Július 22: Mária Magdolna Ünnep

Július 22: Mária Magdolna Ünnep

Mária Magdolna Ünnep

Július 22. Magdolna emléknapján 17:00-21:00

Előadás * meditáció *  Magdolna üzenetek * gyógyító szertartás

Előadás: A MagDalai Mária az apostolok apostolnője életének titkai Pozsgai Nikoletta szakrális utazásai során Magdaléna nyomdokaiban

Ízelítő: A Lelket Gyógyító egyik legtisztább minőség MagDalai Mária. Az a Mária, aki a női minőségünk elfeledett, eltagadtatott szerető női minőségünket horgonyozta a Földre életével, lényével gyógyítja mai is női részeinket. Nem a bűnbánó Magdolnára gondolok ilyenkor, hanem arra a nőre, ki a legszebb tükör. Női teljességében állva visszatükrözi a mindenkori társadalmi megítélését azzal a nővel szemben, aki megéli Szerető Énjét, szer-elemmel való életjelenlétét. Magdalai Mária megtestesíti a szer elemének legmagasabb és legszebb transzformációját, mellyel az isteni magasságokba emeli a férfit. Kinek szerelmében megistenül nő és férfi, s eggyé válik minden mi ketté választatott. Életútjában és küldetésében a Grál szerelmi tanítások mesternőjét, a szerelemmel beavató papnői küldetést ismerhetjük meg.

Az előadás témái:

  • Magdolna életútja
  • Szakrális Utazások mentén látogatás Magdolna nyomain haladva Izrael, Egyiptom, Franciaország, Avalon terébe
  • A Grál Szerelem avagy a megszentelt szerelem, Szent Nász vallási és alkimista hagyományai
  • a papnő beavató útja a Máriák történetében
  • a duálpárok és az ikerláng szerelem beavató tanításai, próbái és ajándékai
  • Isteni Párkapcsolat – szakrális szerelem
  • Szent párosság – szakrális küldetés

Meditáció és Magdolna Üzenetek:
Az előadás után belső úton kapcsolódunk Mária Magdolnával, s életének megérintő epizódjaival. Magdolna csatornázása mindig szépséges és tartalmas üzeneteket hoz a résztvevőknek egyéni és csoportszinten is.
Szertartás:

Az előadások után szertartásban kapcsolódás a Magdaléna és Jézus szerelmet megszentelő energiáival. LélekÖsszekapcsolás és Gyógyulás a Krisztusi női és krisztusi férfi minőség erejében.

Pozsgai Nikoletta
Pozsgai Nikoletta

Várlak szeretettel a Magdolna Ünnepen!

———-Férfiaknak és nőknek is nyitott program!———-

Az emberiség történelmében szétesett hajdani Isteni Női Egységet állítják helyre a NŐben, és a erejével diszharmóniában élő férfit emeli Isteni Férfi Egységébe, AranylóNap erejébe.  Az est során Magdolna valamint Jézus csatornázások is lesznek, és az ő energiáikban gyógyítjuk az egyes női/férfi minőségeinket.

Helyszín:

Grál Ház, Bp. 1073 Erzsébet krt. 58. I.em. 1.

A Grál Ház elsősorban azért jött létre, hogy segítse a nők és férfiak önmagukra ébredését, hogy múltbéli visszahúzó mintáikat, emléksúlyaikat oldva, új minőségükben találjanak egymásra; s ekképpen az ő újjászületett egységükben foganhasson és nevelkedhessen a jövő generáció gyermeke.

Részvételi díj:

8000Ft (az est hanganyagaival együtt)


JELENTKEZÉS:

Kérlek töltsd ki az alábbi űrlapot, mely után automatikus levelet kapsz a tudnivalókról:

Keresztnév:*
Vezetéknév:*
E-mail cím:*
Megjegyzésed, kérésed:
Néhány kép ízelítőül az előző évek Magdolna Ünnepeinek szertartásszövőivel:

GralSzerszovok1 GralSzerszovok2 GralSzerszovok3

Ha szívesen néznél képeket arról milyen hangulatúak a Grál ház előadással egybekötött szertartásai, itt találsz több fotót>>>


Pozsgai Nikoletta, NagyBoldogasszony papnője, az AranyAsszony Iskola vezetője, így ír a papnői minőség kutatásában, az újraemlékezés folyamatában megtett útjairól:

“Megalapozó beavató élményeket élhettem át több ízben az angliai Glastonburyhez köthető Avalonban, mind a papnői, mind az Istennő mai kultuszának kutatása közben. Meghatározó volt az Ízisz és Hathor papnői misztériumok tanulmányozása tekintetében a 2005-ös 16 napos nagy egyiptomi körutunk. Ébresztő és erős emlékezés hullámokat hozott a 2009-es egyiptomi visszatérés. Kiemelkedő beavató út volt számomra a 2011-es franciaországi szakrális utazás. Ekkor Dél-Franciaországban Magdalai Mária lépteit követve mesélt saját beavatásának történetéről, életéről és a Krisztusi NŐI minőség földi útjáról. Chartres-ban a labirintus bejárása után a születésem napjának perceiben tettem eggyé a bennem élő női minőségeket. 2012-ben egy kicsiny görög sziget, Karpathos felkeresése segített megérteni a NagyBoldgasszonyunk IstenAnyai szerepét, melyet ugyanazon évben a görög Kréta szigetének, mínoszi kultúra, Istennő Kultusz kutatása és a félszigeten Delphoi-hoz kapcsolódó feltáró munka is hozzájárult. Mindezeket követte 2013-ban és 2015-ben a törökországi Epheszosz, amikor Mária Anya házában járva újabb megértések nyíltak fel a Máriaság tanításairól és lényegéről. Ahogy-e sorokat írom még előttem áll egyiptomi látogatásunk, melyet ismét jóleső belső izgalommal várok. A külső kutató munka mellett belső utakon papnővé szentelődésem útján megismertem az IstenAnya megannyi arcát, az Istennő megannyi aspektusát. Őt, aki ezerarcú és ott van a mindenekben. Együtt lélegzik a földdel, az éggel, az elemekkel, s együtt teremt az emberiséggel. Megismertem Őt a szerelemben, s megismertem őt az anyaságban, s ismerem őt ezredévek óta a papnőségben. Emlékszem rá s a vele való teljességben létezem. “

Rusznyakzoli
Rusznyák Zoltán

A szertartásban segédkező Rusznyák Zoltán eddigi útja kapcsán így mesél:

“Kapuk nyílnak a végtelenbe” : Az istenhit és keresés már gyerekkoromtól meghatározta életem.Éppen úgy mint a külvilág felé való szolgálat igénye. Életem minden vonatkozásában biztos hátteret nyújtott a szeretetteli és megengedő családi és baráti közösség, még ha sokszor az ellenkezőjét is éreztem. Útközben megérintettek a különböző vallási közösségek és tanításaik és a korábban sajátnak hitt gyógyítói erőre technikák egész sora tudott rárímelni. Családos emberként párommal együtt neveljük 2 fiúgyermekünket. A tapasztalatok egész során keresztül egyre nyitottabb és még kíváncsibb lettem, míg a fenti világok üzenetei erőt adó és gyógyító elixírként tudtak rajtam átáramolni. Örömmel segítek minden hozzám fordulónak, aki a test-lélek-szellem egységét, azaz a teljesség, egység, egészség pezsdítő erejét kívánja az életében hosszú távon is megtapasztalni.
A Grál és Mária kapcsán így ír Nikol:

A  Grál többet jelent egy fizikai kehelynél – akkor is ha az a kehely az egyik hagyomány szerint Jézus vérét fogta fel a kereszthalálakor; s akkor is ha ez a kehely voltaképpen a vérszerződés kupája, melyre Bunyevácz Zsuzsa kutatásai alapján utal; s akkor is ha a Sang Real értelmezésének nyomán haladva ’királyi vérnek’ értelmezzük a Grált és elfogadjuk Mária Magdalénát mint Jézus hitvesét és vérvonalát továbbvivő gyermekeinek anyját. 
A Grál egy szimbólum, méghozzá az önMAGára ébredt, fényember vagy istenember szimbóluma, aki megvalósította önnön belső és tiszta magját. Önazonosan él és belelépett abba a küldetésbe, amit az isteni tervben vállalt egyéni, társkapcsolati, családi, nemzeti, Föld és világszinten.

A Grál – az aranykori élet, az új egység forrása és egyben jelképe minden szinten. A Grál Kehely – a test, lélek és szellem hármassága, mely összerendezett eggyé válik az önmegvalósítás, az isteni önvaló kiteljesítésének folyamatában. A színtér, ahol a belső alkímiai folyamat zajlik a test, mint elsődleges kehely, a lélek és a szellem otthona az életünkben. Szorosabb értelemben, a Nő teste a Grál titkot rejtő Kehely.  A Nő életfeladatában és női erejében állva a legteljesebb isteni szeretetet képes újra és újra a világon életre hívni. A az energetikai adottságait ismerő és megélő szakrális NŐ kehelyként befogadja a szellemi szikrát, az isteni magot, s a krisztusi minőséget szüli e világra.

Ahogy tette ezt a kehely misztérium ikonikus alakja Szűz Mária – az isteni szikra befogadó kelyheként, miképpen az Isten-Fiúnak, Jézusnak élet adott. Valamint a gnosztikusok szerint Magdalai Mária, ki Jézus vérét hordta a szíve alatt, a krisztusi minőség befogadására felszentelt papnői kelyhében.   Mária neve annyit tesz “az Istent élő Asszony“- ki éli női teljességét, annak minden aspektusában. Így Anna Mária, MáriaAnya, Magdalai Mária- , a női teljesség jelképei is egyben.   A Máriák – azaz az emberi történelem során szétválasztott Női Teljesség egyes aspektusai – pedig benned válnak újra eggyé.

Az Isteni Női Megszentelt energia tartópillérévé válsz, s Te leszel az, aki nőként emlékezve teljességedre, áldott nőként az IstenAnyai szeretetbe öleled vissza a társadat, a Férfit; s a Földet magát. TE VAGY AZ A NŐ, KIBEN MÁRIA TELJESSÉGE ÉL!

“A szent nőiséget, és annak a női bölcseken, papnőkön és orákulumokon keresztül történő megnyilvánulását kiűzhették a patriarchális történelemből, betilthatták és aztán elfelejthették, de amint egyszer az emlékezés folyamata elkezdődik olyan, mintha eltolnák a követ egy eltorlaszolt forrásról, amely egyszer szent kút volt” – Elizabeth Davis

Itt az ideje, hogy nőként eltold a torlaszokat és kitisztítsd a forrásokat…majd egyszer csak rádöbbensz, hogy Te magad vagy a kút és a forrás. Ekkor az élet vizet szétárad benned és megárad belőled. 

“Ami a női szívben, elmében és a test bölcsességében nyugszik, a legnagyobb titkok és legnagyobb erők egyike – amelyek csak arra várnak, hogy feltáruljanak.” (Judi Sion-Tom Kenyon: Mária Magdolna üzenetei)

Varga Beatrix
Varga Beatrix

A női minőségekkel való kapcsolódásban való lépéseiről a szertartásban segédkező Varga Beatrix ezt írja:

Ahogy a kapcsolódásokban, meditációkban, gyógyításokban egyre tisztábban megismerem az egyes energiaminőségeket, utólag jöttem rá, hogy Magdaléna volt az, aki elsődlegesen hívott, vonzott engem a női teljességgel kapcsolatos tapasztalások, tanítások, belső munka felé.
2011 táján egyszer csak “mindent” tudni akartam róla, könyveket olvastam, képeket kutattam, gyűjtöttem. Szomjas földként ittam a jelenlétét, miközben gyógyított engem és élni hívott ebben a csak félig tudatos folyamatban.
Aztán az aranyasszony képzésben, a papnői tudás alapjainak gyakorlásában nagyon sokat kapcsolódtam Zöld Tarával, s rajta keresztül a mindent magába ölelő istenanyai minőséggel, a mindig cselekedni kész, de nyugalomban létező jelenlétével.
A kategorizáló elme számára fura csavarként Mária jelenléte 2013-ban a Nikollal közösen megélt Munay-ki beavatásunk folyamatában mutatkozott meg számomra. Mária energiája a végtelen kegyelem terét mutatta meg számomra, amelyben egészen egyszerűen senki sem tud más lenni, mint legteljesebb, legtisztább, valódi, romlatlan önMaga.

A Grál kapcsán így mesél Zoli:

Korábban számomra a mese és valóság határán mozgott minden amit a Grálból és a köré szerveződött
világból érteni reméltem. Mert valahol így is van. Vagy mégsem? Mi dönti el, hogy valami igaz vagy sem?
Kinek az igazsága a “felsőbbrendűbb”? Aztán újabb kérdések tőlem, aki már gyerekként papnak készültem:
miért van nő és férfi a teremtett világban? Létezik örök harmónia? És mi a helyzet a szexualitással? Miért olyan fontos megélni és honnantól számít valami szexuális visszaélésnek? Aztán a kilencvenes évektől válaszok is születtek, melyek legtöbbike egyik személyes beavatómesterem – azaz a feleségem – révén vált az út részévé. A tapasztalatok útján így válhattak a elképzelések a szívemben tárolt igazságokká, melyek még korántsem érték el a kör 360 fokos telítettségét. Ezt jelezte egy korábbi gyógyítás alkalmával Jézus tantrikus aspektusa is, ami akkor és ott meglepett, de ezzel együtt teljes létjogosultsággal bírt.

Néhány éve sikerült kézbe véve újra és újra elolvasni Szepes Mária néni Vörös Oroszlán című beavató regényét, mely kapcsán a Grálhoz újabb jelentéstartalom kapcsolódott. Ami persze valahol mélyen válaszként mindig ott volt. Ez pedig az örök élet tapasztalata és tudása, amit sokszor a rámutató szavak nem tudnak átadni, de Mária néni mégis érthetően és teljes átéléssel tudta ezt megtenni. És hogy a Grál maga a kulcs vagy a megfejtésre váró szimbólum? Esetleg ez is, az is? Isten tudja. 🙂 Fejtegessük, érezzük át az EGYÜTT erejében.

Bea a saját útjáról:

Hogy hosszú volt-e az utam idáig? Igen is, nem is… Most már mondhatom, hogy mindig épp ott voltam, amikor kellett. Végtelen hála ezért.
Csendes, rendes, talán túlságosan is visszahúzódó kislányként nőttem fel, egy csendes, rendes, hétköznapian materialista családban. Persze ebben ott voltak az anyukám által minden évben csillagporosra tervezett-szervezett karácsonyok, azért mindig is sejteni engedték, hogy bizony van még megannyi csoda a látható világon túl is.
Szintén édesanyámtól kaptam nyolcévesen az emlékkönyvemet, s benne az első bejegyzést, miszerint “…jól csak a szívével lát az ember…” Mélyen érintő, lelkemmel rezonáló tanítás volt ez számomra, akkor talán még nem is  tudatosan, s mégis azóta is a lépéseimet, jelenlétemet meghatározón.
Későbbi tanulmányaim során egyre jobban érdekelt a történelem, a művészettörténet, a lélekkel átitatott forma, a vallások, s nem kevésbé az emberek története. Ebből továbbnyílva már az egyes ember személyes útjaival akartam egyre inkább foglalkozni, a jelenben – mígnem a szálak összeértek, hiszen segítőként a kineziológia módszerével dolgozva, mindannyiunk személyes történeteiben látom közös múltjaink megannyi visszatükröződését.
A különféle segítő, személyiségfejlesztő tanulmányok mellett természetszerűleg vált egyre fontosabbá a saját önismereti folyamatom is, melynek köszönhetően egyre finomodott érzékelésem és erősödött spirituális érzékenységem. Reiki, angyaltanfolyamok, Colorado System beavatások követték egymást, s közben már ismertem Pozsgai Nikolt és 2012-ben egyértelmű volt, hogy az általa indított aranyasszony képzésen ott a helyem. Megannyi csodás dolgot tanultam ennek köszönhetően, többek között a lélekösszekapcsolást is Nikoltól, s mára már számtalan szer közös megtartása is mögöttünk van.
Sorsfeladatom az önazonos, örömben, derűben, szeretetben kiteljesedett, termékeny, cselekvő és teremtő élet megélésébe kísérni az embereket – és nem csak a nevem okán, aminek jelentése “boldogságot hozó”. Fontos számomra, hogy mindezeket az értékeket ne csak elméletben, hanem saját példámmal, önmagam folyamatos kiteljesítésére törekedve akarjam és tudjam képviselni.
Mára tudom, hogy ebben a folyamatos önmagam felé haladásban és minden másért végigvitt gyógyításban kísér, segít és megtart az a tiszta, a világot rend-szerben tartó isteni, istenyatyai-istenanyai jelenlét, amit gyermekként csak sejtettem a karácsonyfa mögött. Hívom, bízom benne, áramlok és teremtek vele, hálával és egyre nagyobb biztonsággal.

Így emlékezik meg Zoli megtett útja kapcsán:

Ami bárhova mentem, mindig elkísért – még a leginkább embert próbáló helyzetekben is – az a tiszta rálátás képessége, ami a bennem lakozó szelídséggel és egyfajta “hideg fejűséggel” tudott jól együttműködni. Életszakaszaim ritmikája minden esetben az élményekkel átitatott tudatosodást szolgálta-szolgálja.
Kiemelve egy-egy meghatározó kép, pillanat: gyermekként a hit, ragaszkodás, igazság, tanulás, tudás jelent meg nagyon erősen nemcsak földi szempontból. 4 éven keresztül az egypárt rendszer idején katolikus érdeklődésem és neveltetésem okán templomi tanulmányokkal és tapasztalatokkal gazdagodtam. Éjszakai álmaim – mint utóbb kiderült – már itt múltat idéztek.

A “minden tagadása” időszak után következhetett a kinyílás hol szép és hol fájdalmakkal kísért része, ami általában a lélek mélyén zajló folyamatokat tükrözte a külvilágban. Fiatal felnőttként újra hittem a lélek halhatatlanságban, csak máshogyan. Következhetett az Agykontroll:-) Kinyíltam a gyógyító technikák felé. Bioenergetikai tanfolyamok jöttek velem szembe, így nem teketóriáztam és végre kipróbálhattam a jógát is. Egy kineziológiai kezelés után elhatároztam, hogy ezt is megtanulom. Ez elvezetett, ahhoz, hogy érdeklődésem a keleti kultúrák és vallások felé irányult. A buddhista tanítások sokszínűsége érintett meg legmélyebben. A Gyémánt Úton tanultam és tapasztaltam. A meditáció és a mantrák ereje biztos alapokat nyújtott a kitartáshoz. Közben Prána Nadit tanultam és sokat olvastam és olvastam. Ezen kívül mélyen megérintettek Drunvalo Melchizedek könyvei és tanfolyamai valamint családom minden rezdülése, mely segített új utakra is rálátni. Így juthattam el a korábban Istennő templomként, ma Grál Házként működő helyre, ahol még több érzékelés nyílhatott ki a gyógyítói kurzus hónapjai alatt.  Jézussal itt szembesültem újra. Meg újra. Sírtam, hezitáltam, aztán pár év huzavona után felvállaltam a Jézussal való kapcsolódást. Hála az emberi és angyali segítőknek.

Kicsoda Jézus?

Csak a személyes érzést és tapasztalatot tudom most megfogalmazni.  Jézus számomra nem egy elvont fogalom vagy egy szentkép bármely templomban, semmiképp nem erőtlen test a kereszten, esetleg valaki, aki a világban a régi korokra emlékeztet és az elidegenedés mostani szakaszában – esetleg – jó rá visszautalni, micsoda erő is hajtotta…

Bensőmbe tekintve és a külvilág tükröződését figyelve tapasztalom: Ő most is Él. Ereje, energiája mindent átható fény, mégsem csupán önmagából való… és – itt a helyes szavakat keresve – kicsit meditálva az Ő személyen túli személyén, a férfierő nemes megnyilvánulásától sem különválasztható.  Rejtélyét, segítségét számtalanszor megtapasztalva és a hozzám fordulóknak közvetítve Szeretet-Ereje tapintható.  Találkozások alkalmával jó páran fogalmazták meg azt, hogy aki eddig tévesen a szenvedésmintázatuk része volt, az Önmaga a Vigasz és Szeretet forrása. Miért is lenne másként? Fontosak-e az egyház által kínált Jézus-Krisztus leírások? Minden bizonnyal, hiszen egyfajta alapot képezhetnek a tudás-tapasztalás továbbnyitásában.  És itt már felmerül(het) a belső, nem siettethető – beavató  – út csodája… Egyfajta időtlen kérdés is felmerülhet Vele kapcsolatban: milyen kötelék fűzte a női minőségekhez és kimondottan a hozzá igazán közel álló hölgyekhez? Kíváncsian s egyben bizonysággal várom az est minden pillanatát, melyből számodra is átélhető lehet mindaz, ami idehív. Szeretettel: Zoli”

 
 
 

Megosztás Facebookon

“Július 22: Mária Magdolna Ünnep” bejegyzéshez 1 hozzászólás

Szólj hozzá!