakasza a spirál nevet kapta, mert a spirál a dinamikus fejlődést szimbolizálja, mely egyre teljesebb megértéshez és jelen-léthez visz bennünket nőiségünk egyéni és kollektív, majd egyetemes szintjein és aspektusaiban. A papnőképzések hagyományos elnevezése ez, s az egyes spirálok járása közben mélyebben átélve azok jelentését egyértelmű volt a megnevezés pl. a tanfolyam vagy évfolyam elnevezések helyett.
Az egyes spirálok célja az önerőre ébredéstől eljutni az erőbe állásig, önmagunkért, majd másokért, végül közösségeinkért.
Alapozó Szintek az Univerzális MAG tudás megébresztéséért, aktiválásáért
Az ELSŐ SPIRÁL során az AranyKor Iskolájának keretein belül a férfiakkal együtt kezdődik meg a képzés. A Szinkron Tanítások alapozó 1-4-ig tartó szintjein, az ember szempontjából – nemtől függetlenül, univerzálisan és kozmikus szintű – metafizikai tanításaival megismerkedve ébresztheted magadban az ősi MAG tudást. Mindebben a maghar-ki szellemi és energetikai tanítások, beavatások segítenek, hogy megismerhesd és élhesd a teremtés titkait. 

A Szinkron I.-IV. szinteken erős alapokat rakunk le, melyek lehetővé teszik a megtartott, összerendezett belső magi erő kialakulását:

 • A Szinkron I. megadja hozzá a középponti erőt és a tengelyben állás egyensúlyt létrehozó, fenntartó tanításokat,
 • A Szinkron II. az 5 elem erőforrásait kapcsolja
 • A Szinkron III. a csakrák és az energiarendszer kiegyensúlyozásának képességét és gyakorlatát, valamint az erőállatokkal való kapcsolódást és erőt teszi újra elérhetővé.
 • A Szinkron IV. pedig a női és férfi energiarendszerek sajátosságainak megismerését és erőforrásainak aktiválását célozza.

A Női-férfi Teljesség útján
A Szinkron Tanítások 5.-6. szintjein kifejezetten a női és férfi sajátosságokkal foglalkozunk, beleértve:

 • a női és férfi nemi szerepeket hagyományos és modern értelmezéseikben
 •  női és férfi személyiséget alkotó archetipikus minőségekkel
 • a női és férfi minőségeket, életszerepeket és ezek modern kori kihívásaira keresünk személyes megoldásokat, blokkjait tárjuk fel

A nőiséged szempontjából fontos az önmegismerés, a szakrális nőiség és a korlátozó asszonysorsi mintázatok megismerése (egyéni, generációs, inkarnációs és kollektív szinteken és idősíkokban), saját élményű megtapasztalás szerzés, nőiséged gyógyítása és a női erő ébresztése. 

Témák:

önismeret- női önismeret, női mintakincs (saját, generációs, inkarnációs és kollektív tudattalanba tartozó minták, blokkok, hitrendszerek, női értékek és tradíciók stb.) ismerete, női erők, női energetika, testtudat, női minőségek, megismerése, évkör és életkör, az Aranyasszony évköre,  életciklusok, női életmisztériumok és beavatások, a Női Teljesség Virága, női teremtő erők, női erő-Be-Avatások, a MáriaPecsét szakrális szimbóluma segítenek az utadon.
A női specifikumú képzési rész kitér az alábbi témákra:

 1. Kik voltak az AranyAsszonyok?
 2. Milyen ősi tudással bírunk mi nők, mindannyian?
 3. Miért olyan fontos az AranyAsszony tradíció feltárulása?
 4. Hogyan válhatunk AranyAsszonnyá a 21. század kihívásai közepette?
 5. Az AranyAsszonnyá válás útja – beavatás a legfelsőbb női bölcsességbe
 6. Az öntudatra ébredt nő és a férfi – avagy az igaz eszenciájára ébredt férfi vonzása, teremtése
 7. A Grál ideje – mit jelent ez és mi a szerepe az Aranykor megteremtésében a nőnek és a férfinak
 8. Férfi és Nő Új Szövetsége az ideák szintjén és a gyakorlati megvalósításba

De fontos a nőiséged megéléséhez a férfi és a szakrális férfi útjának megismerése is, annak felismerése, hogyan tudod segíteni férfi társaidat saját kiteljesedésük folyamatában. Hiszen a női teljesség megélésének fontos alkotó eleme a férfival való kapcsolódni tudás, az egyenrangú, szív-alapú együtt teremtésbe való megérkezés.
A Szinkron Tanítások 7-8. szintjein a párosság szent misztériumait ismerheted meg, az unio mystica és grál tanítások segítségével, a magasabb tantra gyakorlataival tanulhatod meg egybeszeretni a kettőt.

Az AranyAsszony Képzés első spirálja

Célja: Női Önismeret, nőiséged gyógyítása és női erőd kibontakoztatása, szakrális nőiséged megélése a hétköznapokban

Első spirál első alkalma:

2014. november 21. péntek 18:00-21:00, november 22. szombat 9:30-17:00, november 23. vasárnap 9:30-17:00

November 21. 18:00-21:00

Aranykori Nő: a női teljességtől az aranyasszonyig, előadás és meditáció. Szinkron és Maghar-ki lényeg.

November 22. 9:30-17:00

Szinkron I. szint: “a ki vagyok?-tól a vagyok, AKI vagyok-ig” Szinkron és Maghar-ki a gyakorlatban.

November 23. 9:30-17:00

 Szinkron II. szint: az élet építőkövei, a magyar 5 elem tan gyakorlati megélésben. Szinkron és Maghar-ki a gyakorlatban.

Az első spirálba várom szeretettel azokat, akik:

 • saját nőiségük megismerése és kibontakoztatása iránt érdeklődnek
 • szeretnének nőként kiteljesedni
 • vágynak a bennük rejlő női bölcsesség és tudás ébredésére
 • még nem tudják, hogy szeretnének-e gyógyítókká, tanítókká vagy papnőkké válni az útjuk során, de szeretnének nőiségükben fejlődni.
 • akik tudják, hogy a nőiség-fejlesztésben, AranyAsszony tradícióban dolgoznak vagy szeretnék valódi hivatásukat élniés egy összerendezett, átfogó modern személyiségfejlesztő módszereket is tanító képzésben szeretnének felkészülni, tovább fejlődni
Gyakorlati tudnivalók a képzésről

Az első két évben a képzés nyitott, azaz a saját tempódban és elkötelezettségi szinted szerinti gyakoriságban és ütemben vehetsz részt a képzésben. Megválaszthatod, hogy személyes és/vagy online tanfolyami képzést is kérsz-e.

Kombinált személyes és online képzés:

Akik a saját élményű találkozás mellett háttértudásra, kiegészítő anyagokra és intenzívebb fejlődésre vágynak, és/vagy szeretnének a Nőiség-Fejlesztő Képzésben a 2. spirálban részt venni, azok számára ajánlott a kombinált képzés.

Ez vár Rád a kombinált képzési rendszerben, minden hónapban:

 • havonta 1 (1. vagy 2. napos, hétvégi) személyes élményű találkozás személyiség-és nőiségfejlesztő témában
 • írott háttéranyagok, feladatlapok, hanganyagok (előadások és meditációk) – minden ami az online tanfolyam része!
 • interakció zárt online közösségben

Mikor lesznek a havi képzési alkalmak?
Az Első spirál Következő Képzési napjai:

 • December 8. AranyAsszony Évkör szertartás
 • Január 3-4. Szinkron III. Csakrák és energetika, öngyógyítás magasfokon 

Az Aranyaszony Évköre online kiegészítő és háttéranyagokban hónapról-hónapra az alábbiak várnak rád:

 1. ismeretterjesztő háttéranyagok írott és hangfelvétel formában(évkör, női minőségek leírása, női archetípusok leírása, stb.)
 2. nőiségtörténetedet feltáró és gyógyító feladatok
 3. nőiségfejlesztő gyakorlatok
 4. megerősítő és kísérő gyakorlatok
 5. közösségi csoport-együtt haladása, támogató ereje
Az Online képzést érdemes választanod, ha:
 • először tudást és ismereteket szeretnél szerezni
 • megérteni vágyod a női teljesség útját
 • megismernéd az egyetemes és magyar szakrális nőt
 • saját tempódban otthon dolgoznál szívesebben
 • szeretsz önállóan saját időbeosztásban haladni
 • jelenleg nem tudod megoldani a Pestre utazást
ÉS, ha el tudod fogadni, hogy az online tanfolyami keret nagyon sokat adhat, de nem tudja pótolni és nem is akarja helyettesíteni a személyes részvételt, akkor neked szól az online tanulás módja.
Később, amikor elérkezik az ideje a személyes részvételednek a szertartásokon való részvétel, a személyesen átadható és megélhető belső élmények megélése miatt el tudsz jönni az elvonulásokra, későbbi Szinkron átadásokra. A második spirálba lépéshez ez szükséges előfeltétel is egyben.

Az Első Spirál után…

Második Spirál: Erőbe állni – másokért
A második spirálban a fókusz a gyakorlati megtapasztaláson van, mely a táltosasszonyok, javasasszonyok, rima asszonyok, aranyasszonyok egykori tudását ébreszti és hozza felszínre a résztvevőkben. A hagyományos, tradicionális felkészítő folyamatok mellett korszerű, modern pszcihológiai, fejlődéslélektani tudással bővítheted ismereteidet, melyeket a gyakorlatorientált segítő tevékenységekre való felkészítő modulokban tehetsz teljessé. A képzés jelenleg már induló irányai: pap/nő, lélekgyógyító, tanácsadó/coach, szellemi tanító, tréner.
Mindezen képzések során fontos szempont, hogy a régi és mai tudások ötvözete, a mai fizikai világ szabályrendszerének is megfelelő képzési kereteket és tartalmat nyújthassunk. A képzések tanúsítvánnyal zárulnak és hivatalos munkavégzésre jogosítanak.
Második spirál egyben beavat Női Erő-Beavatás a Rima Lányok/Asszonyok Jelen-Létébe, munkájába
Eszközök és módszerek “a vagyok, aki vagyok” kifejezésére a valódi hivatásban, papnői és gyógyítói eszköztár elsajátítása, felkészülés a női erő-szer-ek tartására, az évkör és életkör misztérium tanítására, női értékek ápolására. Női teremtő erő és a női gyógyító erő ébresztése. Mindezekhez hangsúlyos gyakorlati képzés ad keretet és alapot.
A második spirál tehát az első spirálban tanultak mások érdekében való alkalmazásának gyakorlatáról szól. Egyrészről a technikák elsajátításáról, másrészről a papnői/gyógyítói készségek a valós élethelyzetekben és szertartásos helyzetekben, valamint gyógyításokban való aktív használatáról szól.
A pap/női képzési irányban:

1. Az ún. évköri és életköri beavató szerek tartásának elsajátítása és gyakorlása.

2.  Egyes elemek, erők és női minőségek, adott esetben Istennők és más minőségek behívása és megjelenítése a térben. Megtestesítés és orákulumok használata. Léleklátás és auraolvasás.

LélekGyógyító vonalon:

1. Az érintés gyógyító ereje: NagyBoldogasszony  gyógyító érintés, a különféle gyógyító energiaminőségek csatornázása, a Mária Pecsét használata a gyógyításban, energia állapotok harmonizálása a csakrarendszerben.
2. LélekEgység: A saját lélekhangra felhangolás, a lélekösszekapcsolás folyamata, lélekrész-visszahívás és lélek integráció folyamata.
3. Kristályok gyógyító ereje: a kristályokkal, ásványokkal történő gyógyító, térhangoló módszerek megismerése, és azok használata a gyógyítás/harmonizálás folyamatában
4. Alternatív gyógymódok, energetikai kezelési módok, az ÚJ ENERGIÁS gyógyulás utak és módszerek megismerése

Tanácsadó /Coach vonalon:

A Szinkron szinteket (min. 6. szintig) végzettek számára lehetőség van Szinkron Coach / Tanácsadó képzés megkezdésére.

Szinkron Tanító:

A Szinkron szintek elvégzése, hospitációk és oktatói felkészítés után a Szinkron szintek taníthatók.

Harmadik Spirál: Erőbe állni – a közösségekért

A  második spirált végezve és abban gyakorlati tapasztalatot szerezve megébredhet a tradicionális értelemben vett aranyasszonyi/aranyférfi küldetés. A harmadik spirál felkészítő folyamatra nyitnak lehetőséget a szakrális tudáson és gyakorlati tapasztaláson alapuló Aranykori szellemi tanító tevékenység felvállalásához, melynek a nők és/vagy férfiak irányában végzett elhivatottság szakrális öntudatra-ébresztés, szakrális nőiség/férfiasság tudatukban való megerősítése, a nőiség/férfiasság történetük gyógyítása, nőiségbeni/férfiasságbani blokkjainak oldása, kiteljesedésük segítése, a női-férfi együttműködő képesség fejlesztése, a közösség teremtés és ápolás képessége.
Az utolsó spirálban az elhivatottak tradíció őrzővé válnak, gyógyítók mesterévé és közösségeket gondozó, vezető pap/nővé szentelődnek. A képzés ezen spiráljának célja, olyan gyógyító erőforrássá és tudás átadóvá válhass, aki éli férfi/női és emberi teljességét, uralja teremtő erejét, éli az aranyasszony tradíciót – magyar és globális értelmezésében egyaránt s mindezeket hitelesen átadni, tanítani képes. Nőként ez egyben felkészülés az AranyAsszony küldetés erejébe állára: az egyetemes női bölcsességet élve és sugározva az AranyAsszonyok gyógyítják és emelik népünk és földünk kollektív nőiségét, a férfiakkal való kapcsolatát és elősegítik a férfi-női együtt-működés és együtt teremtés folyamatát.
Témák:

AranyAsszony kozmológia mélyebb megértése, szakrális geometria és az AranyAsszony pecsét, a női minőség kultúrtörténeti koronként megélt szerepe, szolgálata a Föld fejlődési folyamatában, AranyAsszony magyar hagyományai és a magyarságban vállalt szerepe, AranyAsszony globális és egyetemes szolgálata és annak gyakorlati megvalósítása. Felkészülés az aktív, önfelvállalt AranyAsszonyi létre, tanítói és hagyományőrző tevékenységre.

A harmadik spirálban a belső gyakorlatok nagyobb hangsúlyt kapnak, a lelki-szellemi kapcsolódás megélése, a képzés többi spiráljában való részvétel és abban gyakorlati szerepvállalás kiemelt szerepű, hiszen felkészít az önálló programvezetésre, csoport vezetésre és megtanít felelősséget és szerepet vállalni az utánunk jövők tanításában s a társakkal történő együtt-működésre, közösség szervezés és ápolásra.
HOGYAN LEHET VELÜNK MEGISMERKEDNI?
Szinkronban a Nagy Egésszel: Az AranyKor Iskolájával folyamatosan járjuk a közösség szintjén is az évkört, mely egyben alkalmas és jó lehetőség a velünk való találkozásra, illetve a későbbiek során a tanultak elmélyítésére, gyakorlati megélésérére, a szerek tartásába való bekapcsolódásra.

Az Évköri változási rend adja az éves szertartások időpontjai fixek, a Napfordulók és a belépési pontok által meghatározottak:

 • szeptember 23, november 1., december 21,  február 2, március 21, május 1, pünkösd, június 21. augusztus 2.

HOGYAN, MIKOR LEHET ELKEZDENI AZ ARANYKOR ISKOLÁJÁN BELÜL AZ ARANYASSZONY KÉPZÉST?

Az AranyAsszony képzés megkezdhető a meghirdetett Szinkron I.-es szintekkel.

KEZDÉS:

Első spirál első alkalma:

2014. november 21. péntek 18:00-21:00 és november 22. szombat 9:30-17:00.

Helyszín:

Bp. Erzsébet krt. 58. I. emelet 1. Grál Ház és külső, természetben található helyszínek, erőpontok és erővonalak, szakrális helyek.

Jelentkezési lehetőség:

gralhaz kukac gmail . com címre írott levélben!
Ha kérdésed van először fusd át kérlek a kérdések-válaszok részt alább!
Kik tartják a képzéseket?

Pozsgai Nikoletta, kineziológus, életmód-tanácsadó és terapeuta, személyiség integrációs tréner, Szinkron coach, NagyBoldogasszony papnője, az AranyAsszony képzés és az AranyKor Iskolájának vezetője, így ír a női teljesség belső-és külső terekben megtett útjairól:

  Egy 1993-as erdélyi túra során kapcsolódtam Erdélyország, Tündérország Babba Máriájával, ami életutam egyik első meghatározó élménye lett. Majd 2001-ben első és 2005-ös második angliai Stonhenge, Avebury és Glastonbury-ben tett látogatásaim segítettek felismerni az Istennővel való kapcsolódásomat, melyet az egyetemi évek alatt végzett ír stúdiumok és egy ír körút a kelta évkörrel és mondavilággal, hagyományokkal bővítettek jelentősen ki.  Közben a megismert buddhista tanítások, különösen Tara, Buddha Anya kapcsán jelentős felismeréseket hoztak az egyetemes női minőség kapcsán. Mérföldkő volt a férjemmel közösen tett 2006-os nagy egyiptomi körutazásunk élmény -és beavatássora is. Mindezek megalapozták 2009-ben megkezdett papnőképzésemet, melynek végén NagyBoldogasszony papnőjévé szentelődtem, felkészülve arra, hogy az istennői minőséget elsősorban az IstenAnyai magyar vonatkozásaiban is képviseljem, szolgáljam. Kiemelkedő beavató út volt számomra a 2011-es franciaországi szakrális utunk, melyre férjem mellett már fiunk is részt vett. Ekkor Dél-Franciaországban Magdalai Mária lépteit követve mesélt Mária a történetéről, életéről és a Krisztusi NŐI minőség földi útjáról, s Chartres-ban a labirintus bejárása után a születésem napjának perceiben tettem eggyé a bennem élő női minőségeket. 2012-ben egy kicsiny görög sziget, Karpathos felkeresése segített megérteni a NagyBoldgasszonyunk IstenAnyai szerepét, melyet ugyanazon évben a görög Kréta szigetének, mínoszi kultúra, Istennő Kultusz kutatása és a félszigeten Delphoi-hoz kapcsolódó feltáró munka is hozzájárult. Mindezeket követte, magasabb szintre emelte bennem a 2013. július végén a törökországi Epheszosz,  amikor Mária Anya házában járva, belső látomások útján újabb megértések nyíltak fel a Máriaság tanításairól és lényegéről. 2014-ben bejártam a Kárpát-medence Aranyasszony tradícióval kapcsolatban fontos erőhelyeit, kapcsolódtam újra Erdélyország szakrális erejével és az angliai Avalon látogatás tette fel a beavatások útjára az öröm koronáját.
Ezen szakrális utazások kísérői aktiválói voltak a belső felkészülés folyamatainak, melyek gyümölcseit hazai terekben adok közre könyvek, tanfolyamok, szertartások során. A felvállalások szintjén a 2005-ben indított Új Föld Embere című tanfolyam megalapozta, majd az AranyAsszony Iskola már a maga közösségével és folyamataival saját testével-lelkével-erőterével segítette világra segíteni az AranyKor Iskoláját. A “vagyok, AKI vagyok” megélése pedig máig napi szinten ad tenni-és fejlődnivalót, a világ pedig bőven ad lehetőséget a cselekvésre és a polaritások egybeszeretésére. Rólam bővebben itt olvashatsz (önéletírás, képzések, misszió)>>>

Varga BeatrixVarga Beatrix, TEK Kineziológia Tanácsadó, Magzati stresszoldás specialista, Colorado Recoding System Mester/Tanár: 

Amikor 2012 elején először olvastam Nikol írását az AranyAsszony Iskoláról, minden kétséget kizáróan tudtam, hogy ott a helyem: tanulni, fejlődni és dolgozni benne, érte – s tudtam azt is, hogy mindez valamiként sorsfordító lesz az életemben. Így az indulásától lettem egyszerre növendéke és gondozója is az iskolának, ami felismerések, beavatások, változások, mély átalakulások sorát hozta számomra. Már a kezdetekkor terveket szőttünk emellett egy könnyedebb, rugalmasabb  képzési rendszerről, ami mégis megőrzi azokat a mély és transzformáló tartalmi értékeket, és élményeket, amit az iskola nyújtani kíván.
Ennek a közös, külső-belső utazásnak is köszönhető, hogy végre – az AranyAsszony Iskolások támogatásával – világra segítettük az AranyKor Iskoláját, melyben immár még nagyobb tere és szerepe van a személyes fejlődést megalapozó önismereti munkának, olyan tudásanyag átadásának, amely a gyakorlatba, a mindennapi életbe könnyedén átemelhető és így az egyes résztvevőkön kívül az otthonokra, családokra, kapcsolatokra tett áldásos hatása is rövid időn belül jól érzékelhető. Valóban szeretnénk – egy lehetséges, tiszta, az egyetemes értékeket elfogadó és megtisztelő, a szívből nyíló – utat megmutatni, amelyet bejárva, önMagunkat megtalálva, egymásra, s a valamennyiünkben lévő istenire rálelhetünk. Az élményszerűen átadott tudás élet-rend-szerré érlelhető, s így valóban az aranykori életmintázatok megéléséhez vezet valamennyiünket.

***

Gyakori kérdések és válaszok:

Járható-e az első és a második spirál egy időben vagy sorrendben egymás után kell járni őket?
Az első és a második spirál bizonyos moduljai járhatók egy időben, de vannak kivételek is. Ugyanakkor a fejlődésnek megvan a saját ideje, amit érdemes megadni neki és türelmet gyakorolva a saját érési időben tovább lépni. Mindemellett ez az út azoknak ajánlott, akik voltak korábban az AranyAsszony körökön, Rózsa körökön, AranyAsszony iskolába jártak vagy hasonló rimalány/asszony képzésen vettek részt. Élik a tanultakat és céljuk a mások felé fordulásban képzeni/továbbképezni magukat. Számukra mivel már hallottak az egyes témákról lesznek ismert, kevésbé vagy egyáltalán nem ismert részek – a két spirál nem válik megterhelővé. Ugyanakkor intenzívebb belső munkát feltételez és igényel a két spirált együtt járótól.
Milyen képesítés szerezhető meg ezzel a képzéssel?
Az AranyKor iskolájának képzése során az alábbi szinteken lehet képesítést szerezni, kifejezetten nőkre szabva a választ:

1. Tanácsadó: egyéni konzultációk folyamatában segíti a hozzá fordulókat. Női önismeretben, generációs asszonysorsi mintázatban, kollektív tudattalan mintázatokban segít feltáró munkát végezni ügyfelének. Munkáját elsősorban stresszoldó kineziológiai módszerekkel és coaching technikákkal végzi, életvezetési tanácsokat ad, életminőség javulást segít elérni.

2.  Tréner: csoportfolyamatokban kíséri a nőiségükben, női önismeretükben fejlődni vágyókat. Munkáját csoportdinamikai tudása, önismereti saját-élményű módszerekkel végzi, melyek személyiségfejlesztő hatásuk miatt más téren már bizonyítottak. Módszerei között alkalmazni tudja a dramatikus és rendszerállító módszerelemek mellett, a papnői szer-tartás eszköztárát is az egyes női minőségek, archetípusok személyes élményű átélését segítendő.

3.  Terapeuta: egyéni terápiás folyamatban segíti a hozzá fordulókat, képes a női testi-lelki szintű betegségek, egyensúly megbomlások helyreállításában részt venni; ehhez megfelelő pszichológiai, természetgyógyászati háttérrel ÉS a terapeuta tevékenység végzéséhez a kormányrendeletben meghatározott vizsgákkal rendelkezik.

4. Nőiség-Fejlesztő Oktatói szintek: az oktatási folyamatba maga is bekapcsolódhat, a Nőiség-Fejlesztő Tanácsadó és Tréner szinteken továbbképezheti az alapképzést elvégzetteket.

Megosztás Facebookon

Szólj hozzá!