A 11:11 folyamat 10. kapujának horgonyzása 2011.09.11-én

A 11:11 folyamat 10. kapujának horgonyzása 2011.09.11-én

A Szeretet Bölcsességében nyílt lótusz:)

“Igaz Lényünknek Megfelelő Igaz Élet”

(angol eredeti: Living True Lives as True Ones)

2011. szeptember 11. vasárnap

A 11:11 folyamatban, mely a Föld tudatosságát az Új Földbe emeli minden egyes kapu egy új minőség horgonyzását, majd a két kapu közötti „gyakorlását” jelenti. Az előző,  Kilencedik Kapu fókuszában az „Egy lény megnyilvánulása: Az igaz egyek kiemelkedése” állt. Mottójának lényege, hogy a szétválasztottságunktól mentesen, Igaz Önvalónkba visszatérve, azt felvállalva létezünk, kétségektől-félelmektől és szétválasztottságtól mentesen. A Kilencedik Kapu Aktiválás alapeszméje az Igaz Önmagunkká válás és a szétválasztottságunkból az egységbe való visszatérés volt. A 10.kapu fókuszában az igaz önvalónknak megfelelő igaz élet megteremtése, megélése áll.

2011. szeptember 11-én

világszerte egy időben 16.30-tól kezdve

közös szakrális táncok és meditációs ráhangolódás segíti a 10. kapu horgonyzásának folyamatát.

A találkozónk időpontja, ahogy maga a teljes program még pontosítás alatt áll, a Főtengely (Mexico, Chiapas) információ alapján a jelentkezőknek küldöm ki a további tudnivalókat.

Bejelentkezés szükséges:

Az info@feny-forras.hu e-mail címen, vagy a 06-70-336-35-29-es telefonszámon sms-ben elküldött ‘Kapu’ szóval! VAGY az alábbi űrlap kitöltésével (ehhez görgess lejjebb:)

Vidékieknek szállást tudunk adni (1500Ft), ahonnan együtt megyünk át a helyszínre reggel.

Solara, a program nemzetközi vezetőjének összefoglaló írása, mely a Tizedik kapura készülve született:

A Tízes Kapu Aktiválásának jelmondata:


IGAZ EGYKÉNT IGAZ ÉLETET ÉLNI

A Tízes Kapu megnyitja az utat, hogy az Új, Igaz Életünket élhessük. Ez azért vált lehetővé, mert most emelkedünk ki Igaz Egyekként. Az Igaz Egyek a Szívük Tudását követik mindenkor. Tudják, hogy mindig a MEGFELELŐ HELYEN vannak a MEGFELELŐ IDŐBEN, még akkor is, ha az éppen nem úgy tűnik. Az Igaz Egyek már elengedték minden elvárásukat azzal kapcsolatban, hogy milyennek kell lennie az életnek, és milyennek nem. Magukhoz ölelik az Ismeretlent. Az Igaz Egyeknek nincs szükségük arra, hogy valamilyen látszatot keltsenek, és arra sem, hogy játékokat játszanak. Az Igaz Életet élő Igaz Egyeknek nincs szükségük arra, hogy valakit elcsábítsanak, és arra sem hogy valamire vadásszanak. Megtestesítik a TISZTA SZÍV SZERETETET, és természetes felhatalmazottságot sugároznak. Az Igaz Egyek igazi emberi lények, akik őszintén és Szeretetben élnek, integráltak és nyitottak. A Szolgálat Mesterei, és amint teljesen kilépnek, természetükké válik az, hogy Kulcsok.

Az Igaz Egyek a Kiterjesztett ITT és MOST-ban élnek. Mi vagyunk a Csendes Megfigyelők, akik egyensúlyban tartjuk a Világokat a Világokban. Behozzuk a hétköznapi életünk fizikai valóságába és cselekedeteibe eme hatalmasságunk megnövelt látószögét. Ezzel lehetővé válik számunkra, hogy világra hozzuk az Új és Igaz Világot, és hozzájussunk olyan információkhoz, megtapasztalásokhoz, eszközökhöz, meglátásokhoz és lehetőségekhez, amikhez nem juthatnánk hozzá, ha csak a kicsiny énünkből tekintenénk ki.

Az Új Igaz Életünk nem szükségszerűen olyan, amilyennek mi hisszük. A legszemélyesebb álmaink, vágyaink kombinációjának egybeolvadása az Igaz Célunk beteljesítésével. Ezek tökéletesen összhangban vannak azzal, akik valóban vagyunk. Lecsupaszított, leegyszerűsödött, őszinte és valódi dolgok, amik örömet és megelégedést okoznak. Az Igaz Életünkben másokhoz őszinte, igaz módon viszonyulunk, kölcsönös tisztelettel. Az Új, Igaz Életünk már itt van bennünk, és arra vár, hogy aktiváljuk.

A Tizedik Kapu mindenképpen valami óriási dolgot fog aktiválni a szívünk legmélyéről. Kimondhatatlanul meg fogja erősíteni az Igazlétünket. És eközben minden hamis álarcunktól megfoszt. Többé nem lehet csupán úgy tennünk, mintha Igaz Egyek lennénk. Szavainknak és tetteinknek egyeznie kell, és tényleg az Igazlétünket kell élnünk. És ettől lesz annyira izgalmas (és talán néhányunknak megpróbáltatás is). Amint megválasztottuk az irányunkat, és a megfelelő sínpárra helyezkedtünk, minden szépen kibontakozik. Most már nem annyira a helyrekattanás lesz a jellemző, hanem inkább simán becsusszanunk a helyünkre.

Az Igaz Egyek Igaz Életének jelentős eleme az, hogy a Szeretetet, az Együttérzést, az Őszinteséget és az Igazlétet alapvető, valódi részekként első helyre tesszük, mert ezek lesznek azok a kulcsok, amelyek az Új Igaz Életünk gyakorlati, fizikai ajándékait megnyitják.

Kiemelkedő Igaz Egyekként finomra hangolt érzékünk van ahhoz, amit helyénvalónak, igaznak ismerünk, és a célunkhoz, amivel erre a bolygóra jöttünk — ez a Szívünk Tudása. Ha nem élünk Igaz Életet, akkor ezt nagyon mélyen megtapasztalhatjuk. Igaz Életet élni azt jelenti, hogy mindig tudjuk, hogy a Megfelelő Időben vagyunk, a Megfelelő Helyen, a Megfelelő Emberekkel. Bármire készek vagyunk, nyitottsággal és rugalmassággal közelítjük meg a helyzeteket, miközben mindig megtestesítjük a TISZTA SZÍV SZERETETET. Tudjuk, hogy a dolgok nem mindig azok, aminek látszanak.

Igaz Életet élni azt jelenti, hogy az Új és Igaz Világot tiszta, állhatatos magabiztossággal teremtjük. Amikor ezt tesszük, akkor a körülöttünk élőket is arra ösztönözzük, hogy igazabb életet éljenek. Az, hogy Igaz Életet éljünk, megköveteli, hogy magunk mögött hagyjunk sok régi cselekvési mintát, régi felfogást és régi viselkedésmintákat — ami ijesztő lehet. Megköveteli a hatalmas ugrásokat az Ismeretlenbe, és hogy ne foglalkozzunk azzal, mások milyennek látnak bennünket, és ne foglalkozzunk az ítélkezéseikkel azzal kapcsolatban, amit teszünk. Az Új Világ útját taposni megköveteli az új tájékozódási képességeink állandó felfedezését, mert annyira frissek és újak az energiák. Azt jelenti, hogy lemegyünk az Ismert Világ Térképéről azzal a belső tudással, hogy MINDEN A HELYÉN LESZ.

Amikor Igaz Életet élünk, akkor lehorgonyozzuk a mindennapi életünkbe mindazt, amik vagyunk, amit eddig megtanultunk. Olyan, mint egy üres festővászon, amelyen olyan életet teremthetünk, ami az Ultra Felsőbb Valóságban van lehorgonyozva, amely tökéletesen összhangban van azzal, akik vagyunk.

Az Igaz Életünket sok szinkronicitás kíséri. Ezek a szinkoronicitások annak az eredménye, hogy a MEGFELELŐ IDŐBEN a MEGFELELŐ HELYEN élünk. Elkezdünk egybehangolódni az új emberekkel és új helyekkel, akik nagyon azonos hullámhosszon éreznek. Az Igaz Életünkben több lesz a másokkal való érintkezés, és nagyon jól megtestesíti a Cselekvő Egy Létezőt.

A Tizedik Kapu erősen egybecseng a Negyedik Kapu 1999-ben történt Aktiválásával, ami átalakította az Evolúciós Labirintusunkat. Ahhoz, hogy az Új Igaz Életünkre áttérjünk, egy új életútra váltunk át, ami az Új Mintázattal van összhangban. Ez alatt az idő alatt sokan közülünk munkahelyet változtatnak, összetalálkoznak új, hasonló lelkivilágú emberekkel, megtalálják a megfelelő párkapcsolatot és új lakóhelyre költöznek. Felszabadulunk a biológiai és a karmikus múltunk alól. Letesszük a régi meghatározásaink és szerepeink álarcait. Megtanuljuk teljesen új módon tenni a dolgainkat. Újrateremtjük az életünket, hogy az teljesebben mutassa azt, akik valóban vagyunk.

A 11:11 Aktiválások nagy jelentőségű 20 éves időszaka már majdnem a végére ért. A Tizedik Kapu közvetlenül az utolsó 11:11-es Kapunyitás előtt van. És most már végre készen állunk arra, hogy Igaz Életet éljünk, amely tökéletes összhangban van azzal, akik vagyunk.

TIZEDIK KAPU FŐTENGELYE

A Tizedik Kapu Főtengelyének helyszíne a Dél-Mexikói Chiapas államban van. A Főtengely előkészületének hete az elbűvölő gyarmati városban, San Cristobal de las Casas-ban lesz.

Mivel a Tizedik Kapu jelmondata: IGAZ EGYKÉNT IGAZ ÉLETÉT ÉLNI, ez a Főtengely egészen más lesz, mint az eddigiek. Nem egy luxus üdülőhelyen leszünk, hanem egy egyszerűbb szállodában, abban a városban, ami sok lehetőséget fog nekünk adni arra, hogy kapcsolatba kerüljünk a helyi lakosokkal, közöttük a majákkal is. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy Igaz Egyekként lépjünk ki a világba, és megtartsuk ezt a létállapotot, nem csupán az előkészületi összejöveteleinken és a Tizedik Kapu Aktiválási Szertartásán, hanem akkor is, amikor visszatérünk az életünkbe.

A Tizedik Kapu Aktiválási Szertartásunk kint lesz a természetben. És most először az a megtiszteltetés ér bennünket, hogy megoszthatjuk a szertartásunkat a majákkal és a lankandonokkal. Ez része az ősi és az új világ egybeolvadásának, az ősi kezdeteknek az új kezdetekkel, azaz: a MUA-val.

Chiapas állam déli része, Guatemalától északra, több mint 400 éve a maja nép leszármazottainak menedékhelye, azoké, akik nem akarták, hogy a spanyolok leigázzák őket. Ezek a lankandonok. Hach Winik-nek hívják magukat (A Valódi Emberek), és megpróbáltak igazak maradni önmagukhoz évszázadokon át. Tehát, ez a tökéletes hely számunkra, hogy Igaz Egyekként belépjünk az Igaz Életünkbe.

A Főtengely mindig a nyitóhelye a 11:11-es Aktiválásnak. Ezen a helyen lépnek be először a legújabb 11:11-es energiák a bolygóra. Elengedhetetlenül fontos, hogy Igaz Egyekből álló, erős és elkötelezett Tizedik Kapu Főtengely csoportunk legyen, mert most fogjuk megnyitni az ajtókat az Új, Igaz Életünk felé. Csak azok vegyenek részt, akik valóban hívást éreznek arra, hogy részt vegyenek a Főtengelyben, mert nem horgonyozhatunk le, és nem építkezhetünk az Új Alapjainkon kevesebbel, mint a Teljes Lényünk, ami erősen le van horgonyozva az Ultra Felsőbb Valóságban.

A Tizedik Kapu Főtengely átélése nem hasonlítható semmihez, ami számunkra ismerős, abszolút valódi lesz, és mélyreható erejű, több SZERETETTEL, mint amit el tudunk képzelni. A 11:11 Főtengely élményben részt venni nagy átalakító erővel bíró megtapasztalás, ami teljesen megváltoztatja az életünket. Semmi ehhez hasonló nem létezik.

TIZEDIK KAPU LEHORGONYZÓ CSOPORTOK

Ha nem tudsz részt venni a Főtengelyben, még mindig lehet alapvetően fontos részed a Tizedik Kapu Aktiválásában, egy 10. Kapu Lehorgonyzó Csoportban szolgálva azt.

A 11:11 Lehorgonyzó Csoportjai elengedhetetlenül fontosak a 11:11-es Átjáró Kapujának sikeres aktiválásához. Szorosan együttműködnek a Főtengellyel, ezzel egy Kiterjesztett Egy Létezőt alkotnak, és a 11:11-es Kapu Aktiválása alatt segítenek a láthatatlan világból beömlő új, tiszta, koncentrált 11:11- es energiák teljes lehorgonyzásában és az egész bolygón történő elosztásában.

Az új energiákkal és alapmintázatokkal való munkában a legcsodálatosabb igazi úttörő munka egy 11:11-es Lehorgonyzó Csoportban vagy a Főtengelyben való részvétel!

***

Jelentkezés a horgonyzócsoportba:

Aki nem tud részt venni a Főtengelyben, vagy kifejezetten a hazai horgonyzás folyamata iránt érez hívást, azok számára a saját országuk horgonyzócsoportjaiban való részvétel ad lehetőséget a világméretű összekapcsolódáshoz!

Mennyibe kerül?

Az egész napos program részvétel költségét igyekszem 3000Ft körül vagy az alatt tartani (pl. ha többen vagyunk:). A cél, hogy a helyszín költségei kifizetődjenek.

Várunk szeretettel a csoportban:)

Jelentkezéshez kérlek írj a noionmegvalositas@gmail.com címemre!

Ha szeretnél csatlakozni a Tizedik Kapu horgonyzásához az űrlapot kitöltve tudsz jelentkezni:

Keresztneved:*
Vezetékneved:*
E-mail címed:*
Részt vettél-e már korábbi horgonyzásokon?:*
Megjegyzésed, kérdésed hozzám:

***

Ha nem tudod még elképzelni, milyen egy horgonyzás, ajánlom a nyolcas és kilences kapuról készült képes összefoglalóm képekkel (.pdf) vagy az alábbi hasznos olvasmányokat:

>>>ANyolcadikKapurol

Vagy az előző 9. kapu horgonyzásáról készült képes beszámolónkat:

>>>Úton a dualitásból az Egységbe: A Kilencedik Kapu horgonyzás emlékei>>>

Egy a folyamatot leíró cikkem:

>>>Horgonyzás? Kapunyílás? 11:11 és Új Föld? Mik ezek?>>>

Az előző kapu programleíró oldala ez volt:

>>>A 11:11 Új Föld folyamat 9-es kapu horgonyzása Október 25-én

Érdekes, hasznos írás:

>>>Ami elválaszt az örömtől, egységtől – és ami visszavisz oda…

Korábbi folyamatokról plusz információkat olvashatsz  a www.nvisible.com oldalról, a hivatalos összefogó szervezet honlapjáról.

Ezek közül érdekes lehet Solara (a 11:11 kapunyitások folyamatának vezetője) által írott  A 2011. Év Szörf Riportja: Kiemelkedés Egy Új Világba című írás.

Szólj hozzá!