November 1: Halál és Szerelem, félelem és életöröm, szabad a választás!

November 1: Halál és Szerelem, félelem és életöröm, szabad a választás!
Susan Seddon-Boulet Transzendencia című képe

A tél közeledtével egyre növekvő sötét órák száma, a borús ég, az esős-nyúlós-csatakos és sáros napok egyre inkább eltakarják a gyengülő nap erejét. A ma, főként városi ember eltávolodott a természettől és talajt veszített. Az év ezen szakaszában felerősödnek a pszichoszomatikus betegségek, a szorongások és félelemek, a létbizonytalanság érzés. Ez természetes folyamat, mert az életösztönünk a tél beálltára, a hosszú, hideg évszakra készül. A testünk raktározni igyekszik a nyár napfényízű gyümölcseiből, a megérett magokból. A lelkünk visszahúzódásra vágyik, kapcsolatainkban egyre inkább felerősödik a meghittség és az intimitás vágya. A valahová tartozás megnyugtató érzése, a biztonság szükséglete érzelmi háttere mellett ösztön-késztetésű is. A törzs, a család, a nép, a közösség mindig is védelmet jelentett az egyén számára.

Az ősz színes leveleivel elvarázsol, és az anyaföld visszahívja az övéit -a virágokat, a leveleket,- és velük együtt minket, embereket is – először önmagunkba, majd az életünk végén önmagába. A hívás az élet megfoganásával kezdődik, édesanyánk, a Földi Anyácska előhív bennünket a biztonságot adó pocakból. Az évszakok változásai, a természeti ciklusok évről-évre készítenek fel bennünket az öregedésre, elmúlásra – a testünk földdé válására.

Az elmúlás, a halál a modern emberben legtöbbször félelmet kelt, rettegést. A halálfélelem, az “élet elvesztésétől való félelem” zsigeri szintről intenzíven hat ránk. Látjuk körülöttünk az öregedő embereket, szeretteink távozását. Tudjuk mi is sorra kerülünk egyszer.Ez félelemet, szorongást vált ki és az évszak látható jeleivel egyre erősödik bennünk.

Te tiszteled a halált, természetesnek tartod, vagy inkább félsz tőle?

A halálfélelem, a megsemmisüléstől való félelem, a visszafordíthatatlanság, meghatározó érzelem mintáink. Minden további félelmünknek ez a gyökere. A fél-elem a teljesség érzés hiányról szól, az elkülönültségről szól.

Az évkörnek ezen szakasza, november 1-jétől a téli napfordulóig tartó időszaka a Banya, a Bölcs Öregasszony ideje. Az elmúlásé, a visszatekintésé, a környezetünk minket visszasugárzó tükreibe való betekintés ideje.

A fél-elem ellentettje a szer-elem, amikor minden lüktet, élettel teli és pezsgő. Az évkörön a banyával átellenes szakaszban a legerősebb, a vörös idejében, a szerelem májusában. A fél-elem és a szer-elem egymást kiegészítő “jelenségek”. A halállal a földi életnek vége, de a szellemvilág ujjong, hisz onnan nézve születés történt, a test börtönéből való kiszabadulás. A szerelem édes mámorának része az elvesztésétől való félelem, a kínzó elmúlás hátszele. A dualitás két ellentétes pólusa ugyanabból a középpontból indul el és ugyanoda tér vissza, ahogy a végtelen jele, a fektetett nyolcas középpontban metsző vonalai.

Eggyé válás az ölelésben:)

A szerelemben varázslatot élünk meg, az ölelésben megjelenik a kitágulás, az eggyé válásban  a végtelen.

Transzcendens értelemben ez ugyanaz a végtelenné tágulás mint a halál maga. Kontrollvesztés , elengedés és feloldódás. Az egyiket vágyjuk, a másikat féljük. A szerelem bódulatában, sokszor öntudatlanul “magától” tágulunk és válunk eggyé szerelmünkkel. A halálban magától tágulunk, ha hagyjuk. De miképpen a szerelmi bódulattól való félelemben, a halálfélelemben is az irányítás elvesztésétől való egó-félelemről van szó. Az egyiknek könnyebben odaadjuk magunkat, a másiknak nem.

A szerelem: sötét verem, mámoros bódulat vagy transzcendens élmény?

“A szerelem sötét verem”…ha valaki fél önmaga elvesztésétől. Átlényegülés és öröm-mámor, ha valaki túl van a félelmein. A szerelem örvénye lehúz és magával ránt…vagy felemel a hétköznapok bemerevedett fogságából. A szerelmes ember él, a szó minden értelmében. tele van energiával, aktív és dinamikus. A teste lüktet és tettre kész.

A télen felerősödő természeti erők koncentrálják a figyelmünket önmagunkra, a tavaszi szerelmes erők fellazítják a figyelmünket és eloldják kötelékeinket. Használjuk őket így. Az önmagunkba tekintés nem szükségszerűen téli folyamat…tudatos, állandó és könnyed jelenlét. A szerelem sem csak tavasszal megélhető életérzés, bár kétségtelen, hogy az ébredő és zöldellő fák, a virágok illata, a pillangók és a madarak éneke felerősíti a mi újjászületésünket is.

Halál/félelem – Élet/Szerelem. Mindkét erő állandóan jelenlévő. Az élet részei, ugyanazon tanítással: a felvett jelmezeken  és maszkokon túli valódi lényedről szólnak. Mindkettő tükör, melyben saját magadat látod meg.

Az elmúlás,a halál színe a mi kultúránkban a fekete… a víz minősége. A szerelem, az élet színe a vörös, a tűz minősége.

A félelmek határozzák meg a gondolataid vagy az élet benned pezsgő örömérzete?

A félelmeid lekorlátoznak, blokkolnak és szűkül általuk az élet-tered, csökken az energiád.

Az élet-szerelme kitágít, felszabadít és gyönyörteljes feloldódásra hív.


Melyik lesz erősebb az életedben?


Amelyikre a figyelmedet fordítod. Amire figyelsz, az megerősödik – tartja a keleti filozófia, melyet az ezotéria  és a vonzás törvénye tett nyugaton is közkinccsé.

A legjobb természetes anti-depresszáns: az életszerelemből táplálkozó öröm

Aki örömben él, felfigyel az élet apró örömeire felszabadul, látótere kitágul és lehetségessé válik számára a boldog élet.

Aki félelemben él gyakran nem látja az örömeit, figyelme a kilátástalanságra, a szűk-ségre, a betegségre és a kérlelhetetlen sorsra irányul.

De mindig minden pillanatban van választás…választhatod az egyiket vagy a másikat, de kettő egységét is:), a pillanatban rejlő teljességet is.

Fordítsd figyelmedet arra, amiből többet kívánsz…amit erősíteni szeretnél!

“A föld felszíne fölött már 1 milliméterrel elkezdődik az ég”, azaz ott, ahol mi élünk az már maga a mennyország:) (Szarvas Ildi gondolata)


November 1. az Ősök napja az évkörön


A régi időkben az ősökkel kapcsolódva, az ő bölcs tanításikat, tanácsaikat kérték ezen a napon. Mára sokat változott e hagyomány, sok úgymond külföldi hatással vegyült. Ősibb értelmét alig-alig éli a ma embere. Érdemes visszakapcsolódni ide, az őseink, családunk tisztelete felé. November 2. halottak napja, részben segítheti ezt a folyamatot. Ugyanakkor a régi hagyomány és a mai között az a leglényegesebb különbség, hogy a régiségben a halál az élet részeként természetes folyamatként tartották, valamint az ősökkel nem veszítették el a kapcsolatot, mert ápolták az örökségüket, a tanításaikat tovább adták. A legtöbb hagyományvonalok kifejezetten kapcsolatba is léptek ilyenkor az ősökkel.
A magyarságban az Aranyasszony napjaként tartották számon e napot, s kifejezetten az ősi női bölcsességgel kapcsolódtak, az IstenAnya áldását, segedelmét, bölcsességét kérték a maguk és szeretteik számára.  Ha a hagyományokról, az évkörrel együtt haladva szeretnél többet tanulni, meditációkat, gyakorlatokat kapni arra, hogyan lehet mindezt ma élni, megélni érdemes lehet csatlakoznod az AranyAsszony Évkör online csoportba>>>


A mai kor embere számára nehéz a halál témája, de bármilyen elmúlás, elengedés folyamata is


Az elmúlás, a halál a modern emberben legtöbbször félelmet kelt, rettegést. A halálfélelem, az “élet elvesztésétől való félelem” zsigeri szintről intenzíven hat ránk. Látjuk körülöttünk az öregedő embereket, szeretteink távozását. Tudjuk mi is sorra kerülünk egyszer. Ez félelemet, szorongást vált ki és az évszak látható jeleivel egyre erősödik bennünk.

Te tiszteled a halált, természetesnek tartod, vagy inkább félsz tőle?

A halálfélelem, a megsemmisüléstől való félelem, a visszafordíthatatlanság, meghatározó érzelem mintáink. Minden további félelmünknek ez a gyökere. A fél-elem a teljesség érzés hiányról szól, az elkülönültségről szól.

Az évkörnek ezen szakasza, november 1-jétől a téli napfordulóig tartó időszaka a Banya, a Bölcs Öregasszony ideje. Az elmúlásé, a visszatekintésé, a környezetünk minket visszasugárzó tükreibe való betekintés ideje.


Te is segítheted az oldódás-elengedés-megengedés, ezzel az önfelszabadítás folyamatát:


Az Elengedés-Felszabadulás TÁVOKTATÓ csomag anyagaival hatékonyan tudsz önállóan is dolgozni ezen a témán. 

A távoktató csomagot erre a témára úgy állítottam össze, hogy az végig tudjon kísérni az önfelszabadítás folyamatán, a múlt fájdalmának csitulásához, enyhüléséhez, akár a az elengedésbe. De mindenképpen segít abban, hogy képes légy tovább lépni. Tovább lépni, azaz tovább engedni magunkat a múlt rabságából, egy belső megbékélésben nyugvó jelenbe érkezve, ezzel egy ragyogóbb jövőt engedélyezve magunknak.

 

ELENGEDÉS-FELSZABADULÁS TÁVOKTATÓ CSOMAG

—-válás, szakítás, veszteség, haláleset feldolgozását segítendő —

E nehéz témákat gyógyítani segítendő átadásra kerülnek:

elengedés folyamata előadás * megbocsátás lélektana és gyakorlata * önfelszabadítás gyakorlata * Múlt lenyomat-tisztító gyakorlatok * felépítő meditációk

Önfejlesztő Távoktató Program részei:

 1. Az Elmúlás Beavatása hanganyag (3.5 óra hanganyag több részben)
 2. Megbocsátás-Továbblépés hanganyag (3 óra hanganyag, előadás és meditáció)
 3. Elengedés-Továbblépés hanganyag (3 óra hanganyag, előadás és meditáció)
 4. ÉnErők Gyűljetek Egybe hanganyag (3.5 óra, előadás, meditáció)
 5. Transzformáció Másképp — avagy a változás örömteli is lehet c. előadás hanganyaga (60 perc)

A hanganyagok egy zárt oldalon hallgathatók és onnan le is tölthetők .mp3 formátumban.
A távoktató csomag akciós áron megrendelhető NOVEMBER 6-ig!
További információ és megrendelési lehetőség itt>>>

Örömet és életszerelmet mindenkinek!
Szeretettel:
Pozsgai Nikoletta

 

Megosztás Facebookon

“November 1: Halál és Szerelem, félelem és életöröm, szabad a választás!” bejegyzéshez 1 hozzászólás

 1. Érdekes, hogy amit ma írtál Nikol és amin ma reggel gondolkodtam, összecseng…nagyon is. Hónapok óta egyre jobban a felszínre tör bennem egy mélyen eltemetett szorongás, félelem. A Kapu horgonyzás óta még jobban. Azt hihetném, hogy visszaestem a fejlődésben, de nem… Tudom, hogy most egyre nagyobb a lehetőségem, hogy megszabaduljak ettől a visszahúzó erőtől. Ami feljön, ahhoz könnyebb hozzáférni, azt végre el lehet engedni.
  Nagyon szépen fogalmaztad meg azt, ami a leghőbb vágyam.
  Igen, én “az életszerelemből táplálkozó örömben” szeretnék végre élni! Nemcsak időnként, hanem folyamatosan! Ez felszabadulás lesz számomra.
  Következő soraidat kiemelném itt, hogy még erőteljesebb hangsúlyt kapjanak:
  “A félelmek határozzák meg a gondolataid vagy az élet benned pezsgő örömérzete? A félelmeid lekorlátoznak, blokkolnak és szűkül általuk az élet-tered, csökken az energiád. Az élet-szerelme kitágít, felszabadít és gyönyörteljes feloldódásra hív.
  Melyik lesz erősebb az életedben?
  Amelyikre a figyelmedet fordítod. Amire figyelsz, az megerősödik – tartja a keleti filozófia, melyet az ezotéria és a vonzás törvénye tett nyugaton is közkinccsé.
  A legjobb természetes anti-depresszáns: az életszerelemből táplálkozó öröm. Aki örömben él, felfigyel az élet apró örömeire felszabadul, látótere kitágul és lehetségessé válik számára a boldog élet. Aki félelemben él gyakran nem látja az örömeit, figyelme a kilátástalanságra, a szűk-ségre, a betegségre és a kérlelhetetlen sorsra irányul.
  De mindig minden pillanatban van választás…választhatod az egyiket vagy a másikat, de kettő egységét is:), a pillanatban rejlő teljességet is.
  Fordítsd figyelmedet arra, amiből többet kívánsz…amit erősíteni szeretnél!”
  Itt folytatom az élményemet. Reggel meditálni akartam, de járt az agyam. Jöttek elő a szorongó gondolatok. Pénzhiány,stb, stb.sok komoly probléma..és végül utolsóként az, hogy a férjem pocakosodik…(hi)..igaz, hogy erősödik közben….(pedig vegetáriánus)..olyan nehéz dolgokat fölemel, arrébb rak, amit mások nem… úgy mint a Fekete Laci….akit előző nap láttam a tévében…aki a világ legerősebb embere akar lenni…hülye csíkos gatyában volt… mint a mulatságos, bivalyerős Obelix a filmvígjátékban…javasolni kellene a Fekete Lacinak, hogy növesszen coffot….
  És akkor kitört belőlem a nevetés…úgy nevettem, hogy a könnyeim potyogtak..
  -Ez vicc!..Hiszen az egész életünk egy vicc…egy játék!..- gondoltam.. és megint csak kacagtam..kacagtam…
  Kívánok mindenkinek életszerelemből táplálkozó örömet!

  Válasz

Szólj hozzá!