Velem készített Interjú a válságkezelésről…tanulj belőle Te is!:)

Velem készített Interjú a válságkezelésről…tanulj belőle Te is!:)

Gajdos Erika Tímea interjúja Pozsgai Nikoletta, karrier-és életvezetési tanácsadóval a válságkezelésről:

1. A válság az emberekben általában bizonytalanságot szül, félelmet és rosszabb esetben még pánikot, cselekvés képtelenséget is eredményezhet. Te mit javasolsz, mire kell egy válság helyzetben koncentrálni? Mit tartasz a legfontosabbnak a válságkezelésével kapcsolatban?

Amikor észrevesszük, hogy válságban van az életünk, a párkapcsolatunk, a pénzügyeink vagy az egészségünk, akkor már nyakig benne vagyunk. Ez eleve olyannyira szorongató élethelyzet, hogy aktiválja bennünk a félelmeinket, például az egyik legalapvetőbbet, a létbizonytalanságtól való félelemérzetet. A túlélési ösztönünk is bekapcsol egy idő után, és elkezdünk kiutat keresni a helyzetből. Amíg nem látjuk át a helyzetünket és a válság kialakulásának valódi okát, addig hajlamosak lehetünk látszat vagy pótmegoldásokat találni. Emiatt a válsághelyzet nem szűnik meg, sőt tovább mélyül, ettől még inkább elbizonytalanodunk és eluralkodhat rajtunk a pánik.

Válsághelyzetben éppen ezért az első teendő, hogy megnyugtassuk magunkat és lehetőséget teremtsünk józanul, objektíven rálátni a kialakult állapotra. Mindezek után alkalmunk nyílik a válság kialakulásának kiváltó okát megszüntetni. Az okok nagyon sokszínűek, személyiségi és életterületi vonatkozásoktól függenek. Ha például a gazdasági válság magánemberre való hatását nézzük a kiváltó ok nem a leépítés, állástalanság, sokkal inkább a létbizonytalanságtól való félelem, a hátrányos pénzkezelési szokások (pl. túlköltekezés, adóssághalmozás), önértékelési problémák, alul-vagy éppen túlképezettség stb.

A lényeg, hogy a válsághelyzetet minél több szinten meg kell vizsgálni, megérteni az érzelmi reakcióinkat, azt, hogy miért és hogyan kerültünk bele. Mindezek után fel kell térképezni a kiutakat és az ehhez szükséges lépéseket például bevétel-kiadás vezetés és elemzés, költés-ésszerűsítés, új szokások kialakítása, valódi hivatás megtalálása, állásváltás és/vagy vállalkozásépítés, új készség elsajátítása, ismeret és tudásbővítés, kapcsolati háló gazdagítása.

A legfontosabbnak a válságkezelés során azt tartom, hogy legyen saját válságstratégiánk. Ismernünk kell annyira magunkat, hogy tudjuk (korábbi válságaink alapján) hogyan reagálunk krízishelyzetben, hogyan oldjuk meg a válságainkat vagy éppen kerüljük el, tusoljuk el egészen addig amíg eluralkodik a félelem, a pánik. Saját válságstratégiánk része az is, hogy tudjuk, milyen erőforrásainkra építhetünk, kire számíthatunk, milyen segítő módszereket vehetünk igénybe, ha egyedül nem megy. Tudnunk kell azt is, hogy válságok jönnek mennek. Éppen ezért a stratégia része az is, hogy készülünk egy lehetséges válsághelyzetre (pl. takarékoskodással, több lábon állással) és tisztában vagyunk azzal mivel és hogyan tudjuk megelőzni a válságot, mielőtt az még kialakulna.

2. Te miben tudsz segíteni a hozzád fordulóknak életválság kapcsán?

Három fórumon segítem a hozzám fordulókat, egyrészt a személyes karrier-és életvezetési tanácsadások és a kineziológusi munkám kapcsán, másrészt önfejlesztést célzó oktatási programokban veszek részt és arra törekszem, hogy a cikkeim, e-magazinom és e-kurzusaim hasznos, közérthető és könnyen hozzáférhető tudást, segítséget adjanak.

Például az áprilisban életre hívott Válság-és ÉletStratégiák Oktatási Program legfőbb célja, hogy segítsen a résztvevőknek saját VálságStratégiát létrehozni, ezáltal kilábalni az egyéni válsághelyzetből. A program részét képezi az egyéni ÉletStratégiák kialakításának segítése is, hogy a válság által megerősödve, abból a konzekvenciákat levonva az újabb válságokat már meg tudják előzni a résztvevők, az elkerülhetetlen hatásokat pedig tompítani tudják.

Mindezt 8 pillérre alapozott komplex támogatási program segíti, melyben egy komoly önismereti-önelemző folyamat mellett önmenedzsmentet, célkitűzést és megvalósítást, személyes pénzmenedzsmentet, válságkezelést tanítunk, mely kiegészül egy a valódi hivatás megtalálását segítő tárgyal, a személyes lelki-egyensúly megőrzését tanító tárggyal, egy ÉletTörvényeket átadó tárggyal és egy konstruktív ÉletStratégiákat oktató tárggyal.

A Válság-és ÉletStratégiákra nagyon büszke vagyok, mert az eddigi visszajelzések alapján, az anyagi sík legracionálisabb és leghúsbavágóbb problémáira ugyanúgy megoldást tud nyújtani, mint a lelki-stabilitással és a sikeres élet megteremtésével kapcsolatos kérdések kapcsán. A tárgyak úgy lettek összeállítva, hogy a program egyszerre kezelje az élet minden síkján adódó nehézségeket és adjon folyamatos motivációt az ÉletRendezésre – így kereszteltük el a program első szakaszát.

Az oktatási programmal és személyes munkám során a hozzám fordulókat segítem a jelenlegi válsághelyzetükből kilábalni, az önmaguk megerősítésére felhasználni, másfelől motiváló és az életüket kiteljesedésre vivő életstratégiákat kialakítani és megvalósítani. Ezért lett az oktatási programnak a neve Válság-és ÉletStratégiák. A válság akut megoldása hosszútávon nem szokott végső megoldást hozni önmagában, szükség van arra, hogy az illető, ha kell az egész életét új alapokra tudja helyezni és képes legyen a változásokhoz szükséges döntéseket meghozni, a változásokat beindítani.

A személyes válságkezelő programom során felhasználom a kineziológia módszerét, mely segít a kialakult stresszhelyzetet oldani, ezáltal lehetővé teszi az aggodalomból ki nem látszó, sokszor rettegő embert fellélegezni és meglátni az alternatív utakat. Lehetőségek és kiutak mindig vannak, minden helyzetből. Ugyanakkor amikor az érzelmeink és különösen a félelmeink határozzák meg a közérzetünket, a lelkiállapotunkat, akkor minket segítő döntéseket tudunk hozni. Tehát az első dolgom ilyen esetben oldani a stresszt és a helyzetben aktiválódott félelmet. Ezek után tudatosan, az egyén életének vezérlőelvei mentén együtt felépített életstratégiákat alakítunk ki, melynek megvalósulását kísérem-ösztönzöm.

3. Küldetésednek tartod, hogy átadd a tapasztalataidat, a tudásodat. Mi az, ami a Te személyeden keresztül pluszhoz juttatja a klienseket?

A küldetésem része, hogy segítsem mások önmagukra találását és kiteljesedését. Ugyanakkor vallom, hogy minden ember egész és a kiteljesedés folyamatának az alapja, hogy önmagunk teljességét újra felfedezzük, a bennünk rejlő kincseket megleljük és az erőforrásainkat a céljaink elérésének érdekében legyünk képesek mozgósítani az élet minden területén. Ehhez bátorság és szabadság éppannyira kell mint pozitív önértékelés és önbecsülés. A tudásomat-tapasztalatomat átadom ahol és amilyen mértékben szükséges, de például a coaching és a tréneri munkám során ennél sokkal fontosabb, hogy a másik embert önmagához közelebb juttassam és hogy ő ismerje fel a saját maga számára legjobb megoldást, váljon képessé előrevivő döntéseket hozni és az életet mint lehetőségek sorozatát ajándékként tekinteni.

A kineziológia módszeregyüttese nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a mélyen fekvő mozgatórugókat és a teljes élet megélését akadályozó blokkokat fel tudjam térképezni, azokat oldani tudjam.

4. Mindannyian tanítók és tanulók is vagyunk az élet nagy iskolájában. Te nagyon sokat adsz, tanítasz és segítesz másokat. Honnan és hogyan töltekezel?

Teljes mértékben egyetértek és fontosnak tartom, hogy minden pillanatban tudatában legyek annak, hogy egy cseppet sem vagyok több annál az embernél, aki hozzám fordul. Tudatosabb és tapasztaltabb lehetek, de ettől még én is legalább annyit tanulok a saját klienseimtől, tanítványaimtól mint ők tőlem, általam.

Adni szeretek ez egyértelmű, de kapok is – köszönőleveleket, fényképeket, mosolyokat, telefonokat stb. és ez legalább annyit tölt, ha nem többet, mint a befektetett energia volt.

Meggyőződésem, hogy adva lehet a legtöbbet kapni!

A töltekezés kapcsán a mozgás, a természet(járás) számomra az egyik legfontosabb, de a zenehallgatás, mély empatikus beszélgetések, a gyermekemmel való önfeledt játék, vagy akár a szeretkezés:), és a saját magam önképzése mind említésre méltó. A víz közelsége és a wellness kényeztetése elhagyhatatlan!

5. Téged a saját válságaid mire inspirálnak, mit váltanak ki belőled? Hogy állsz hozzá a válságaidhoz? Kérlek mesélj egy konkrét válságodról, és hogy hogyan sikerült megoldanod? Miben erősödtél meg?

Szerintem a válság nem más mint változásra felszólító ultimátum. Amíg nem vesszük észre az előjeleket, melyek változásra szeretnének bennünket sarkallni, akkor megkapjuk a hadüzenetet. Harc kezdődik…a betevőért, a kapcsolatért, az egészségért, az életért…a megszokott körülményekért.

Ilyen módon a válság küzdelemre hív és megújulásra szólít fel. Én pont ezért szeretem a válságaimat. Megerősödtem általuk. Olyan területek kerültek napvilágra, amelyeket igyekeztem elfedni korábban. Puszta önvédelemből, kényelemből. Olyan hiányosságok derültek ki, amelyeket felismerve és tudatos önfejlesztő munka alapjává téve a legnagyobb fejlődéseket így értem el. Ezért a válsággal magával nincs semmi baj, bár jobb lenne bele sem menni és még az egyensúlyhelyzet első felbomlásainál észrevenni az intő jeleket.

Megannyi válságot éltem át, kisebbeket-nagyobbakat, párkapcsolatban, egészségben, karrierben egyaránt. Az egyik legmélyebb a kisfiam születése előtti életem „összeomlása” volt és az a váltás, amelyet tudatosan-tudat alatt a szülés előtt készítettem elő. Nagyon megviselt és nehéz volt megtapasztalni azt, hogy egy nagyon naívan, altruista módon működtetett gyógyító központ, amiért oly sokat tettem-küzdöttem szétmállik és véletlenül sem akar megállni az idő zuhatagában. Egyik legnagyobb tanulsága az volt, hogy az adok-kapoknak egyensúlyban kell lennie és a gyógyközpont bármennyire is szép célokat szolgál, gazdasági, racionális szempontok alapján is biztos lábon kell álljon ahhoz, hogy a célját beteljesíthesse. De erről és a nyelviskolám történetéről már külön vállalkozásfejlesztési disszertációt lehetne összeállítani:)

A válságaim eleinte meggyötörtek, megszenvedtettek. Ma már néha magam generálom őket és ugrok fejest beléjük tudatosan és a mélyére menve, még mielőtt magával ragadna. Teszem ezt olyan eszközök és módszerek segítségével, amelyek segítettek saját korábbi kríziseim megoldásában, a kiváltó okok felismerésében és a tudatos önfejlesztésben. Különösen ajánlom ezért a kineziológia módszerét oknyomozásra és oldásra, stresszmentesítésre (a válsággal járó pánik a stressz felgyülemlett, kezeletlen változata); a pszichodrámát a válsághelyzet megértésére, kimondására-bevállalására (az első pont, hogy elismerem bajban vagyok); a családállítás módszerét a generációs válság-okok felkutatására, megszüntetésére. Ezek a módszerek az önismereti és önfejlesztő munka alapmódszerei, de a hatékony válságkezeléshez az adott területen való tudatos tanulás is alapvető. Így kezdtem el például személyes és vállalkozási pénzkezelést tanulni, marketinget, megtanultam honlapot készíteni és számos olyan technikai kütyü kezelését, amely korábban férfi privilégium volt:).

A nők a válság-túlélés mesterei. Nem mintha a férfiaktól elvitatnám a válságkezelés hatékonyságát, de szerintem a nők ösztönösen és belülfől fakadóan túlélők és túlélést segítők! Igaz a megéléseik általában mélyebbek, megengedik maguknak, hogy megjárják a poklok-poklát, de talán pont ezért a fejlődésük is katartikus és magával-ragadó lehet… ha a válságok okozta lelki-sebeket is kezelni tudják, elfojtások helyett. Utóbbit olyannyira fontosnak tartom, hogy női lélekről, a női életút különlegességéről és a női életstratégiák másságáról külön tanítok a NőiÖnmegvalósítás.hu – oldalamon, de a Válság-és ÉletStratégiákon belül is külön pillért szántam a nőknek.

6. Kidolgoztál egy izgalmas oktatási programot – Válság -és Életstratégiák Túlélők Társasága részére. Miért és kinek érdemes ebbe belevágnia, mit profitálhat belőle a jelentkező? Mi motivált, hogy ezt a programot megalkosd?

A végén kezdem. Egyszerűen elegem lett abból, hogy a médiából mindenhonnan az áradt ránk, hogy milyen szörnyű dolgok várnak ránk, riogatások és félelemkeltés a javából. Ez volt az a pont, amikor úgy döntöttem, hogy a tömegpszichózis negatív ereje átfordításra szorul, méghozzá az egyénben.

A komoly önfejlesztési lehetőséget és konkrét megoldásokat nyújtó program mottója, hogy ha az ember belül rendben van, akkor képes rendbe hozni és rendben tartani az életét. Ezért lett az első szakasz neve ÉletRendezés. No meg azért is, mert szeretek játszani a szavakkal. Az ÉletRendezés második jelentése az elsőből adódik. Ha sikerül rendbe rakni, rendezni az életedet, akkor válhatsz az életed rendezőjévé, alakítójává, főszereplőjévé egyszerre. Tehát a program arra tanít meg, hogy hogyan ismerd fel az intő jeleket, hogyan rakd rendbe az életedet és hogyan írd újra az életed történetét, illetve hogyan rendezd úgy meg, hogy az a céljaidnak legmegfelelőbb lehessen.

A válságkezelés bármilyen élethelyzetben is fenyeget elsőrendűen önfejlesztéssel orvosolható. Az önirányító és pozitív önértékelésű ember képes a válságokat lehetőségként, konstruktívan megélni, azokból megerősödve kilépni. Ezért ennyire kulcsfontosságú a program számára az önfejlesztés a nagyon racionális területeken (pl. hétköznapi személyes pénzkezelés, karrierépítés, önmenedzsment), a lelki-érzelmi síkon (pl. ÉletEgyensúly és lelki-béke megteremtése, stresszkezelés), mentális-spirituális síkokon (pl. ÉletCél keresés, célkitűzések és célmegvalósítás)

A válság kialakulásának okait és körülményeit az adott területen minden szinten kezelni kell, de ehhez ezeket fel kell ismerni, tudatosítani kell (önismereti munka) és a szükséges pontokon változtatni, erősíteni, fejlődni kell (önfejlesztő munka). Ha például a gazdasági válság valakinek az életébe pénzügyi elbizonytalanodást, eladósodást, elszegényedést hozott, akkor ott nagyon komolyan elő kell venni a pénzügyi önismereten túl, a személyes pénzkezelési szokásainak irracionalitásait, hibáit, ezek lelki háttérokait, de mindezek mellett olyan karrier perspektívát is kell mutatni számára, amelyekkel kihozhatja magát az egyéni életválságából, meg kell tanítani számára, hogy hogyan kezelje „jól” az élet válsághelyzeteit. Meggyőződésem, hogy nem a válságokkal nincs baj, azzal viszont annál inkább, hogy hogyan állunk hozzájuk-hogyan kezeljük vagy éppen nem kezeljük őket. Mindezeket tanítjuk szakértőtársaimmal a 4 hónapos on-line és személyes (egyéni és csoportos) elemeket is tartalmazó program során.

A motiváció egyértelmű volt. Ahhoz, hogy az emberek önmegvalósítását valóban segíteni tudjam, ami a legfőbb életcélom, a kiteljesedéshez vezető úton lévő akadályok legyőzésében is segítenem kell. A válsághelyzetek pedig a legmélyebb transzformáló erővel rendelkező akadályok-élettanítók!

7. Mindig a test-lélek-szellem egységéről beszélsz. A lényeg tehát az egyensúly, a harmónia?

Röviden mondhatnánk úgy, hogy testi-lelki-szellemi harmónia, de ennek nem annyira a hangzatosságát, hanem a működési mechanizmusát tartom fontosnak. Az az igai művészet, fenntartani és ha krízis áll be visszaállítani a harmóniát minden szintünkön.

A test-lélek-szellem egysége, alatt én azt értem, hogy minden létező megnyilvánulási formánk kölcsönös kihatással van egymásra és sosem elég az egyiket-másikat fejleszteni, ahhoz, hogy eredményeket érjünk el akár fizikai betegségeink gyógyítása, lelki traumáink oldódása, spirituális fejlődésünk oldaláról tekintjük.

Az egyik fő terület, amelyen belül a nőket segítem elsősorban, az az önmegvalósítás, a kiteljesedés emberként és nőként. A férfi és a női utak különböznek, alapjaikban. Ugyanakkor mindkét nem számára elsőrendű a belső harmónia, kiegyensúlyozottság megteremtése. Ha a belső harmóniát képesek vagyunk egy-egy pillanatra akár megérezni, már fogják tudni merre kell továbbmennünk.

Ez a belső harmóniaérzet a szív szava, a belső hang és „el-hívatottság” (valami felé), ami megadja az önmegvalósítási utunk fő fonalát.

A harmóniára törekvés minden szinten fontos, akár az otthonunkról van szó, vagy a párkapcsolatunkról, de a testünk kapcsán vagy éppenséggel a karrierünkben is alapvető. A karrier terén például nagyon fontos, hogy azt a hivatást találjuk meg, amely a saját erőforrásaikra, tehetségünkre épül, az értékrendünknek megfelel és pénzügyileg is hozzásegít bennünket a céljaink megvalósulásában, az anyagi stabilitás elérésében.

Válságkezelés kapcsán meg kell még említsem, hogy maga a válság pont azt jelenti, hogy kibillentünk az egyensúlyunkból és egyáltalán nem biztos, sőt valószínű, hogy nem a régi egyensúlyt kell visszaállítani. Inkább értsük meg a válság-közvetlen kiváltó okát és a teljes előzményrendszert a nagyon konkrét, reális, kézzelfogható valóságban, a lelki-érzelmi vonatkozásaiban és indítóokaiban, valamint a fejlődésünkre való kihatásában is. Majd ezek után alakítsuk ki a válság utáni, új egyensúlyunkat!

8. Ez egy balatoni, balatonfelvidéki exkluzív élmény magazin. Van-e kötődésed, kedves élményed, amit a tájjal kapcsolatban őrzöl és szívesen mesélsz róla?

A Balaton és különösen a Káli-medence az egyik legkedvesebb helyem az országon belül. Rengeteg élményem fűzödik ide, kezdve a gyerekkori füredi nyaralásokkal, folytatva a szepezdi kosárlabda-edzőtáborok átbulizott éjjeleivel és izomlázas reggeleivel vagy a Balaton-körüli biciklitúrákkal és vitorlázásokkal. Zamárdihoz kötődik az első szerelem élménye, Szepezdhez a 18. születésnapom. A Balaton számomra hol egy mindig megújulni képes, életörömmel teli, de szeszélyes nő, néha végtelenül spontán és önfeledt gyermek, hol sírva-vígadó borozgató öregúr. A változatosság, az élet jelképe.

***

Az interjút Gajdos Erika Tímea készítette a

“Legyen miénk a Balaton” exkluzív balatoni élmény magazin számára
( 2009. 09. 14.-i megjelenéssel)
Megosztás Facebookon

Szólj hozzá!