Fókuszban a 13-as szám

Fókuszban a 13-as szám

A nyugatiak szerint a legszerencsétlenebb szám, a kínaiak számára pedig kifejezetten szerencsésnek számít:  13-dikára vagy balszerencsét, vagy épp ellenkezőleg, végtelenül nagy szerencsét jósolnak Földünk két pontján. Ha egy hónap tizenharmadik napja péntekre esik, egyesek biztosan egy teljes napra bezárkóznak. Ők – akiket a szakirodalom paraszkevidekatriafóbiásoknak nevez – úgy vélik, a tökéletességet megtestesítő tizenkettedike után egy nappal semmi újba nem szabad kezdeni, épp ezért útra kelni, vagy vállalkozást indítani. A 13-át szerencsésnek gondolók ezzel szemben úgy tartják, hogy a fontos eseményeket nem is lehetne ennél megfelelőbb időpontra időzíteni: házasodni, új autót vagy házat venni is csak ekkor érdemes, a péntek 13-án született ember pedig egyenesen a szerencse fia.

Péntek 13-a

Ez a világ egyik legismertebb és legelterjedtebb babonája, aminek eredetét a legendák olyan régmúlt eseményekre vezetik vissza, mint Jézus keresztre feszítése, a templomos lovagok rendjének felszámolása, sőt, az özönvíz, vagy a kiűzetés a Paradicsomból. Valójában a babona messze nem ilyen ősi: a péntek tizenharmadika balszerencsés mivoltáról a legrégebbi írásos említés 1869-ből való, a híres zeneszerző, Gioachino Rossini életrajzából (Rossini egyébként 1868. november 13-án halt meg, ami péntekre esett).

 

Hogy is van ez?

A kutatások szerint – merthogy ilyenek is vannak a témában – nem a szám, hanem a hozzá kapcsolódó babona tehet mindenről.

Az elkészült tanulmányok statisztikai adatokkal próbálták alátámasztani, vagy éppen cáfolni a babona igazát, vicces és ellentmondásos eredményekkel. Egy holland tanulmány 2008-ban a biztosítótársaságok adatbázisai alapján azt állapította meg, hogy míg egy átlagos pénteken 7800 közlekedési baleset történik, ha az a péntek tizenharmadikára esik, ez a szám 7500-ra csökken.

Egy 1993-as cikk a British Medical Journalből ennek éppen az ellenkezőjét állítja, itt a szerzők a hatodikára és tizenharmadikára eső pénteki napok statisztikáit hasonlították össze, és arra jutottak, hogy 13-án 52 százalékkal több a baleset. A leginkább zavarba ejtő eredményre egy finn pszichiáter, Dr. Simo Nayha jutott 2002-ben. A 1971 és 1997 közötti halálos közúti balesetek statisztikája alapján dolgozott, és azt találta, hogy egy átlagos naphoz képest péntek 13-án a férfiaknak 2, míg a nőknek 63 százalékkal nagyobb az esélyük, hogy közlekedési balesetben meghaljanak.
Abban viszont minden tudományos kutatás szerzője egyetért, hogy az átlagostól eltérő péntek tizenharmadikai adatokról nem a dátum, hanem maga a babona tehet. Ezzel pedig meg lehet magyarázni bármit: ha kevesebb a baleset, az azért van, mert direkt óvatosabbak vagyunk a baljóslatú napon, ha több, az meg azért, mert idegesít a tudat, hogy ma szerencsétlen nap van.


Mit mond a tarot, számmisztika a 13-as számról?

A Tarot rendszerében a 13-as számú kártyalap a halálé. A Halál egyszerre jelenti valaminek a természetes végét és azt az átalakulási folyamatot, melyet a halál IS jelképez. Valami elmúlik és az átalakulás folyamatában valami új születik meg.

Bár a Halál lapja valami újnak a kezdetét jelöli, nem szabad elfelejteni, hogy a kártyán ábrázolt (Raider-Wait ábrázolásban) napkeltéig, még előttünk az éjszaka. Azaz az elmúlásnak és az elengedéseknek ideje van. A folyamatot sem gyorsítani, sem átugrani nem tudjuk. Ellenben sokat segíthetünk önmagunknak, ha megadjuk a szükséges átmeneti időt és megbékélünk azzal, hogy valaminek múlnia kell.

Semmi nem születhet újjá az életünkben valódi elszakadás nélkül. Fájdalmas és nehéz lehet ez az átalakulás, de engednünk kell a dolgokat megtörténni és bízni abban, hogy átjutunk a megújulás állapotába.

A 13-adik kártya

A kártya száma a tizenhármas, a halál “címere”, a mai napig a szerencsétlenség fogalmi tartalmával bír. A Kérlelhetetlen Kaszás képének megjelenése a szám mögött igen helyénvalónak tűnik. Az arab 13-as az 1-es és a 3-as számokból áll, így numerológiai megközelítésben az összege a 4-es, mely a rend és a szervezettség száma.

A halál, noha nyilvánvalóan a káosz Ügynöke, tulajdonképpen egy Új rend ösztönzője, mely az élet után következik. Ezen a kártyán folytatódik a “Próba” akasztott emberének története. Miután áldozata elfogadásra talált, ő már szó szerint nem ugyanaz a személy. Régi énje halott mostanra, megfelelő módon helyet adva egy teljesen Új, az eddigiektől teljesen különböző valaminek. Létszemlélete az egocentrikusságból átváltozik önmaga folyamatos meghaladásába. Halálában rejlik Újjászületésének lehetősége. Jung szavaival: “Amint azt a világ hérosz-mítoszai szemléltetik, az alászállás célja megmutatni azt, hogy  a veszély birodalmában (vizes szakadék, barlang, erdő, sziget, vár, stb.) található meg a “nehezen elérhető kincs” (ékszer, szűz, az élet vize, a halál fölötti győzelem).”

Férfi vagy női minőséget hordoz a 13-as szám?

A 13-as szám bár kétségkívül erőteljes szám, mégsem férfi energiákat tartalmaz. A mindent elsöpörni képes női erő romboló, pusztító erejét jelképezi, mely analógiákban gondolkodva az indiai Káli Istennő energiája, a Sumér Lillith vagy a görög mitológiában ismert Hekaté minőségeihez kapcsolható. S valóban, lehet könyörtelen, elsöprő pusztító erejű – ha arra van szükség a változáshoz. De mi döntjük el, hogy hajlandóak vagyunk változni vagy megkísértjük a sors legerőteljesebb fegyvereit önmagunk ellen a változásra való képtelenségünkkel.

A 13-as szám az Istennő  száma

A 13-as minősége mindig átmenet két életciklus, két kapcsolat között. Átmenet és átjáró, egyfajta híd, mely összeköti a múltat a jövővel. Ugyanakkor a hídon csak akkor mehetsz át, ha elhagyod a “múlt partjait” és valóban rászánod magad, hogy egy másik partra, egy új világba, egy új kapcsolatba, egy új szemléletbe érkezz meg.

Az átjárók, a világok közötti kapuk őrzése mindig is a nők papnői minőségéhez tartozott. A nő alapvetően, természetszerűen, biológialiag képes összekötni a dimenziókat. Mely képességének bizonyos történelmi és kultúrkorszakok örültek és méltányolták azt , míg más korokban ez a képesség büntetést, megkínzást rótt azokra akik tudatosan és nyíltan, vagy ösztönösen éltek dimenziókat összekapcsoló erejükkel, gyógyító képességükkel. A boszorkány égetések korában ez a minőség összekapcsolódott a szerencsétlenséget, rontást hozó fogalmakkal és vele az ide kapcsolódó szám, a boszorkányok száma lett. A hajdanvolt istennői szent szám a 13-as azóta a negatív tartalmairól ismeretes. De tágabbra nyitva a vizsgálódások látószögét megláthatjuk a pozitív tartalmakat is.

A 13-ast alkotó 1-es tiszta, teremtő minőséget jelképező száma kapcsolódik össze a 3-as a földi valóságban is teremteni tudó minőséggel. A Tarot 1-es kártya Mágusa, korábban semleges nemű volt, nem a férfi vagy női Mágust/Mágusnőt jelképezte, hanem a legtisztább forrásból érkező teremtő erőt, melyet felfoghat s alkalmazhat férfi és női is egyaránt. A 3-as teremtő elve, viszont már egyértelműen csak női minőséget hordoz. A kártya neve is Császárnő/Uralkodónő/Anya a különböző rendszerekben és az ábrázolásokban is a változás állandóságát és természetszerűségét láthatjuk. A 13-as egyben jelenti és hordozza a legfelsőbb Forrás teremtő szándékának és energiájának kehelyként való felfogását és a fizikaiba való megvalósítását. És a nő pontosan ezt teszi, a megfoganástól a gyermek szülésével és táplálásával a fizikaiba hívja és segíti át a lelket. Az már csak pont az i-re, hogy az Istennő egyik totemállata a macska, még ha éppenséggel nem is fekete 🙂 Egyiptomban ma is különöse tiszteletnek örvend, az egykori Bastet – macskaistennő szent állata.

Összegzés:

A 13-as kártya és szám alapvető értelmezésében azt mondja, hogy az elmúlás az a természeti elv, mely elsöpri az elöregedett életet és megtisztítja a terepet az Új növekedéséhez. Elmúlás nélkül nehezen kezdődhetne élet, de a halál nem a vég: az elöregedett élet nemcsak utat ad az Újnak, hanem az annak felépítéséhez szükséges anyagot is biztosítja. A jövő a múlt gazdag termőtalajából fakad. Semmi sem veszik el, “semmi nem megy veszendőbe ” csak a forma változik s benne a tartalom megnemesül.

A Halál kártyájának pozitív értelmezése lezárást, elmúlást, lerombolást, illetve veszélyt jelez. Negatív aspektusa a félelem. Asztrológiai analógiája a Vénusz-Szaturnusz együttállás, a Skorpió jegye és a Plútó bolygója.

Ha a halál kártyáját húzzuk egy tarot elemzés során az alábbiakat jelenti számunkra:

 • valami meghal, elmúlóban van bennem, körülöttem
 • fájdalmas, nehéz transzformáció
 • traumatikus események, veszteségek
 • a nagy váltás végeredménye jobb, mint az, amit elhagyunk, de ahhoz idő kell, hogy érezzük
 • szükségszerű változás az élet fejlődésében
 • az anyagi dolgok mulandósága
 • összegzés és elengedés
 • szembesít saját halandóságunkkal is
 • a régi világkép feladását és az életszemléletünk átalakítását szorgalmazza

Az elmúlást és az elengedés folyamatát az alábbi két kérdésen való elmélkedéssel is segítheted:

 1. Életem mely fejezetét kell lezárnom?
 2. Él-e már bennem a lét meg nem szüntethető folyamatosságának hite vagy még mindig azt gondolom, hogy mindig mindennek vége van és abba bele kell pusztulnom, szenvedések sorát kell megéljem?

A 13-as szám szülötteként

Az emberi kapcsolatokban és a közösségi kapcsolatokban is gyakran kerülök olyan helyzetekbe, ahol a 13-as megújító plútói minőségére van szükség.  A megújulást sok esetben rombolás, szétszakadás előzi meg, melyet az egyes kapcsolati megélésekben sokáig nehezen tudtam kezelni. Miért van az, hogy amikor megismerek valakit, szinte mindig valamilyen beállt élethelyzetben van, ahonnan jobb esetben kiutakat keres maga is, rosszabb esetben még csak a szenvedő és önszenvedtető szakaszban jár.  Olyan mintha személyemben a Plútó sétálna be valaki életébe. A megjelenésemmel szükségszerű belső konfliktust indukálok, mely szétzilálhatja az illető önmagáról kialakított hamis képeit, elvárásait. Ez összezavarodást, belső poklok megélését indíthat be, de végkimenetében segítően hat a személyiség és lélekfejlődésre. Ha a tudatossági szint megfelelő és kölcsönösen magasabb aspektusokból is értjük a történéseket, akkor az újjászületést segítő bábának érzem magam és annak is érzékelnek.

Mindezek miatt a 13-as plútói minősége tréneri-terapeuta hivatásomban nagyon jó szolgálatot tesz, hiszen a beragadt, már nem működő szemléleteket, programokat segítem felismerni és abból új utakat találni. Terapeutaként pedig ott tudok lenni kísérőként abban is, hogy az új megszülethessen és felépülhessen.

A saját életemre tekintve azt érzem, hogy állandó megújulásban kell legyek. Az állandó változás, újabb és újabb célok volt hogy terhesek voltak és megpihenni vágytam. Ráébredtem viszont arra, hogy mozgásban lenni számomra egyet jelent az élettel. Akkor érzem, hogy élek, ha a régi, már nem működő dolgokat átdolgozom, lerombolom és újjáépítek, megújítok és megújulok. Amióta a 13-as minőséggel megbékéltem, azóta tudom használni a transzformációt segítő hatalmas erejét: új módszerek, új megközelítések, új életmodellek kialakítására.

Rájöttem arra is, hogy a változás nem szükségszerűen kell fájdalmas legyen. Ha idejében változtatunk-változunk, akkor az átalakulás örömteli és könnyed, természetes változási folyamat. Csakúgy mint a természetben és az életben: egy dolog állandó és az pont a változás.

***

Számomra ma a születési számom teljes egészében szerencsésnek bizonyul – amióta ezt gondolom róla és nekiáltam felfedezni milyen rejtett tartalmakat fedezhetek fel általa!

Kívánom Neked is az utat, melyen megismered a saját számaid mögötti rejtett kincseket!

Szeretettel:

Pozsgai Nikoletta

***

Források:

Pozsgai Nikoletta: Integrált Tarot és Számmisztika tanfolyami jegyzete

http://pozitivnap.hu/belfold/pentek-13-ne-feljunk-a-naptartol

T.J. Scanlon, R.N. Luben, F.X. Scanlon, N. Singleton (1993). “Is Friday the 13th bad for your health?”. British Medical Journal (307): 1584–1586., uk.reuters.com – Dutch study shows Friday 13th not more unlucky

Megosztás Facebookon

“Fókuszban a 13-as szám” bejegyzéshez 4 hozzászólás

 1. Nekem mindig szerencsés volt a 13-a.Semmi baj nincs a számmal.Én örülök neki.Ma is csodálatos napom volt.

  Válasz
 2. …ha volt is bennem korábban némi bizonytalanság a 13.-ával kapcsolatban, az végérvényesen elmúlt 1997. október 13-án, amikor a lányom megszületett. Nekem azóta a 13 kedves szám…Ez a legjobb terápia rá 🙂

  Válasz
 3. Én már félek a 13-as számtól.Amikor az órára nézek,mindig 13 van rajta,mindig megjelenik mindenben a 13as szám.Még ha papírzsebkendőt veszek ki a tartóból,az is mindig 13.Mire figyelmeztet ez a szám?Mert úgy érzem,hogy ez valamilyen üzenet a számomra.De mi lehet ez?Kérlek benneteket,akik olvassátok ezt,segítsetek nekem.

  Válasz
 4. Kedves Csongrádi Gizella,
  Érdemes a fenti cikket úgy olvasnod, hogy abból mi szól hozzád, mi érint meg, mert ez a szám, ahogy írod feltűnően sokat jelenik meg előtted, üzen számodra. Az üzenet az újjászületésre jött el az idő, ehhez valami véget ér és valami új kezdődik. Vagy nem ér úgymond véget, de mindenképpen magasabb minőségében kell újjászületnie. Ehhez az átalakulás, átalakítás, változtatás szükséges. S mint minden változtatáshoz idő kell és legfőképpen energia, erre érdemes tudatosan felkészülni. A belső ellenállás bekapcsol és ennek mentén a külső is (a külvilágból érkező). Mindig bekapcsol, amikor valamin változtatni szeretnénk. Ezzel érdemes számolni és előre felkészülni rá.
  Szeretettel,
  Nikol

  Válasz

Szólj hozzá!