ÉletÖröm 5 elem beavatás

ÉletÖröm 5 elem beavatás
unio mystica az 5 elemmel

unio mystica az 5 elemmelÉletÖröm 5 Elem Beavatás

2014. április 6. 10:00-14:00 Bp. Margit-Sziget

Unio Mystica az Életörömért: az 5 elem egységbe rendező ereje

Unió Mystica – a Misztikus Egyesülés, mely a belső yin és yang erők kiegyensúlyozását, a minket és az univerzumot alkotó 5 elem megismerését, erejük önmagunkon belül való ébresztését, majd a részeket egységberendező belső fejlődést hozó, az Istenivel eggyé válás Belső Útja. Belső alkímiai folyamat, mely az ember FényEmberré, Istenemberré válását segítő transzformációja. A fizikai test és az anyagi szféra minden eleme az Egységben gyökerezik. Az egyén az Ég és a Föld közötti kimozdíthatatlan tengellyé válik. A Fent Lentté válik, s miképpen fent, úgy lesz lent is – az isteni mennyország a Földre költözik. Az ember középpontjában mély béke, nyugalom és aranyló belső erő honol. A belül eggyé tett kettő összerendeződést és harmóniát hoz a külső világunkban. Miképpen bent úgy kint is.

unio mystica, egység minta teremtő kurzusFérfi és Nő Belső Útjai egy ponton egymás felé fordulnak, az egyén kiegyenlített energiái közös táncba kezdenek a Társ energiáival. Az egyéni utak a testi-szer-elem és a szexualitás istenibe emelő, a mindenekkel való Egység megtapasztalásának felemelő immár közös útjává válnak. A transzcendens a fizikaival egybeolvad, a szerelmes testek összefonódásában a lelkek táncában az Istennő és az Isteni férfi energia egyesül. A mennyek országa Földre száll. A magasabb tantra, a megszentelt szexualitás útja ez.

Az Istenit önnön MAGjából kivirágoztató egyén a társak felé fordul, s az egyéni utak eképpen is közössé válnak. Együtt-teremtéssé, a Közös(s)Ég erejében és áldásában. Az Unio Mystica erőtere feltárul és eggyé teszi a szétválasztottakat immár a közösségekben: a család, közösségek, a nép, a Föld terében.

Az Unio Mystica folyamata és erőtere újra nyílik a Föld terében.

Unió Mystica – avagy misztikus egyesülés, mely az ellentétek és az egységből kiszakadt részek belső, majd külső alkímiai újraegyesítési folyamata. A fény és a sötétség, a női és férfi, a jó és a rossz, a külső és a belső, az emberi és az isteni újraegyesítésének folyamata. Maga a szét nem választott és szét nem választható EGYSÉG állapota. Unio Mystica – az Egység útja, mely az ember egyéni belső útja, majd párjával és embertársaival közös útja.
Az Egység Minta Teremtő alkalmak az unio mystica, a belső és külső alkímia terébe invitálnak, egy közösen járt Transzformációs útba, melyen feloldódik a múltból bennünket kísértő elkülönültség, félelem mintázata. Belső Egység születik, s az egyéni egységeket a társakkal való közös gyakorlás segít kívül is megélhetővé tenni. Minden alkalom egy fontos alkímiai beavatás lépcsőfoka.

Az Unio Mystica folyamata nem csupán spirituális folyamat (!), éppannyira energetikai, mentális és egyben lelki-érzelmi és fizikai szintű önfejlődés, transzformáció. Éppen ezért a spirituális tudás, metafizikai megértés mellett a konkrét anyagi szintereket is át kell hangoljuk; s korábbi Egység Mintáinkat felelevenítve azokra alapozva új mintákat kell teremtenünk a mai korszellemnek és Földi viszonyainknak megfelelően, az itt és mostban alkalmazható új szemléleti, viselkedési és szokásmintákkal. Ebben a folyamatban ad útmutatást és gyakorlati megélési lehetőségeket az Egység Minta Teremtő (E.M.T.) kurzus, mely kéthetente péntekenkénti, s a kirándulások alkalmával hétvégén – személyes találkozókon alapul:

Egység  Minták = Egyénre szabott boldogság

Mit is jelent a boldogság? Megannyi fizikai szinten megélhető örömet? Tárgyak megszerzését? Élmények megélését – utazást, wellnesst, szeretkezést? Transzcendens kapcsolatot az Istenivel? A boldogságnak nincs és nem is lehet mindenkire érvényes receptje!

“A boldogság mértékre készült ruha. Boldogtalanná azok válnak, akik valaki más ruháját akarják viselni.” Kurt Tepperwein

Legyen saját boldogság ruhád!

Az egyéni boldogság érzetet az egyéni egység minták határozzák meg. Egyéni mintázata van tehát a boldogságnak, és egyénileg, saját magunkra kell szabjuk “boldogság ruhánkat”. Megtalálva azt, ami bennünket valóban boldoggá tud tenni, olyan életet teremthetünk magunknak, amelyben valóban boldogságot élhetünk meg.

Az Egység Minta Teremtés tehát azt jelenti, hogy összhangba, azaz Egységbe kerülsz Legteljesebb ÖnMagoddal és a Téged körülvevő Mindenséggel, ráhangolódsz arra, ami számodra a saját boldogság mintát adja, s újjáteremted viszonyulásaidat, kapcsolataidat, s az életedet boldoggá teremted.

Ehhez új szemléletnek és viszonyulásnak kell születnie benned önmagaddal és másokkal szemben. Új viselkedés- és szokásminták megteremtése és főként gyakorlása szükséges.

Az Egység Minta Teremtő alkalmak ezért a következőket adják Neked:

 • Felismerés és megértés: miért nem működik az életed, tested, kapcsolatod
 • Ráismerés: miként és hogyan működsz jól a testedben, a kapcsolataidban, az életedben
 • Változás: az önmagadhoz való viszonyulásodban és a kapcsolataidban
 • Érzékelés: egyre tisztábban érzékeled saját belső működéseidet a fizikai, lelki és spirituális szinteken egyaránt
 • Önkifejezés: megtanulod egyre pontosabban kifejezni, hogy ki és mi vagy, s mi az, ami valóban fontos neked
 • Felemelő kommunikáció: a társadat megtanulod úgy bevonni, hogy képes legyen együttműködő és együtt-teremtő társaddá válni
 • Boldogság: tudni fogod mi tesz boldoggá és megengeded magadnak a boldogságot, jól-létet, bőséget
 • Behangolás: a gyakorlatok a saját Egységedre hangolnak
 • Összerendeződés: szinkronba rendeződsz legteljesebb önvalóddal, a lelkeddel és az általad ismert legtisztább Istenivel.
 • Összhang: megéled és kialakítod a belső és külső harmóniát
Az egyes alkalmak tematikáját az eddigi tréneri-programtartó gyakorlatomban leginkább bevált hármas egység alapján alkottuk meg:
1. Elmélet: a rálátást és szemléletváltást hozó elméleti tudással alapozzuk meg a tematikus programsorozat minden alkalmát
2. Egység Minta Teremtő Gyakorlatok: hétköznapi életbe átültethető gyakorlatok, melyek egyéni/páros/csoportmunka folyamatokban segítik az új mintáid megteremtését, kipróbálását és begyakorlását, “finomhangolását” a fizikai életteredben való “életbeléptetésük” előtt. Felkészít és hozzásegít a komfortzónád kitágítására, a régi mintáid meghaladására, az új minták beépítésére.
3. Egységre Hangoló- Szinkronizáló elemek: 
 • Energia-wellness, egyfajta energia-felhangolás, mely energiaszint növekedést hoz, saját Egység Mintádra hangol
 • Lélek-összekapcsolás:  összekapcsol  Lelkeddel, szinkronba hoz isteni Önvalóddal
 • EnergiaÉrzékelés-fejlesztő: az ESP képességeidet (extra sensional perception = energia érzékelés, távérzékelések, telepátia, stb.) fejleszti, tér-és tudatérzékelésedet tágítja
 • Anahita-gyógyító érintés: szeretet-fürdő
 • Hangfürdő: kristálytálak és ritmus hangszerek lélek-zenéje
Szinergia a hivatásban Érted

Az életminták és blokkok feltárása, oldása kapcsán szerzett szakmai tudásom és tapasztalataimat kiegészíti férjem tudása és tapasztalatai, valamint további segítő kollégák, szakemberek tudása, munkája; melyek együttesen támogatják a résztvevőket abban, hogy felismerhesd és átépíthesd a meglévő és nem (jól) működő élet-mintáidat, kapcsolati mintáidat, újakat ismerhess meg és gyakorolhass be.

Mikor lesz a következő alkalma az Egység Minta Teremtő Programsorozatnak?

ÉletÖröm 5 elem beavatás

2014. április 6. vasárnap 10:00-14:00

Az E.M.T. újra összekapcsol saját Egység Mintáiddal, legteljesebb önvalód egységével. A megszokottnál mélyebb és teljesebb, Lélekből-Lélekbe történő kapcsolódást ismerhetsz meg önmagaddal, az embertársaiddal, jelenbeli/jövőbeli pároddal, a környezeteddel, a világgal. Az április 6-dikai alkalmunkon az 5 elemmel kapcsolódunk, melyet segítenek majd a légző és energetikai gyakorlatok, mozdulatsorok és az elemek mudrái, kedvenc összekapcsoló, megnyílást segítő E.M.T. gyakorlataink, Szív-Tér-Tantra és meditáció. Ha van számodra kedves hangszered, hozd bátran magaddal!

Az egyes E.M.T. alkalmak során célunk, hogy megismered saját egység mintáidat, azokat a boldogság magokat, amelyek valamilyen “élettanítás” folytán (még) nem fejlődhettek virággá, vagy nem bonthatták ki szirmaikat az életed során. Az 5 elem alkalma során pedig kifejezetten a bennünket felépítő elemekkel kapcsolódunk és közöttük teremtünk belső harmóniát, energetikai egyensúlyt.

Különleges tematika, férfi-női szinergia az Egység fizikai szintű megéléséért!
Energetikailag “felhangoló”, Jelen-Létbe hozó, Testet-Lelket-Szellemet összehangoló, Egyéni boldogság minta teremtésében és megélésében segítő, elsősorban a gyakorlati megélésekre és élményekre épülő programsorozat.

Aranykor a gyakorlatban – egy jó csapatban!

Hisszük, hogy a boldogság megélhető, itt és most megteremthető!

 Egység Minta Teremtő Alkalmak Időpontjai és már fix témái: 
-Jellemzően 2 hetente péntekenként:
03.21. péntek 16:00-19:00
Téma: Férfi és Női Egység Mintáink, belső egyensúly
04.06. vasárnap 10:00-14:00 Margit-sziget
Téma: 5 elem, fizikai környezetünk “örömei”, az 5 elem beavatása az örömteli életbe
04.18. péntek 18:00-21:00
Téma: Testi Egység Mintáink, kapcsolatunk a testünkkel, önszeretet
05.02. péntek 18:00-21:00
Téma: Párkapcsolati Egység mintáink
05.16. 18:00-21:00
Téma: Családi Egység mintáink
06.06. péntek 16:00-19:00
Téma: LélekEgység mintáink, Lélek Integráció
06.20. péntek 16:00-19:00
Téma: Szexualitás Egység mintáink, Szent Nász, Unio Mystica.
A további témák: Harmóniában a Pénzzel/Bőség Egység minta; Valódi Hivatás Egység Minta – várhatóan nyáron, de ezt még pontosítjuk.
Részvételi díj: 4500Ft / alkalom
Bérletben: 12000Ft /3 alkalom(4000Ft/alkalom)
Egyben befizetve a már meghirdetett 7 alkalmat: 25000Ft /7 alkalom(3570Ft/alkalom)
Helyszín: Grál Ház, Bp. Erzsébet krt. 58. I. em. 1.
A kirándulások alkalmával egyeztetett helyszín!
>>>Jelentkezéshez írj a gralhaz kukac gmail pont com címre!

  Teljes, Egységben megélt  életet kívánunk Neked!
Várunk szeretettel az Egység Minta Teremtő Alkalmakon!
Pozsgai Nikoletta
Nyester Péter

Megosztás Facebookon

Szólj hozzá!