Grál Fény Ünnep és az Igaz Szerelem Behívása

Grál Fény Ünnep és az Igaz Szerelem Behívása
A Grál Misztérium
A Grál Misztérium

Grál Fény Ünnep

Augusztus 17. hétfő 18:30-21:00

A 8:8:8 energiájában szombaton szépséges és teljes Jól-Lét teremtő kört élhettünk meg együtt a Bőség Teremtő Napon. Az energetika az oroszlánkapu által segítetten saját sorsunk királyává és királynőjévé segít válnunk. Az augusztus 8. szombati energiák sokat segíthettek abban – hogy meglásd és el tudd engedni mindazt, ami miatt nem tudsz továbblépni. S ahogy engedted/engeded, hogy tovább nyílhass egyre teljesebben mutatkozik meg előtted és körülötted a VAN állapota. Mit jelent a 8:8:8 – számmisztikai értelmezés és Oroszlán kapu>>>

Augusztus második 8:8:8 kapuja = augusztus 17.

A bőség és a VAN energiái ezen a napon kifejezetten a Férfi és Női minták újjászületését segítik benned, és a kapcsolataidban. Segít behívni az Igaz Szerelmet és az ikerlángot.

A Grál Fény Ünnep esti programjának témái:

  • AranyAsszony és AranyFérfi útja
  • Grál tanítások téren és időn át a Föld történelmében és azon túl
  • Anna-Mária-Magdaléna Beavatása: Kehely Misztérium
  • A szeretet könyve és a Jézusi tanítások
  • Szakrális szerelem, Szent Nász vallási és alkimista hagyományai
  • Igaz Szerelem behívása a párkapcsolatba
  • Isteni Párkapcsolat

Előadás a Grál titkairól, az AranyFérfi és az AranyAsszony minőségekről, a férfi és a női kiteljesedés útjáról. Szertartásban kapcsolódás a Máriák és Jézus aranyfényű energiáival. LélekÖsszekapcsolás és Gyógyulás a Krisztusi női és krisztusi férfi minőség erejében. A programot tartja, a Máriák és Jézus energiát csatornázza Pozsgai Nikoletta, Rusznyák Zoltán, Varga Beatrix és Szabó Andrea.

Pozsgai Nikoletta, NagyBoldogasszony papnője, az AranyAsszony Iskola vezetője, így ír a női teljesség belső-és külső terekben megtett útjairól:

“A Női Minőség EGY, bárhogy hívjuk is”: Egy 1993-as erdélyi túra során kapcsolódtam Erdélyország, Tündérország Babba Máriájával, ami életutam egyik első meghatározó élménye lett. Majd 2001-ben első és 2005-ös második angliai Stonhenge, Avebury és Glastonbury-ben tett látogatásaim segítettek felismerni az Istennővel való kapcsolódásomat, melyet az egyetemi évek alatt végzett ír stúdiumok a kelta évkörrel és mondavilággal bővítettek jelentősen ki.  Közben a megismert buddhista tanítások, különösen Tara, Buddha Anya kapcsán jelentős felismeréseket hoztak az egyetemes női minőség kapcsán. Mérföldkő volt a férjemmel közösen tett 2006-os nagy egyiptomi körutazásunk élmény -és beavatássora is. Mindezek megalapozták 2009-ben megkezdett papnőképzésemet, melynek végén NagyBoldogasszony papnőjévé szentelődtem, felkészülve arra, hogy az istennői minőséget elsősorban az IstenAnyai magyar vonatkozásaiban is képviseljem, szolgáljam. Kiemelkedő beavató út volt számomra a 2011-es franciaországi szakrális utunk, melyre férjem mellett már fiunk is részt vett. Ekkor Dél-Franciaországban Magdalai Mária lépteit követve mesélt Mária a történetéről, életéről és a Krisztusi NŐI minőség földi útjáról, s Chartres-ban a labirintus bejárása után a születésem napjának perceiben tettem eggyé a bennem élő női minőségeket. 2012-ben egy kicsiny görög sziget, Karpathos felkeresése segített megérteni a NagyBoldgasszonyunk IstenAnyai szerepét, melyet ugyanazon évben a görög Kréta szigetének, mínoszi kultúra, Istennő Kultusz kutatása és a félszigeten Delphoi-hoz kapcsolódó feltáró munka is hozzájárult. Mindezeket követte és bizonyos értelemben megkoronázta 2013. július végén a törökországi Epheszosz,  amikor Mária Anya házában járva újabb megértések nyíltak fel a Máriaság tanításairól és lényegéről.

RusznyakzoliRusznyák Zoltán eddigi útja kapcsán így mesél:

“Kapuk nyílnak a végtelenbe” : Az istenhit és keresés már gyerekkoromtól meghatározta életem.Éppen úgy mint a külvilág felé való szolgálat igénye. Életem minden vonatkozásában biztos hátteret nyújtott a szeretetteli és megengedő családi és baráti közösség, még ha sokszor az ellenkezőjét is éreztem. Útközben megérintettek a különböző vallási közösségek és tanításaik és a korábban sajátnak hitt gyógyítói erőre technikák egész sora tudott rárímelni. Családos emberként párommal együtt neveljük 2 fiúgyermekünket. A tapasztalatok egész során keresztül egyre nyitottabb és még kíváncsibb lettem, míg a fenti világok üzenetei erőt adó és gyógyító elixírként tudtak rajtam átáramolni. Örömmel segítek minden hozzám fordulónak, aki a test-lélek-szellem egységét, azaz a teljesség, egység, egészség pezsdítő erejét kívánja az életében hosszú távon is megtapasztalni.
Hogyan születette a Grál Fény Ünnep életre hívásának gondolata?
Nikol:

augusztus 17-dike Fény Ünnepsége hosszú idő óta kísér. Először Havasi Mia beszélt nekem a Harmonikus Konvergencia (összerendeződés) 1987-es eseményéről, a Föld fotonővbe lépése kapcsán. Majd részt vettem Czeizel Bea és Greskó Anikó által vezetett emlékezetes 2006-os fény ünnepén, melynek felemelő emléke a csillagnemzettségek kapcsán ma is ott él bennem. Ezen évek után szokássá vált a nemzetközi szinten augusztus 17-dikén szokásos Fény Ünnepéhez való csatlakozásunk az akkor már működő Fény-Forrás szellemi központtal is. Beával már évek óta együtt dolgozunk, s tavaly már is csatlakozott hozzánk.  Zolit a lélekgyógyító képzésen ismertem meg, s több alkalommal együtt dolgozva vele bizonyosodtam meg affelől, hogy Jézus energiája kíséri és gyógyít rajta keresztül. Megindult hát kölcsönös örömben a közös fény-hívás augusztus 17-dikei szertartás terébe.

Zoli:

Az augusztus 17-i nap terve nem egy klasszikus tervként született. Egy inspirációs látomás keretében úgy érzékeltem, hogy a korábban megismert Pozsgai Nikollal együtt Krisztusi fény kapujaként vagyunk jelen a Grál házban. Számtalan ember vesz körül bennünket. Árad a Szeretetfény. Korlátok és határok nélkül árad. A jelenlévőkben és általuk még tovább terjed.  Gyógyítások és beszélgetések alkalmával Jézus fénye az Ő csodás lényének számtalan aspektusát megmutatta már, és még mindig tud meglepetést okozni. 

Bea:

Tavaly NagyBoldogasszony napján egyéni energetikai kezeléseket tartottam, a nap folyamán végig hívva, csatornázva Mária energiáját és átadva üzeneteit. Kihívás és egyben beavatás volt számomra, hogy mindaz, ami érkezik, mások számára ki tudjam nyitni ebben a formában, érintések és szavak által.
Erre nyílhatott rá a következő szint, augusztus 17-én, a Grál Fény Ünnep során, egész este a résztvevő csoport számára közvetítve Mária Anya határtalan, szeretetteli, elringató, gyengéd jelenlétét. Ma is megrendít és hálával tölt el, hogy mindezt tehettem, tehetem.
Magától értetődik a folytatás, hogy ebben a térben, ennek az évnek az erőivel, ennek az augusztusnak az áradó energiáival gyógyítjuk immár a férfi-női, párkapcsolati mintákat a Grál Házban.

A Grál és Mária kapcsán így ír Nikol:

A  Grál többet jelent egy fizikai kehelynél – akkor is ha az a kehely az egyik hagyomány szerint Jézus vérét fogta fel a kereszthalálakor; s akkor is ha ez a kehely voltaképpen a vérszerződés kupája, melyre Bunyevácz Zsuzsa kutatásai alapján utal; s akkor is ha a Sang Real értelmezésének nyomán haladva ’királyi vérnek’ értelmezzük a Grált és elfogadjuk Mária Magdalénát mint Jézus hitvesét és vérvonalát továbbvivő gyermekeinek anyját. 
A Grál egy szimbólum, méghozzá az önMAGára ébredt, fényember vagy istenember szimbóluma, aki megvalósította önnön belső és tiszta magját. Önazonosan él és belelépett abba a küldetésbe, amit az isteni tervben vállalt egyéni, társkapcsolati, családi, nemzeti, Föld és világszinten.

A Grál – az aranykori élet, az új egység forrása és egyben jelképe minden szinten. A Grál Kehely – a test, lélek és szellem hármassága, mely összerendezett eggyé válik az önmegvalósítás, az isteni önvaló kiteljesítésének folyamatában. A színtér, ahol a belső alkímiai folyamat zajlik a test, mint elsődleges kehely, a lélek és a szellem otthona az életünkben. Szorosabb értelemben, a Nő teste a Grál titkot rejtő Kehely.  A Nő életfeladatában és női erejében állva a legteljesebb isteni szeretetet képes újra és újra a világon életre hívni. A az energetikai adottságait ismerő és megélő szakrális NŐ kehelyként befogadja a szellemi szikrát, az isteni magot, s a krisztusi minőséget szüli e világra.

Ahogy tette ezt a kehely misztérium ikonikus alakja Szűz Mária – az isteni szikra befogadó kelyheként, miképpen az Isten-Fiúnak, Jézusnak élet adott. Valamint a gnosztikusok szerint Magdalai Mária, ki Jézus vérét hordta a szíve alatt, a krisztusi minőség befogadására felszentelt papnői kelyhében.   Mária neve annyit tesz “az Istent élő Asszony“- ki éli női teljességét, annak minden aspektusában. Így Anna Mária, MáriaAnya, Magdalai Mária- , a női teljesség jelképei is egyben.   A Máriák – azaz az emberi történelem során szétválasztott Női Teljesség egyes aspektusai – pedig benned válnak újra eggyé.

Az Isteni Női Megszentelt energia tartópillérévé válsz, s Te leszel az, aki nőként emlékezve teljességedre, áldott nőként az IstenAnyai szeretetbe öleled vissza a társadat, a Férfit; s a Földet magát. TE VAGY AZ A NŐ, KIBEN MÁRIA TELJESSÉGE ÉL!

“A szent nőiséget, és annak a női bölcseken, papnőkön és orákulumokon keresztül történő megnyilvánulását kiűzhették a patriarchális történelemből, betilthatták és aztán elfelejthették, de amint egyszer az emlékezés folyamata elkezdődik olyan, mintha eltolnák a követ egy eltorlaszolt forrásról, amely egyszer szent kút volt” – Elizabeth Davis

Itt az ideje, hogy nőként eltold a torlaszokat és kitisztítsd a forrásokat…majd egyszer csak rádöbbensz, hogy Te magad vagy a kút és a forrás. Ekkor az élet vizet szétárad benned és megárad belőled. 

“Ami a női szívben, elmében és a test bölcsességében nyugszik, a legnagyobb titkok és legnagyobb erők egyike – amelyek csak arra várnak, hogy feltáruljanak.” (Judi Sion-Tom Kenyon: Mária Magdolna üzenetei)

A női minőségekkel való kapcsolódásban való lépéseiről Bea ezt írja:

Ahogy a kapcsolódásokban, meditációkban, gyógyításokban egyre tisztábban megismerem az egyes energiaminőségeket, utólag jöttem rá, hogy Magdaléna volt az, aki elsődlegesen hívott, vonzott engem a női teljességgel kapcsolatos tapasztalások, tanítások, belső munka felé.
2011 táján egyszer csak “mindent” tudni akartam róla, könyveket olvastam, képeket kutattam, gyűjtöttem. Szomjas földként ittam a jelenlétét, miközben gyógyított engem és élni hívott ebben a csak félig tudatos folyamatban.
Aztán az aranyasszony képzésben, a papnői tudás alapjainak gyakorlásában nagyon sokat kapcsolódtam Zöld Tarával, s rajta keresztül a mindent magába ölelő istenanyai minőséggel, a mindig cselekedni kész, de nyugalomban létező jelenlétével.
A kategorizáló elme számára fura csavarként Mária jelenléte 2013-ban a Nikollal közösen megélt Munay-ki beavatásunk folyamatában mutatkozott meg számomra. Mária energiája a végtelen kegyelem terét mutatta meg számomra, amelyben egészen egyszerűen senki sem tud más lenni, mint legteljesebb, legtisztább, valódi, romlatlan önMaga.

A Grál kapcsán így mesél Zoli:

Korábban számomra a mese és valóság határán mozgott minden amit a Grálból és a köré szerveződött
világból érteni reméltem. Mert valahol így is van. Vagy mégsem? Mi dönti el, hogy valami igaz vagy sem?
Kinek az igazsága a “felsőbbrendűbb”? Aztán újabb kérdések tőlem, aki már gyerekként papnak készültem:
miért van nő és férfi a teremtett világban? Létezik örök harmónia? És mi a helyzet a szexualitással? Miért olyan fontos megélni és honnantól számít valami szexuális visszaélésnek? Aztán a kilencvenes évektől válaszok is születtek, melyek legtöbbike egyik személyes beavatómesterem – azaz a feleségem – révén vált az út részévé. A tapasztalatok útján így válhattak a elképzelések a szívemben tárolt igazságokká, melyek még korántsem érték el a kör 360 fokos telítettségét. Ezt jelezte egy korábbi gyógyítás alkalmával Jézus tantrikus aspektusa is, ami akkor és ott meglepett, de ezzel együtt teljes létjogosultsággal bírt.

Néhány éve sikerült kézbe véve újra és újra elolvasni Szepes Mária néni Vörös Oroszlán című beavató regényét, mely kapcsán a Grálhoz újabb jelentéstartalom kapcsolódott. Ami persze valahol mélyen válaszként mindig ott volt. Ez pedig az örök élet tapasztalata és tudása, amit sokszor a rámutató szavak nem tudnak átadni, de Mária néni mégis érthetően és teljes átéléssel tudta ezt megtenni. És hogy a Grál maga a kulcs vagy a megfejtésre váró szimbólum? Esetleg ez is, az is? Isten tudja. 🙂 Fejtegessük, érezzük át az EGYÜTT erejében.

Így ír Nikol a MÁRIA minőséggel való kapcsolódásairól, útjáról a női teljességben:

Kerestem Máriát. Kívül – az egyházban, a templomokban, a vallásos képeken. De tudtam, hogy az a Mária, akit ott ábrázolnak, nem az én Máriám. 

Kerestem Őt belül – a szívemben, a létemben, az életutamban; majd felismertem Őt mikor szólt hozzám, s megismertem mikor rajtam keresztül szólt másokhoz. Aztán felismertem, hogy mindvégig ott volt velem körülölelő végtelen biztonságot hozó, meleg aranyszínű szeretetével.

Volt egy időszak tinikoromban, amikor fel akartam venni a Mária nevet – úgy hivatalosan. Nem értettem akkor még miért, mert az egyház Máriájához – a hétfájdalmúhoz nem tudtam kapcsolódni, s nem értettem a szűzességének valódi jelentését sem. Távol volt tőlem – mert a vallási tanításokban Ő hozzá nem érhetünk fel, csak könyöröghet érettünk bűnös lelkekért.

Aztán évek múltával megmutatta minőségeit, szépen végigvezetve a nőiség beavató útján a szakrális női teljesség bölcsességébe. Éjszakánként szólt hozzám, majd velem maradt a nappalokban is. De belül volt még akkor, s nem sejtettem, hogy később szertartásokban az Ő csodás lényét szólaltatom majd meg, az Ő érintését adom át; s az Ő szeretetébe emelek fel a gyógyítások alatt.

Gyerekkorom óta érzem az Égi Anyám és azt, hogy megtart a legnagyobb örvények közepette is. Néha elfelejtettem és olyankor Ő volt az, ki emlékeztetett:

“Én vagyok az is, aki beszűkíti az utat és akadályt emel előtted. Nehézzé teszem az utat, hogy meglásd önmagadban azt az erőt, amit én látok és ismerek benned. Megtartalak és viszlek, erőt meríthetsz belőlem mindig, hisz ott vagyok a mindenekben. S én vagyok az, aki ott várlak az út végén és veled örülök, amikor önnön ragyogásodra ismersz. Ne feledd, örökké teljesnek, kerek egésznek látlak, legteljesebb lélek fényedben, ragyogásodban, s bármi történjék is veled az úton én mindig szeretlek.”

Közben immár papnői utamon megismertem az IstenAnya megannyi arcát, az Istennő megannyi aspektusát. Őt, aki ezerarcú és ott van a mindenekben. Együtt lélegzik a földdel, az éggel, az elemekkel, s együtt teremt az emberiséggel. Megismertem Őt a szerelemben, s megismertem őt az anyaságban, s ismerem őt ezredévek óta a papnőségben. Emlékszem rá s a vele való teljességben létezem. Már rég tudom, hogy Mária mellett ezer neve van…pontosan annyi, ahány női név volt, s van-e világon. Mert ott van Ő a Női Teljesség Isteni Egységében, szeretetével oda ölel át Téged!

A Mária Házban mindezt megértettem, s felismertem azt is, hogy valójában a Máriák Egyek. Anna Mária – Szűz Mária anyja, maga Mária és Mária Magdaléna – egy-egy aspektust mutatnak fel nekünk, emlékeztetve arra az Egységre, mely midig is volt, s melyet a nők mindig is hordoztak szívükben és sejtjeikben.A Máriaság lényege a nőiséget annak méltó megszenteltségében élni!

Bea a saját útjáról:

Hogy hosszú volt-e az utam idáig? Igen is, nem is… Most már mondhatom, hogy mindig épp ott voltam, amikor kellett. Végtelen hála ezért.
Csendes, rendes, talán túlságosan is visszahúzódó kislányként nőttem fel, egy csendes, rendes, hétköznapian materialista családban. Persze ebben ott voltak az anyukám által minden évben csillagporosra tervezett-szervezett karácsonyok, azért mindig is sejteni engedték, hogy bizony van még megannyi csoda a látható világon túl is.
Szintén édesanyámtól kaptam nyolcévesen az emlékkönyvemet, s benne az első bejegyzést, miszerint “…jól csak a szívével lát az ember…” Mélyen érintő, lelkemmel rezonáló tanítás volt ez számomra, akkor talán még nem is  tudatosan, s mégis azóta is a lépéseimet, jelenlétemet meghatározón.
Későbbi tanulmányaim során egyre jobban érdekelt a történelem, a művészettörténet, a lélekkel átitatott forma, a vallások, s nem kevésbé az emberek története. Ebből továbbnyílva már az egyes ember személyes útjaival akartam egyre inkább foglalkozni, a jelenben – mígnem a szálak összeértek, hiszen segítőként a kineziológia módszerével dolgozva, mindannyiunk személyes történeteiben látom közös múltjaink megannyi visszatükröződését.
A különféle segítő, személyiségfejlesztő tanulmányok mellett természetszerűleg vált egyre fontosabbá a saját önismereti folyamatom is, melynek köszönhetően egyre finomodott érzékelésem és erősödött spirituális érzékenységem. Reiki, angyaltanfolyamok, Colorado System beavatások követték egymást, s közben már ismertem Pozsgai Nikolt és 2012-ben egyértelmű volt, hogy az általa indított aranyasszony képzésen ott a helyem. Megannyi csodás dolgot tanultam ennek köszönhetően, többek között a lélekösszekapcsolást is Nikoltól, s mára már számtalan szer közös megtartása is mögöttünk van.
Sorsfeladatom az önazonos, örömben, derűben, szeretetben kiteljesedett, termékeny, cselekvő és teremtő élet megélésébe kísérni az embereket – és nem csak a nevem okán, aminek jelentése “boldogságot hozó”. Fontos számomra, hogy mindezeket az értékeket ne csak elméletben, hanem saját példámmal, önmagam folyamatos kiteljesítésére törekedve akarjam és tudjam képviselni.
Mára tudom, hogy ebben a folyamatos önmagam felé haladásban és minden másért végigvitt gyógyításban kísér, segít és megtart az a tiszta, a világot rend-szerben tartó isteni, istenyatyai-istenanyai jelenlét, amit gyermekként csak sejtettem a karácsonyfa mögött. Hívom, bízom benne, áramlok és teremtek vele, hálával és egyre nagyobb biztonsággal.

Így emlékezik meg Zoli megtett útja kapcsán:

Ami bárhova mentem, mindig elkísért – még a leginkább embert próbáló helyzetekben is – az a tiszta rálátás
képessége, ami a bennem lakozó szelídséggel és egyfajta “hideg fejűséggel” tudott jól együttműködni.
Életszakaszaim ritmikája minden esetben az élményekkel átitatott tudatosodást szolgálta-szolgálja.
Kiemelve egy-egy meghatározó kép, pillanat: gyermekként a hit, ragaszkodás, igazság, tanulás, tudás jelent meg nagyon erősen nemcsak földi szempontból. 4 éven keresztül az egypárt rendszer idején katolikus érdeklődésem és neveltetésem okán templomi tanulmányokkal és tapasztalatokkal gazdagodtam. Éjszakai álmaim – mint utóbb kiderült – már itt múltat idéztek.

A “minden tagadása” időszak után következhetett a kinyílás hol szép és hol fájdalmakkal kísért része, ami általában a lélek mélyén zajló folyamatokat tükrözte a külvilágban. Fiatal felnőttként újra hittem a lélek halhatatlanságban, csak máshogyan. Következhetett az Agykontroll:-) Kinyíltam a gyógyító technikák felé. Bioenergetikai tanfolyamok jöttek velem szembe, így nem teketóriáztam és végre kipróbálhattam a jógát is. Egy kineziológiai kezelés után elhatároztam, hogy ezt is megtanulom. Ez elvezetett, ahhoz, hogy érdeklődésem a keleti kultúrák és vallások felé irányult. A buddhista tanítások sokszínűsége érintett meg legmélyebben. A Gyémánt Úton tanultam és tapasztaltam. A meditáció és a mantrák ereje biztos alapokat nyújtott a kitartáshoz. Közben Prána Nadit tanultam és sokat olvastam és olvastam. Ezen kívül mélyen megérintettek Drunvalo Melchizedek könyvei és tanfolyamai valamint családom minden rezdülése, mely segített új utakra is rálátni. Így juthattam el a korábban Istennő templomként, ma Grál Házként működő helyre, ahol még több érzékelés nyílhatott ki a gyógyítói kurzus hónapjai alatt.  Jézussal itt szembesültem újra. Meg újra. Sírtam, hezitáltam, aztán pár év huzavona után felvállaltam a Jézussal való kapcsolódást. Hála az emberi és angyali segítőknek.

Várunk szeretettel a Grál Fény Ünnep programján, augusztus 17-dikén 18:30-tól!
Az emberiség történelmében szétesett hajdani Isteni Női Egységet állítják helyre a NŐben, és a erejével diszharmóniában élő férfit emeli Isteni Férfi Egységébe, AranylóNap erejébe.  Az est során Mária (Anna-Mária-Magdaléna)  valamint Jézus csatornázások is lesznek, és az ő energiáikban gyógyítjuk az egyes női minőségeinket.
Bővebben a Grál misztériumáról, a Grál titkok tanításairól és mindezek földi, fizikai szintű megélésről, az oda vezető útról a Grál Fény Ünnep előadásában lesz majd szó.
Helyszín: Grál Ház, Bp. 1073 Erzsébet krt. 58. I.em. 1.
A Grál Ház elsősorban azért jött létre, hogy segítse a nők és férfiak önmagukra ébredését, hogy múltbéli visszahúzó mintáikat, emléksúlyaikat oldva, új minőségükben találjanak egymásra; s ekképpen az ő újjászületett egységükben foganhasson és nevelkedhessen a jövő generáció gyermeke.
Részvételi díj: 4500Ft

>>>Jelentkezéshez írj a noionmegvalositas kukac gmail.com címre Nikolnak.

Megosztás Facebookon

Szólj hozzá!