MéhNővér Képzés: Női Körvezető, SzertartásVezető, Női Tanító, NőiségBeAvató Papnő, Méh Papnő, Nőiség Gyógyító egyben

MéhNővér Képzés: Női Körvezető, SzertartásVezető, Női Tanító, NőiségBeAvató Papnő, Méh Papnő, Nőiség Gyógyító egyben
méh erő kör,méhnővér képzés

méh erő kör

MéhNővér Képzés

A 10 MODULOS

PROFESSZIONÁLIS NŐI SEGÍTŐKÉPZÉS ÖSSZEFOGALÓ NEVE

Tartalma:


 Női KörVezető

Női SzertartásVezető

Női Tanító

Méh Papnő, Méh tisztító/női energia harmonizáló méh áldás vezető

2019-es évfolyamtól része a képzésnek:

Női Éleltút Kísérő facilitator 

Nőiség gyógyító facilitator

Dúlaképzés

2022-tól indulóan a képzésbe épül:

a Vörös Sátor Szakrális Női Kör-és Szertartásvezető kiegészítő modul

a NŐI ÉLETVEZTÉSI COACH ÉS TANÁCSADÓ MODUL

a Méh Erő Ébresztő oktató képzés is

így a segítő tevékenység egyéni, és csoportos formáiban széles palettán szerezhetsz felkészítést. 

A korábban 5 modulos egy éves képzés,  a megváltozott körülmények miatt rugalmasabban, az aktuális helyzethez igazítható módon MODULONKÉNT indul, kibővített tartalommal az előző évfolyamok tapasztalatai alapján immár 10 modullal. 

Az alábbi információk tájékoztató jellegűek, a képzés egészének tartalmát hivatottak leírni.

Ha további kérdésed van, írj a noionmegvalositas@gmail.com címemre.

Hírlevélben és a Pozsgai Nikoletta: Önismeret, Önfejlesztés, Önmegvalósítás nevű Facebook oldalamon mindig kiírom az aktuálisan induló modulokat.


AKTUÁLISAN INDULÓ MODULOK:


2021. DECEMBER 4-ÉN INDUL ÚJRA:

NŐI KÖRVEZETŐ KÉPZÉS

Már 353-an végezték el sikerrel.

Részletes leírás, korábbi tanfolyamok végzettjeitől vélemények, ajánlásokkal>>>

2022.02.22.-től:

NŐI SZERTARTÁS VEZETŐ KÉPZÉS

Feltétele: Női Körvezető képzésre elvégzése.


Ki a MéhNővér?
A MéhNővér esszenciálisan NőiségBeAvató Papnő,  női tanító, nőiség gyógyító, női körök vezetője, a női életút beavató papnője, női szertartásvezető. Nőiségének szakrális megélésével tisztában van, felébresztette és él női erőforrásaival, saját életgyakorlatában tapasztalásokat szerzett annak kapcsán mit jelent a méh áldott terével kapcsolódni, milyen bölcsesség nyílik fel a méh által. S mert éli méhének csodáit, kapcsolódott az örök női bölcsesség forrásával, küldetése szerint mindezt nőtársainak is megmutatja, segíti és kíséri őket szakrális nőiségük felfedezésének útján, női öntudatra ébredésükben, nőiségükben való gyógyulásukban. Női kört vezet, melynek témája a női életút kihívásai, közös női tudáskincsünk, a szakrális nőiség áll. Méh Papnőként az ÉletMisztériumok őrzője. Átadja a női energiaközpontok tudását, az anyaméh tanításait, megtanítja a méh terével való kapcsolódást, annak tisztítását, gyógyítását. Méh szertartásokat és méh rituálékat tart, mely során átadja a női beavatás kulcsait. Ismeri a női vérmisztériumokat és a női beavató utat, MéhNővérként kíséri nővérei beavatási útját, női szertartásvezetőként megteremti a szakrális teret, s benne azokat a beavató megéléseket, melyek átléptetnek és felkészítenek egy nőt élete következő szakaszára, annak feladataira.  
Az előző évfolyamok MéhNővéreiről, a közösségről itt olvashatsz bővebben: www.mehnoverek.hu>>>
A képzés 5 képzést foglal magában, EGYSÉGES RENDSZERBE FOGLALTAN, külön oklevelekkel:

1. NŐI KÖRVEZETŐ KÉPZÉS: 
Az egyes  ismeretterjesztő női köröktől a tematikus női körökig, egészen a szakrális női közösséggé válásig képes kísérni nőtársait. Ilyen értelemben NŐI VEZETŐ.  A képzés női körvezető modulja arra készít fel miképpen tudod a női kört létrehozni, vezetni, megtartani, az összetartozást elősegíteni, erősíteni, nőtársaidat élő, egymást támogató-kísérő közösséggé szervezni. A csoportfolyamatok nehézségeit csoportdinamikai és további csoportvezetői tudással, képességekkel feloldani, a csoportfolyamatot támogatni nővérköri szinten. – 2015 óta tartó Női Körvezető Képzés tematikája alapján, melynek során már több százan váltak körvezetőkké.
A Méhnővér képzésbe beletartozik pluszban a Szakrális Női Körök vezetésének kiegészítő modulja is, a csak női kör vezető képzést végzettek számára ez továbbképző modul lehet. 
2. SZERTARTÁSVEZETŐ KÉPZÉS:
Ezen képzési modul során megismered a szertartások mibenlétét, fontosságát,  szükségességét különösen modern izolált, felkészítés és támogatás nélkül az egyes életkapukba érkező társadalom terében. A képzés foglalkozik az egyes szertartásrendekkel, az ősiség tudásával az egyes kultúrákban, kiemelten a magyar hagyományokkal, az AranyAsszony Tradíció mentén, Boldogasszonyaink megismerésével.  A képzés felkészít szertartást tartani a szakrális évkör és életszerek, átmeneti szerek, életkapu szertartások, női misztériumszertartások, első menstruáció, első szeretkezés, szakrális esküvő tartás, lélekhívás, várandósság és szüléskísérés, szakrális szülés, stb. témáiban.  A szertartásvezető PAPNŐi készség  és feladat, melyet a képzés során ébresztünk, gyakorolnak a leendő szertartásvezetők már végzett MéhNővértársainkkal támogatott együtt teremtő, emelő és megtartó közösségi térben.
A Méhnővér képzésbe beletartozik a NőiségBeAvató női életkapu szertartások vezetése. Csak szertartásvezetőt végzettek számára ez továbbképző modul lehet. 
3. NŐISÉG GYÓGYÍTÓ KÉPZÉS :
A nőben élő GYÓGYÍTÓ ASSZONYt ébresztő és erőbe állító modul. A nőiség gyógyító modul során megismered a kollektív, zömében eltagadott/megtagadott valódi nőiségtörténét, kollektív női fájdalomtest megnyilvánulásának közösségi, családi és egyéni életúthoz kapcsolható mintázatait. A Nőiség Gyógyító modul segít a jelen élet-generációs, inkarnációs múlt gyógyításában, energetikai-érzelmi-mentális-szellemi terek női blokkjainak oldásában; tanítja a női egészség filozófiát, az egészséges  női életmódhoz szükséges tudást minden szinten, megtanítja miképpen használd a kristályok, növények/eszenciák, gyógytáplálékok segítő erejét. 
4. MÉH GYÓGYÍTÓ KÉPZÉS: a képzés ezen modulja felkészít a női energiarendszerhez kapcsolódó tanítások, kifejezetten az anyaméh tanításainak átadására, a méhhel kapcsolatos gyógyító eljárások, módszerek elsajátítására. A benned élő természeti asszonyt és vele a gyógyító asszonyi énedet ébreszti;  átadja az életmisztériumokat átadó papnői minőség GYÓGYÍTÓ PAPNŐ praxisát. 
5. NŐI TANÍTÓ/NŐISÉG TANÍTÓ KÉPZÉS:  ébreszti a benned élő NŐI TANÍTÓ minőséget, felkészít a női életút és a női életbeavatások kulcsainak átadásra, a női vérmisztériumok, női és férfi szerepek és minőségek, női és férfi teljesség útja, női energia-rendszer tanításainak átadására. Megismered és átadójává válsz a Hagyományos Szakrális Nőiség Tanító – Rima és Aranyasszony tradíció, IstenAnya hit és papnő küldetés, Grál misztériumok, a Szent Párosság Misztérium alapvető tudásainak.

A MÉHNŐVÉR INTENZÍV HALADÓ SZINTŰ KÉPZÉS

Az 5 képzési modul 2 éves folyamat. HALADÓ szintű résztvevők számára ajánlott. 
 Az egyes személyes találkozási alkalmak során a gyakorlatban átadandókat, a személyes megélés és avatási teendőket tartjuk. A személyes képzési alkalmak között távoktatásban, online tanfolyami háttérrel és formában folytatódik a képzés aktív szakasza. Itt kerül átadásra az elmélet, a háttéranyagok, háttértudás és az olyan gyakorlatok, melyek elmélyítik, kiegészítik az egyes modulok tanítási tartalmait. Elvem, hogy amit meg tudsz magad is hallgatni és fel tudsz önállóan dolgozni az megtehető legyen, ne kelljen a személyes együtt megélhető minőségi időt elmélet lekörmölésével, frontális tanítási órákban átadott tanítások hallgatásával tölteni. A találkozási alkalmak legyenek gyakorlatiasak, személyre és csoportra szólóak, MINŐSÉGI IDŐBEN ÉS SZAKRÁLIS IDŐBEN MEGÉLTEK.

Méh áldás, méh gyógyítás
Méhnővérek 2. évfolyamával a Grál Házban

A MéhNővérek szerepe
A MéhNővérek elsődleges feladata a szakrális nőiség beavatásainak átadása és terének tartása. Ezzel olyan hiányt hivatottak pótolni, amelyet a mögöttünk álló generációk egyrészt meg sem kaptak maguk sem, másrészt nem adtak/ nem tudtak átadni. Nem álltak mögöttünk abban, hogy felkészítsenek a menstruáció lelki megélésre, nem tanították meg becsülni női testünket, nem készítettek fel az első szeretkezés sem test, sem érzelmi, s főként nem energetikai hatásaira, ahogy nem tudtak felkészíteni a várandósságra való felkészülés, a gyermek várásának testi-energetikai-lelki-spirituális teendőire sem. Nem tudtak megfelelő módon ott lenni a születésben és a szülés utáni időszakban. S talán maguk sem tudták mit kezdjenek a menopauzával a hőhullámok hormonális kezelésén túl. Tisztelet és hála a kivételeknek. Öröm, ha bármelyik ponton volt saját pozitív élményed. A többségünk életében a nőiséghez és különösen a vérségi megéléseihez szégyen, gátlások kapcsolódtak; a szükségszerű és eltűrendő fájdalomra készítettek fel és programoztak bennünket. Van tehát mit vissza-tanítani és a legtöbb esetben gyógyító megélésekben feloldani és átírni.
Mindemellett a MéhNővérek egy az emberiség történetében mindig is jelenlévő nőnevelő, nőiségbe avató, nőtársi segítő- asszonytársi támogató szerepet töltöttek be. Emlékező, tudó és a szakrális női bölcsességet élő, női erejükkel élni tudó nőkről van szó. Ott álltak a történelem során a nők mögött, mint papnők, asszonyok, bábák, javasasszonyok, táltosasszonyok, rima asszonyok és aranyasszonyok. A mai korban ébred az ő tudásuk, mert az átadó láncok már-már teljesen kihaltak, alámerültek a tudat küszöbén.
Szakrális Anyaság nőiségbeavató napon

Elérkezett az ideje annak, hogy a nők egymást ébresszék. Azok, akik már előre mentek a szakrális női bölcsesség önmagukban való felébresztésének és gyakorlatának útján – a Nővérek – ébreszteni és vezetni tudják azon nőtársaikat, akik:

 • most csodálkoznak rá nőiségükre
 • most szembesülnek azzal a ténnyel, hogy női egészségük alapja a méhük
 • most kezdik felfogni, hogy mekkora kincs a méhük tere
 • most kezdenek ráébredni arra, hogy nőiségük akár ajándék is lehet

De tele vannak még kétségekkel, nem tanulták és nem emlékeznek arra, hogy:

 • hogyan kapcsolódjanak méhük teréhez
 • hogyan tisztítsák, gyógyítsák az életenergiájuk forrását
 • hogyan aktiválják női erőforrásaikat
 • hogyan élhetnének női teremtő erejükkel

MéhÁldás szertartás

Mit sajátíthatsz el a MéhNővér képzésen?
Megtanulod, hogyan készítheted fel nővéreidet:

 • ismerjék női testüket és női energiarendszerüket
 • ismerjék női erőforrásaikat és élni tudjanak női energiáikkal
 • ismerjék, tiszteljék és éljék a nőiségükből fakadó csodákat és tudják azt értékeltetni környezetükkel is, főként a férfiakkal is
 • a szakrális nőiségük megélésére
 • a méhükkel való kapcsolat felvételére
 • méhük energetikai megtisztítására és tisztán tartására
 • méhük terét energiával feltölteni és energetizált állapotban tartani
 • a méhükben tárolt érzelmi szennyeződések oldására és kivezetésére
 • az méh érzelmi-energetikai sebeinek feltárására és gyógyítására
 • nőiségüket érintő blokkok feltárására és gyengéd oldására (pl. anya-sebek, anya-lánya kapcsolati blokkok, apa-lánya kapcsolati blokkok, női önbecsülés, önértékelésbeli, önbizalom blokkok)

A Méhnővérek első alapozó évfolyamával

Elsajátítod és begyakorlod, hogyan tarts női körökben:

 • méh meditációkat
 • méhrituálékat
 • méh felszentelő szertartásokat
 • a vérmisztériumok mentén nőiségbeavató szertartásokat csoportban és egyénileg
 • a női életút misztériumait és azok szertartásait csoportban és egyénileg
 • női köröket a nőiség alapvető és fontos témáiban

Megismered és felkészülsz az átadására:

 • vérmisztériumok a hétköznapi női életben megoldást jelentő válaszaira
 • a női életciklusokban és létfázisokban rejlő bölcsességnek
 • méhtanításoknak
 • a szakrális nőiéség méh-tér tanításainak
 • gyógyító meséknek, mítoszoknak
 • méhtisztító-gyógyító-erősítő praktikáknak
 • méh áldásnak

KEDVEZMÉNYES DÚLAKÉPZÉS
Már a 2019-20-as MéhNővér évfolyam számára plusz továbbképző modulként opcionálisan a DÚLAKÉPZÉS is választható volt, szeretnénk megtartani e lehetőséget és együttműködést később is.  


Mikor szól biztosan neked  a MéhNővér képzés?


Neked szól ez a képzés, ha:

 • NEM KEZDŐ önismeretet járó nő vagy, hanem olyasvalaki, aki már sok belső önismereti-önfejlesztő-öngyógyító munkán van túl maga is, ebben HALADÓnak számít (ha saját élményben nem élted még meg a női körök ajándékait, a női szertartások hatását, akkor először a hétvégi NőiségBeAvató alkalmakat>>> keresd fel, hiszen fontos, hogy legyen belső, saját élményed arról, amit tanulsz tartani, vezetni, kísérni)
 • lelkesít, hogy nőtársaidat kísérheted saját nőiségük kibontakoztatásának belső és külső, megnyílvánuló útján
 • elhivatottságot érzel arra, hogy nőtársaidat a szakrális nőiségükbe visszavezesd
 • készen állsz arra, hogy minden eddiginél mélyebben merülsz el saját méhed tanításaiba, gyógyításába és aktiválásába
 • készen állsz arra a belső utazásra, ami felkészít a méhnővéri feladatokra, nőtársaid kísérésére
 • szívesen tartanál olyan női köröket, amelyek maguk is alkalmaivá válnak a nőiségbeavatások megélésére
 • személyiségedből fakadóan nyitott, empatikus vagy és segítőszándék nyílik a szívedből
 • kész vagy olvasni, tanulni és legfőképpen a gyakorolni és élni a méh tanításokat magad is
 • szeretnél elől járni, s elköteleződni nőtársaid szolgálata iránt
 • a papnői és/vagy aranyasszonyi küldetésben van elhívásod

Szakrális Szerelem nőiségbeavató napon

Kifejezetten ajánlott:

 • nőket segítő szakmát végzőknek (coach, tanácsadó, pszichológus, kineziológus, családállító, terapeuta, tréner, facilitator, női jógaoktató stb.)
 • női kör vezetőknek
 • védőnőknek
 • bölcsődei gondozónőknek
 • óvónőknek
 • tanítónőknek
 • szülésznőknek
 • dúláknak
 • papnői múltjaikat felismerő nőknek

Ki tartja a MéhNővér Képzést?
méh szentelés, méh áldásPozsgai Nikoletta / Nikol, női önmegvalósítás specialista, női személyiségfejlesztő tréner, trénerképző, kineziológus, életmód tanácsadó-és terapeuta, dúla, MéhNővér. Az AranyAsszony Iskola alapítója, a Magyar NőiKörök Mozgalom egyik alapítója. 7 női önfejlesztő könyv írója, 33 témában szerkesztett online tanfolyamot. 2005 óta vezet női kört, 2006 óta tanítja a Női Erőforrás Aktiváló Mozgásformát a Női Energia Fitneszt (NEF), 2010 óta vezet kifejezetten szakrális nőiséget visszatanító programokat. Nevéhez fűződik a MéhKirálynő-SzívKirálynő-FényKirálynő oktató keretprogram kidolgozása, mellyel online és személyes formában intenzíven tanulhatnak a nők szakrális erőtereikkel kapcsolódni, női energiáik királynőjévé válni, női teremtő erejüket megélni.
Az Istennő kultusz és a nőiség története, archeomitológiája kapcsán végzett kutatásai elismeréséül nem csak hazánkban hívják előadást tartani, hanem nemzetközi konferenciákra is. Köztük e témába vágóan kiemelkedő a Glastonbury Istennő Konferencia, melynek 2019-ben meghívott előadója lehetett s hazánkat képviselve a Kárpát Medence IstenAnyjáról tartott előadást. 2020-ban visszavárják, s előadásának címe a Földanya 7 leánya, s vele Boldogasszony tradíciónk lesz. 

Országok melyekben az Istennő és a HerStory kapcsán néprajzi és archeomitológiai kutatásokat, gyűjtőmunkát és terepmunkát végeztem: Egyiptom, Oroszország, Ukrajna, Finnország, Észtország, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovénia, Horvátország, Macedonia, Görögország, Olaszország, Spanyolország, Málta, Ciprus, Franciaország, Németország, Anglia, Írország, Törökország, Izrael, Jordánia, Irán, Bali, Szingapur, Dominikai Köztársaság.

 
“A maghari, egyiptomi, krétai, delphoi, kis ázsiai, folyamközi és indián rítusok ősi beavatásainak megismerése és átélése készített fel arra, hogy a női Méh szentélyét áldó rítusokat és a méh felszentelését magam is végezzem. Utazásaim a fontos szakrális hagyományokat őrző erőhelyekre, beavató és egyben néprajzi értelemben is gyűjtő utazásokká váltak. Több éve tartok MéhKirálynő tanfolyamot, női műhelymunkát és méh gyógyító köröket, női erőforrás aktiváló mozgás meditációt, női energiarendszer előadásokat és mozgásformát (NEF). Az egyik máltai úton az IstenAnya ősi szigetén járva a női méh áldásának és felszentelésének ottani ősi rítusát is megismerhettem. A Születés Templomában töltött születésnapom test-szentély és méh áldása talán a legszebb a rítusok között. A születésnapi beavatás újabb szintjére hívott el küldetésemnek. Női KörVezetői és méh gyógyító tapasztalataimat átadni, nőtársaimat tanítani, hogy maguk is méhnővérekké váljanak és a nőiség beavató útján kísérhessék nővéreiket. Szellemi tradíció és tudáskincs értelmében a MéhNővér a Grál Papnője, az életmisztériumok ismerője és átadója, beavató és kísérő minőség.

Ide, ebbe a szent misztériumba és küldetésbe érkeznek a most induló MéhNővér képzés résztvevői.
Várlak Téged is szeretettel! “
 
méhnővérek
A méh az élet alapja

Miért a MéhNővér kifejezést használja a képzés?
A méh mint anyaméh az emberi élet bölcsője, az élet megszentelt kelyhe, mellyel az ANYAság és vele a szent női princípium életet adó  és tápláló képessége emeltetett ki minden korábbi életet tisztelő, ezért gyarapodó kultúrában. Azon kúltúrákban, ahol nem tisztelik a nőt, s az anyát, nem tisztelik az életet, kihasználják és alávetik azt. Ezen kultúrák a történelem során kihaltak, egymást pusztítő háborúkban véreztek el.
Ugyanakkor magyar kultúránkban nyelvünk nyomán máig tanúbizonyságot erről adó méh a mézelő méhet is jelenti. A mézelő méh az emberiség, és egyáltalán az egész élővilág életbenmaradásának alapja. Minden élet élvű kultúra, köztük a magyar is, a méhet kiemelten tisztelte. Egyes kutatások szerint a méhészet mint olyan a maga szakralitásában (nem ahogy ma művelik) magyar népektől terjedt el a világban. Attól függetlenül, hogy ez így volt-e, vagy sem, a magyarság számára  méh és az Anya tisztelete, a Boldogasszony kultuszban egyértelmű és tudományosan is elfogadott tény. Mi több, az élet elve és az élet tisztelete, vele a nőiség és az Anyaság elvélnek megtisztelése magyarságunknak szakrális alapja. Az AranyAsszony Tradíció és vele rima asszonyaink és aranyasszonyaink ezen élet elvű kultúrának tudó és egyben gyógyító asszonyai voltak. Az ő tudásaikat, hagyományaikat viszik tovább ma a MéhNővérek. A méhek és ezzel a mézelő méhek és egyben az anyaméh tisztelete, valamint a nőket nővérekként összekötő méh-háló élő szövete kapcsolja nővérekké. Ez a szakrális nőiség alapja. Mindezekről részletesebben a képzésen hallhatsz majd kutatásokat, további információkat.
 

Miként ajánlják korábbi évfolyamokon végzett MéhNővérek a képzést?


 
 
További ajánlókhoz görgess lejjebb. 
 

Milyen szertartásokat vezet a MéhNővér?


Szakrális nőiségről lehet és kell is beszélni, de merőben más, belsőbb és teljesebb, ha saját élménye születik a résztvevőnek. Ha nem csak hall róla, tud róla, hanem átéli azt az avatást, amit az eddigi élete során nem kapott meg, mert már nem voltak átadók szülei-nagyszülei között.
Az átélés és a beavató életélmény érkeztet egy magasabb tudatszintre, felkészít a következő életszakasz magasabb minőségű megélésére. A Méhnővér szertartásai a vérmisztériumok és életmisztériumok szertartásai. Régi hagyományoka továbbvíve, a mai nőhöz szólva a MéhNővér a nők ott áll a beavatások kapuiban és ő maga az átkísérő a következő életszakaszba, női minőségbe. Legyen az:
 • leányból nővé érés
 • első szeretkezésre felkészítés
 • az esküvőre való felkészülés és maga az esküvő, nász megélése
 • a gyermekáldás lélekhívása
 • a várandósság szakrális megélése
 • a szakrális szülés és a gyermek fogadása
 • az érkeztető szertartás, a névadó szertartás…hogy csak a legfontosabbakat emeljem ki
 • válás, szakítás, elengedő folyamatok szertartásai
 • gyászfolyamatok kísérése, átsegítés
A MéhNővér képzés során megtanulod, hogy melyek a vérmisztériumok, női életút misztériumai és a hozzá kötődő szertartások. S nem csak tudni fogod, hanem megélni, újra élni és másoknak megteremteni, őket kísérni nőiségük beavató útján.
 
A MéhNővér a Grál papnője, az Élet szentségét védő elhivatott, küldetésében élő nő.
 
“Én vagyok Ő, aki emlékezem és emlékeztetek az Örök Női Bölcsességre. Én vagyok Ő, aki összekötöm régi tudások asszonyait, a ma leányaival és asszonyaival. Újra szövöm az elszakadt láncot, összegyűjtöm a széthullott gyöngyöket, felfűzöm őket nővéreim és húgaim segítésére, női küldetésem örömére. Én vagyok Ő, aki kapcsolódom és összekapcsolok, gyógyulok és gyógyítok a női őserőben. Én vagyok Ő, aki ott állok az úton és minden kapuban, hogy utat mutassak, hogy átsegítselek és a kapun túl érkezve veled ünnepeljek. Én vagyok Ő, aki eljött Érted és ott van Veled. MéhNővér vagyok, az élet szentségének védelmezője, tanítója és gyógyítója. A Grál avatott asszonya vagyok.” – Pozsgai Nikoletta, küldetésem leírása.

méh erő kör, szakrális női kör
A MéhNővér képzés további tartalmáról:

 • a női teljesség útja és a szakrális nő útja, kihívásai a modern világban
 • saját képességek visszahívása
 • a méh meditációk, méh munkák tartására felkészítő elméletet és gyakorlatot
 • a női anatómia és szakrális anatómia ismeretei
 • női energiarendszer elmélete és belső megismerése
 • a női energiafelébresztés, energia aktiválás és a női teremtő erő mibenléte, módszereinek megismerése és nőtársaid segítése ezek mentén
 • a női egészség alapelveit, fenntartásának és visszaállításának módjait, útjait
 • a női beavató út közösen megélt együtt élményét, nőiségbe avató szertartásokat a 9 hónap során
 • női körök, szakrális női kör tartásának hogyanját és gyakorlatát
 • a szertartásvezetés elméletét és gyakorlatát
 • szakrális tér teremtés és női beavató szerek tartásának hogyanját, módszereit, gyakorlatát
 • a nővériség megtapasztalását: igazi, támogató, gyógyító és kísérő szakrális nővéri jelenlétet a csoportban
 • belső tanfolyami jegyzeteket (5 modul képzésanyaga, a Vörös Sátor Titkai NőiségBeavató 4 havi tanfolyam teljes anyaga)

A résztvevők kapnak-e képzésről Tanúsítványt, oklevelet?
Minden lezárt modul után és a teljes képzés végén tanúsítványt és díszoklevelet is kapnak a résztvevők, munkájukat mint MéhNővérek a szakrális női programok tartása, a nőiség szakrális szertartásainak megtartása, szertartásvezetés terén, valamint egyénekkel való foglalkozásban, személyes méh-tér-gyógyító munkában tudják megkezdeni, ismereteiket és személyes tapasztalásaikat kamatoztatni.
Biztosított-e gyakorlat?
Igen, hiszen ez alapvető, fontos, és szükséges. Az elméleti és saját élményben szerzett tapasztalati tudás átadása, a nőket saját életükben, s különösen életválságaikon át kísérni tudás gyakorlást igényel. A MéhNővérek számára gyakorlati lehetőséget biztosítok. Erre több folyamatos alkalom nyílik majd, például a Grál Házban folyó MéhErő Körök munkájába való kapcsolódás, a MéhKirálynő tanfolyamok/tréningek tartásában, illetve a nőiségbeavató évközi szertartások során.


MÉHNŐVÉR KÉPZÉSRE VALÓ JELENTKEZÉS FELTÉTELEI


A képzés nem kezdő, hanem HALADÓ képzés, továbbképzés azon nőtársaim számára, akik elköteleződtek nővéreik segítésében, EBBEN PROFESSZIONÁLIS, ÁTFOGÓ, EGYMÁSRA ÉPÜLŐ ÉS FŐKÉNT GYAKORLATI TUDÁST SZERETNÉNTEK SZEREZNI. Ismerik már a női kör adta építő, támogató élményt, vannak saját élményben megélt tapasztalataik női szertartásokon, dolgoztak már magukon saját női életútjuk beavatás  hiányain. 
Mindenképpen szükséges megelőzően személyesen találkozzunk, hiszen fontos, hogy lásd, értsd, ismerd azt a tanítót, akitől tanulni szeretnél. Elsőre ajánlom a már felkerült, ingyenesen elérhető rengeteg anyagot, youtube előadást>>>, hanganyagokat, könyveimet>>>, amelyek során megismered egy kicsit jobban a munkásságomat. 
Fontos, hogy e képzés haladó szintű képzés, amely erőbe állít, küldetésedben erősít meg. Első élmények megszerzése, női körös tapasztalások és szertartásokban való megélésekhez a NőiségbeAvató hétvégéket ajánlom, hozzá a Vörös Sátor titkai című online tanfolyamot.
A képzés megkezdése ELŐTT AJÁNLOTT ALAPOZÁSKÉNT, mert minden egyes modul, célzott, intenzív és alapvetően módszertani képzés. Mások segítését gyakorlod, előzetes, megalapozott, megdolgozott önismereti háttér elengedhetetlen. 
Ajánlott belső felkészülésedhez a Női Teljesség útjának ismerete, belső női önismereti utad áttekintésével. Hiszen mások számára készülsz hiteles segítővé válni. Ezen tanfolyamok és tudásanyagok elméleti hátteret is adnak a Méhnővér képzéshez. Így a képzés közben a gyakorlatra tudsz majd koncentrálni (női körvezetés tanulás, szertartás vezetés, méh áldás és méh gyógyítás vezetés)
—> MéhKirálynő Online tanfolyam + Méh Erő Ébresztő könyv: ezzel már lesz rálátásod és alapvető megdolgozottságod a női energiarendszer, a méhhel kapcsolatos alapvető tanítások, a női teremtő erő és az anyasebek kapcsán.

—> A Női Teljesség Online Tanfolyam és a Nőiség Ezerszirmú Rózsája – a női teljesség újta című könyv:  a tanfolyam során áttekinteted a 9 női minőséget és a kapcsolódó 18  női archetípust, melyekkel alapvető női önismeretet szereztél; rálátást a női teljesség útjára és a szakrális nőiségre. A kapott hanganyagokban (előadás és meditációk) és gyakorlatok által feltártad és megdolgoztad a nőiséged alapjait. Így várható, hogy a másoknak segítői útra tudsz majd koncentrálni a képzésed során. Nyilván lesznek önismereti felismeréseid és intenzív belső munkád, de fontos, hogy megdolgozott legyen már a személyiséged mire másokon szeretnél segíteni, valamint ahhoz, hogy a figyelmedet és energiádat valóban a képzés során tanítottak módszertani elsajátítására  és gyakorlatára tudd fordítani.


Jelent-e bármilyen elköteleződést vallási, politikai vagy egyéb hitrendszeri szempontból a Méhnővér képzés?


A Méhnővér képzés mögött nem áll vallási térítő szándék. Az egyetemes női tudáskincset gyűjti egybe, a magyar szakrális  hagyományt helyezi előtérbe, köztük a Nagyboldogasszony tiszteletét és vele az évköri Boldogasszonyok ünnepkörét. A vallási hovatartozásodat, hitrendszeredet tiszteletben tartó képzésről van szó, melynek célja az egymás iránti kölcsönös elfogadás gyakorlatát elősegíteni. A közösségi megmozdulásaink önkéntes választáson alapuló kezdeményezések a nőiség sorsának, nőtársaink életének jobbító szándéka, a nőiség közös tudáskincsének átadása, a hagyományaink őrzése, gyakorlása és ápolása.


A MÉHNŐVÉR KÉPZÉS IDŐKERETE


 • A képzés 10 modulból áll (az egyes modulokat külön-külön is el lehet végezni, külön meghirdetett tanfolyamokként, de a 10 modul meglétekor válik valaki Méhnővérré)
 • A személyes alkalmakat távoktató anyagok, háttér és kiegésztő hanganyagok, meditációk és olvasmánylista egészíti ki. 
 • A MéhNővéreknek gyakorlási lehetőséget biztosít az AranyAsszony Iskola és az Élet Ház.

A MÉHNŐVÉR KÉPZÉS HELYSZÍNEI


 • Élet Ház. Budakeszi
 • Alkalmanként külső helyszínek a természetben, közösségi megmozdulások helyei.

VIDÉKRŐL, KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐKNEK: ottalvás lehetséges!


A 10 KÉPZÉSI MODULT EGYESÍTŐ MÉHNŐVÉR KÉPZÉS DÍJA ÉS FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK:


A képzés egyes moduljai külön fizetendők.
A KÉPZÉSI DÍJ MINDEN ESETBEN TARTALMAZZA: 

 • a SZEMÉLYES találkozási napokat (elmélet + saját élményt adó megélés + felkészülés az átadásra, csoportvezetésre)
 • a TÁVOKTATÓ anyagokat:
  • Az egyes modulok kiegészítő és háttéranyagait (modulonként ez 50-100 órányi plusz hanganyagot és ezek feldolgozásának idejét is jelenti!)
  • a személyes napok során készült hangfelvételeket az otthoni gyakorláshoz
 • gyakorlási lehetőségeket a MéhNővéri teendőkben, szertartásvezetésben, méh áldások adásában és méh gyógyításokban

AMIT NEM TARTALMAZ A KÉPZÉS DÍJA:

 • adott modulok végét beadandó házi dolgozat, illetve szóbeli és gyakorlati vizsga zárja, a vizsga díjai külön fizetendők. 
 • A képzés záró elvonulás szállás és étkezés költségét.

ALTERNATÍV ENERGIACSERE LEHETŐSÉGE:  a pénzbeli díjfizetésen kívül másmilyen energiacsere megoldást is el szoktam fogadni. A saját munkád (időd, energiád, szakértelmed), általad megtermelt zöldség-gyümölcs, méz, stb. Ha ezzel a megoldással tudsz jönni, írj a gralhaz kukac gmail.com címünkre egy motivációs levelet és fogalmazd meg benne, hogy milyen energiacserére gondoltál. Kölcsönös megelégedés esetén tudjuk választani ezt a lehetőséget. Az egyes modulok díjának fele  ebben az esetben is szükséges fizetendő.
LEMONDÁSI FELTÉTELEK:
Amennyiben a képzés során bármely okból a résztvevő abbahagyja a képzést, bármilyen fizetési opciót választott a regisztrációs díj nem kerül visszautalásra, az elszámolás a képzés megkezdésekor kiírt árral számítva részarányosan kerül megállapításra.


VÁLJ ÖNFINANSZÍROZÓVÁ A KÉPZÉS SORÁN!


Tisztában vagyok azzal is, hogy bármennyire is különleges ez a képzés, egyedi mind tartalmában mind az élő MéhNővér közösség jelenléte által segítettsége miatt, mégis fel kell készülni a képzési díj megfizetésére.
Akik már segítő szakmában praktizálnak (pl. coach, pszichológus, kineziológus, tréner, jógaoktató, stb) mivel egyébként is vállalkozást vezetnek és valódi hivatásuk szerint élnek nem szokott kihívást  jelenteni a képzési díj megfizetése, ami számlázott szolgáltatásként le is írható a vállalkozói adóalapból költségként elszámolva.
Azok számára, akik viszont még vállalkozás indítás előtt, vagy annak kezdeti szakaszában járnak lehetséges, hogy nehezebb a díjak megfizetése. Számukra az az egyik jó hírem, hogy külön végezve az 5 modult sokkal többet kellene fizetniük érte, valamint mivel az egyes modulok lezárása után az adott tárgyban megszerzett elméleti és gyakorlati tudással, valamint tanúsítvánnyal és oklevéllel már el lehet kezdeni például Női Kört vezetni, női életút tanításokat ismeretterjesztő előadásokban átadni, alapszintű szertartásokat tartani, majd méháldást és méhgyógyítást végezni.

A már megszerzett tudással és oklevéllel az adott témában, az egyes modulzárás után el is indíthatod tevékenységedet! 


JELENTKEZÉS:


Ha szeretnél csatlakozni a MéhNővérek közé:

 1. jelentkezéshez töltsd ki az alábbi űrlapot
 2. a helyed biztosítása végett a visszaigazoló levélben megadottak szerint utald át a képzés előlegét.
 3. ha nem ismerjük még egymást, személyes találkozást kérek a képzés megkezdése előtt.

Keresztnév:*
Vezetéknév:*
E-mail cím:*
Hol hallottál rólunk, avagy hol találkoztál velünk?:*
Miért szeretnél Méhnővér lenni?:*
Milyen háttértudással rendelkezel?:*Méh Erő Köröket végeztem
Olvastam a Méh Erő Ébresztő könyvet
Méhkirálynő online tanfolyamot végeztem
Dúla /szülésznő /védőnő / pre vagy perinatális tanácsadó
Segítő hivatásban szereztem képesítést (természetgyógyász, pszichológus, coach, kineziológus, stb)
Egyéb szerinted releváns képesítés, tudás
Már végzett MéhNővérek ajánlásai a képzés kapcsán: Megosztás Facebookon

“MéhNővér Képzés: Női Körvezető, SzertartásVezető, Női Tanító, NőiségBeAvató Papnő, Méh Papnő, Nőiség Gyógyító egyben” bejegyzéshez 9 hozzászólás

Szólj hozzá!