Szeptember 12: Személyiség Integrációs Tréning után

Szeptember 12: Személyiség Integrációs Tréning után
Személyiség Integrációs Tréning - családállítás, pszichodráma, rekonstrukciós kineziológia
A létrejött családi egység

Szeptember 12-e, vasárnap ismét SzInT-eztünk, ez alkalommal bármilyen témát lehetett hozni, nem határoztam meg konkrét témát mint például az augusztusi Női VérVonalhoz vagy a Pénz/BőségBlokkokhoz szervezett alkalmak. Ennek ellenére a résztvevők által hozott témákban, generációs mintázatokban most is jellegzetes, erre a csoportra jellemző, bennük közös pontok mutatkoztak meg, mit a “fiúnak vártak, lány lettem” vagy a “kirekesztettnek érzem magam a családomban” mintái.

5 állítást végeztünk a nap során, melyek közül kettő ritkán előforduló, különleges állítás volt, az egyik egy nem jelenlévő személynek végzett állítás, a másik egy inkarnációs életesemény felállítása és oldása volt.

Az állítások esetleírásai:

1. A férfi erő megtagadása és kirekesztése

Férfias nő párkapcsolati problémával, szexuális nehézségekkel

A családrendszer felállításakor látható vált, hogy a család női tagjai rendszerint átveszik a férfias, határozott szerepeket és kiírják a családból a férfiakat. Két meg nem született / korán meghalt fiú helyettesítődik és méltó visszaemelést sürget a családi rendszerbe. Az állító anyjának 3 lánytestvére előtt lett volna egy testvér bátyjuk, akit a legidősebb nővér képviselt a családban. Az anyai nagymamában működő program “én csak lánynak adok életet” olyan erősen működött, hogy fiát elvetette. A háttérben talált blokk gyökere az ő fiatalkorában nyílt ki, amikor nevelőapja molesztálta, többszörösen szexuálisan erőszakot tett rajta. A fiatal leány (nagymama) erős, mégis elfojtott dühöt táplált a férfiak ellen, hogy csak gyenge férfit tűrt meg maga mellett férjként, illetve a fiúnak születendő gyermekét elvetette. A férfi és legfőképpen a férfi erő megtagadódott, a családba és különösen a női vérvonalban visszarendezésre, gyógyulásra, újbóli beemelésre várt. Az oldást egészen az új minta behívásáig és a jelenlegi párkapcsolat mintázat átírásáig vittük végig. A férfi testi-lelki beengedése vár az állítóra.

2. Hatalommal való visszaélés, a hatalommal szembeni tehetetlen szenvedés és személyes bosszú kontra a hatalmat gyakorló összeroppanása és önbüntetése / Anya-lánya elfordulás, családi kirekesztettség

Személyiség Integrációs Tréning - családállítás, pszcihodráma, rekonstrukciós kineziológia
A kirekesztett anya

Az állító családrendszerének felállítása, anya kirekesztettsége / hideg minden körülötte, a család bűnbakja, ő ül, a környezetét hibáztatja, őket akarja felelősségre vonni a tetteikért. Az oldás helye: inkarnációban, hűbérbirtokos első éjszaka joga, a kiszemelt lányon “erőszakot” követ el több alkalommal, a lány teljesíti a kötelezettségét, miközben tehetetlenségében elmélyül gyűlölete a földesúr ellen, a testi ártatlanságot, lelki tisztaságot elveszi tőle, a tiszta szerelem megélésével együtt (menyecske, szerelme sem tesz-tehet semmit, közös gyűlöletük és tehetetlenségük az ő kapcsolatukat is megmérgezi. A földesúrtól fogant gyermeket a lány elvéteti, ezzel állva bosszút a jogaival többször visszaélő, egyébként a lányba elvakultan szerelmes, őt birtokolni akaró uraság. Kettejük hatalmi drámája közben a nő kerekedik felül, de közben elveszíti tisztaságát, belekeményedik a helyzet kilátástalanságába, megváltoztathatatlanságába. A házasságából fogant gyermeke fizikailag sérülten születik meg. A helyzet oldásának kulcsa annak elismerése, hogy mindketten részesei és teremtői ennek a drámának, a kölcsönös megbocsátás, az elvetetett gyermek engesztelése és a sérülten született gyermekkel való értő kommunikáció volt. Az inkarnációs epizód oldása után léphettünk vissza az állító jelen családi rendszerébe, ahol az oldás következtében azonnal megtörtént az átrendeződés, kisebb kapcsolat-közti rendezések után megnyugtatóan lezárhatóvá vált az állítás.

3. Párkapcsolati nehézségek, férfi szerepmintákat, származási családját eltartó nő

Az állító női vérvonalának 4 generációjában, a dédmama hasadt személyisége következtében a férfi megtagadódott, a nő a kontrollt, az erőt és a hatalom gyakorlását választotta, melyben a vagyonának, a pénznek és ezáltal az azzal való “visszaélésnek” hangsúlyos szerep jutott. A dédmama szerelmének hitt férfiról kiderül,hogy rászedte, csak a hozományáért vette el. A hitt szerelmi időszakban született lányt az anya megtagadta, a bosszúból létesített szerető kapcsolatából fogant lányt a hatalmának fitogtatására használta fel. Az oldáshoz a dédmama személyiségi törését kellett helyreállítani, a férf-feleség között békét teremteni és a megtagadott női ágat (melybe az állító is tartozott) a női energiarendszerbe visszacsatolni, valamint a férfiba vetett bizalmat gyógyítani.

4.Önmaga ellen fordított agresszió, emésztőszervi panaszok, soványság, önbecsülési problémák

Az állításban először felállított “agresszió” körbeölelte a földön kuporgó képviselőt. A megtestesült agresszió elmondása szerint amint ő enyhítene a szorításon, az állító maga vonja őt magára. A megélése önmaga által választott és helyeselt magatartására utalt. Az önbüntetés mögött szülői hibáztatás és többszörös testvérvesztés (4!!!) történt spontán vagy művi vetélés kapcsán. Az állító szülei összeroskadtak az ismétlődő sorscsapások során, és a meg nem született testvérek halálát, és a szülők elfordulását (magukba fordulását) az állító tévesen úgy értelmezte, hogy mindezekért ő a hibás, büntetése a szülők által és önmaga által jogos. A meghalt testvérekkel szolidaritásban az életet jelképező ételt nem tudja beépíteni, nem engedi a testi fejlődést, gyarapodást. Fokozatosan veszi el önmagától a életet. “Ha Ti nem élhettek miattam, én sem engedem meg magamnak, hogy (jól) éljek.” – önbüntető parancsa működésbe lépett az állítóban.

5. Elhagyottság, magára maradás az anyaság felvállalása után, az anya vs. szerető szerepkonfliktus problematikája

A generációs mintában többszöri szerelmi helyzetben való magára maradás, elhagyatás megélése az anyaság felvállalásához köthetően. Azaz, a párkapcsolat férfi tagja a szerető női szerepéhez tudott kapcsolódni, amikor a nő életszerepei közül az anyát élte és a férfi háttérbe szorult /vagy várhatóan szorult volna,a férfi mindannyiszor kilépett, eltávolodott. A kialakult minta: ha az anyaságot választom, akkor nem élhetem meg a szeretői minőséget, ha a szeretőt választom, akkor megtarthatom a férfit, de le kell mondjak az anyaságról. A megoldás kulcsa volt a két női minőség egy személyiségben való egyesítése, azaz az új minta: “a női teljesség megélhető, az anyaság és a szerető minősége nem zárja ki egymást, egy párkapcsolatban megélhető mindkettő.” A testi és lelki örömök, a gyönyör megélése, a könnyű, játékos és szenvedélyes szeretői minőség gátlás alatt volt, mert az állító anyja a szeretett férfi rajtakapása következtében megtagadta a férfit, és legfőképpen azt a női minőséget, melyet a férfi szeretője testesített meg.

Az egyik résztvevő visszajelzése:

“… a SzInT csodáját tapasztalhattam meg ismét!

Hogy mi mindent nem hordozunk, hurcolunk, ami nem is a mi ügyünk!
Ami döntéseket mások hoztak, akikkel kapcsolatban álltunk, akár mi,
személyesen, akár valamely hozzátartozónk, távolabbi családtagunk , de
a hatásaik, miránk is vonatkoznak!
És itt vagyunk, erős késztetésekkel, hogy m is így, vagy úgy
viselkedjünk. Ami persze már, igencsak húsba vágó!
Választunk rosszul, egymás után, sorban, és szenvedünk, holott: nem
szükségszerű!
Most láttam, és átéreztem, hogy egy szereplőt megszemélyesítve,
meglátva, feltérképezve a helyét a családban, az ő nevében kimondva
egy bocsánatkérést, vagy elfogadást, hogyan tudnak feloldódni a
legbelső, rejtett kínjaink.
És nem csupán a miénk, hanem az egész állított család, minden tagjának
a mai sorsa!
Megszűnnek a fájdalmak, és igen, elsíródnak a hajdani könnyek is, de
az ember utána, újra, teljesen önmaga lehet, és a saját útját
járhatja, mert elenged mindent, ami nem az övé, és visszanyer mindent,
ami a sajátja.

Nagyon, de nagyon jó módszer, mind a mikrokörnyezetünkben, mind pedig,
világszinten is, mert ott sem visel tovább negatívumot, rossz
emléknyomot semmi, ami itt, így, feloldódhatott!

Alig várom már, hogy saját életemre nézve is, megcsináltathassam ezt!

Szeretettel: Anikó”

Ha érdekel a módszer, vagy kedvet kaptál eljönni és kipróbálni (pl. segítőként) a SzInT-et, nézz utána hol és mikor lehet:

SzInT állítások havi rendszerességgel, általános és konkrét témákban>>>
A következő alkalom: 2010. október 17-e vasárnap!

Megosztás Facebookon

Szólj hozzá!