Május 1: Unio Mystica: Isteni Párkapcsolat Teremtés a Gyakorlatban

Május 1: Unio Mystica: Isteni Párkapcsolat Teremtés a Gyakorlatban
Férfi és Nő, Szerelem, Unio Mystica, Egység Minta Teremtés
unio mystica
Szakrális Szerelem a gyakorlatban is!

Unio Mystica – Szent Egyesülés, avagy az Egység SzerElem Útja

Május 1-jén a SzerElem és Termékenység Ünnepnapján

szerdán

9:30-17:00 tanítások és gyakorlat

18:30-21:00 SzerElem Szertartás

Isteni Párkapcsolat a Gyakorlatban avagy szakrális szerelem hétköznapi technikái

Tanítások * Meditációk * Energiagyakorlások * Saját élményű ébredések

Emeld fel, s tedd istenivé a párkapcsolatod! S ha nincs épp most, akkor hívd be és teremtsd meg azt, amire vágysz!

A tréning kiemelt témái:
Férfi és Női magasabb szintű SzerElem és Párkapcsolati Egység minták teremtése, melynek alapja

 • ikerláng és duálpár energia: kik ők, miért és mikor bukkannak fel életünkben, s meddig maradnak
 • a szakrális szerelem
 • a szakrális eggyé válás 7 kapuja
 • tantrikák, jóginik és szerelem papok/papnők, ősi civilizációk ősi tudáskincse  napjainkba hívva
 • tantrikus egyesülés
 • taoista szerelmi titkok, energiakeringetések és fénytánc
 • Szent Nász hagyományai
 • megszentelt szexualitás alkímiája és fény-transzformációs útja
 • SzerElemmel gyógyítás a párkapcsolatban
 • transzcendencia és asztrálutazás a megszentelt párkapcsolatban
 • egymás küldetés erőbe állítása és az erő tengelyében való megtartása

A szeretet-szerelem és minőségi szexualitás legfontosabb gyakorlatai:

 •  a szeretet és szerelem-nyelvek
 • az aktív figyelem 4 formája
 •  férfi és női gyönyör pontok
 • gyógyító szerelem a gyakorlatban
 • energiakeringetések a gyógyításért, egymás felemeléséért
 • tantrikus és taoista szerelmi gyakorlatok
 • a multiorgazmusosság és magmegtartó orgazmus férfi útja
 • a Mennyek Asszonya női beavató út

Hol kerül megrendezésre az Unio Mystica: Teremts Isteni Párkapcsolatot a gyakorlatban című  tréning ?


Budapesten a Grál Házban, 1073 Erzsébet krt. 58. I. em. 1.-ben


Mennyibe kerül?

A részvételi díj 33 000Ft , ami tartalmaz:

 • FELKÉSZÍTŐ ANYAGOK: 2 tanítási napnyi hanganyagot Szakrális SzerElem és szexualitás témában: előadások, meditációk, alapgyakorlatok
 • TRÉNING: A tréningnapon való részvételi lehetőséget, személyes figyelemmel.
 • TRÉNING HANGANYAGOK: A tréningnap gyakorlatait, a meditációk hanganyagát a tréning utáni otthoni gyakorláshoz!
 • SZERTARTÁS: Szakrális SzerElem szertartás>>> részvételi díja, 18:30-21:30 között.

Kedvezményes ár együtt érkező PÁROKNAK-házaspároknak:  30 000Ft/fő.


JELENTKEZÉSHEZ:

Tölts ki az alábbi űrlapot, ha pároddal érkezel külön az ő nevére is jelentkezzetek be, de mindketten írjátok be társatok nevét. 

Keresztnév:*
Vezetéknév:*
E-mail cím:*
Számlacím (amire, ha számlát kérsz kiállítsam a számlát):*
Megjegyzésed, kérésed:
A tréning hátteréről..
Mit is jelent az Unio Mystica?

Unio Mystica – avagy misztikus egyesülés, mely az ellentétek és az egységből kiszakadt részek belső, majd külső alkímiai újraegyesítési folyamata. A fény és a sötétség, a női és férfi, a jó és a rossz, a külső és a belső, az emberi és az isteni újraegyesítésének folyamata. Maga a szét nem választott és szét nem választható EGYSÉG állapota. Unio Mystica – az Egység útja, mely az ember egyéni belső útja, majd párjával és embertársaival közös útja.

Az Unio Mystica tanfolyam, a belső és külső alkímia terébe invitál, egy a férfi és a nő által közösen járt Transzformációs útba, melyen feloldódik a múltból bennünket kísértő elkülönültség, félelem mintázata. Első lépésként a bennünk élő férfi és nő békél meg egymással, s köt új szövetséget. Eképpen Belső Egység születik, s az egyéni egységeket a társakkal való közös gyakorlás segít kívül is megélhetővé tenni. A kívül, a párral megélt Unio Mystica a Mindenekkel való egység állapotát készíti elő.

Mi is az Unio Mystica s miért oly fontos az Egység újra megtalálásában?

Unió Mystica – a szent nász, mely a belső yin és yang erők kiegyensúlyozását, a minket és az univerzumot alkotó 5 elem megismerését, erejük önmagunkon belül való ébresztését, majd a részeket egységberendező belső fejlődést hozó, az Istenivel eggyé válás Belső Útja. Belső alkímiai folyamat, mely az ember FényEmberré, Istenemberré válását segítő transzformációja. A fizikai test és az anyagi szféra minden eleme az Egységben gyökerezik. Az egyén az Ég és a Föld közötti kimozdíthatatlan tengellyé válik. A Fent Lentté válik, s miképpen fent, úgy lesz lent is – az isteni mennyország a Földre költözik. Az ember középpontjában mély béke, nyugalom és aranyló belső erő honol. A belül eggyé tett kettő összerendeződést és harmóniát hoz a külső világunkban. Miképpen bent úgy kint is.

unio mystica, egység minta teremtő kurzusFérfi és Nő Belső Útjai egy ponton egymás felé fordulnak, az egyén kiegyenlített energiái közös táncba kezdenek a Társ energiáival. Az egyéni utak a testi-szer-elem és a szexualitás istenibe emelő, a mindenekkel való Egység megtapasztalásának felemelő immár közös útjává válnak. A transzcendens a fizikaival egybeolvad, a szerelmes testek összefonódásában a lelkek táncában az Istennő és az Isteni férfi energia egyesül. A mennyek országa Földre száll. A magasabb tantra, a megszentelt szexualitás útja ez.

Az Istenit önnön MAGjából kivirágoztató egyén a társak felé fordul, s az egyéni utak eképpen is közössé válnak. Együtt-teremtéssé, a Közös(s)Ég erejében és áldásában. Az Unio Mystica erőtere feltárul és eggyé teszi a szétválasztottakat immár a közösségekben: a család, közösségek, a nép, a Föld terében.

Az Unio Mystica folyamata és erőtere újra nyílik a Föld terében. Olyan nagy Földre született mesterek tanították és készítették elő e folyamatot, mint Anna és József, Jézus és Mária Magdaléna; de ismerték és szolgálták a nagy misztériumot pap/női közösségek, tantrikák és jóginik, táltosok/táltosasszonyok-aranyasszonyok/rimák. Előkészítették és kísérik e folyamatot a Föld energiaterét tartó és emelő Buddhák és Női Buddhák, bodhiszattvák, s a magasabb szférákhoz tartozó Kumarák és Hathorok; s a felemelkedett mesterek között Saint Germain, Kuthumi, Sanat és Venus Kumara, Nada Asszony, Djwal Kuhl.  A női és férfi krisztusi energiák, az IstenAnyai és IstenAtyai EGY isteni áldás.

Régóta várt találkozás Mantak Chia Mesterrel
Mantak Chia Mesterrel hazai tréningjén

Jómagam a szakrális szerelem, megszentelt szexualitás és az unio mystica tanítások előző életekre való emlékezések, asztrálutazások útján való visszahívásával, spontán emlékezésekkel jutottam el először. Majd a témát kutatva, a szakirodalmat olvasása után élő mesterek képzésein fejlődhettem tovább. Az energia keringetések művészetét elsősorban taichi és chi kung gyakorlásaim során sajátítottam el. Mestereim közül kiemelt a taoista szerelmi titkok nyomán méltán ismert Mantak Chia (Többek között A Multiorgazmusos Férfi, a Multiorgazmusos Pár c. könyvek szerzője.)  Mindezeket kiegészítve a tantrikus hagyományokba való beavatódás és szerelem-papnők tudásának visszahívása emelte szakrálisan is magasabb szintre. Vallom, hogy a szerelem testi-lelki-szellemi szintű gyönyöreinek megélése mindannyiunk lehetősége és ajándéka. A szexualitás magasabb szintű, minőségi és megszentelt útja az istenivel való egyesülésnek, az EGYSÉG megélésének. Kívánom, hogy a párkapcsolatok és főként a házasságok terében újra jelen lehessen legtisztább minőségében a szakrális szerelem ősi civilizációkon átívelő tudása.

Az Unio Mystica folyamata nem csupán spirituális folyamat (!), éppannyira energetikai, mentális és egyben lelki-érzelmi és fizikai szintű önfejlődés, transzformáció. Éppen ezért a spirituális tudás, metafizikai megértés mellett a konkrét anyagi szintereket is át kell hangoljuk; s korábbi Egység Mintáinkat felelevenítve azokra alapozva új mintákat kell teremtenünk a mai korszellemnek és Földi viszonyainknak megfelelően, az itt és mostban alkalmazható új szemléleti, viselkedési és szokásmintákkal. Ebben a folyamatban ad útmutatást és gyakorlati megélési lehetőségeket az Szinkron Élet-Rendszer tanításainak körébe tartozó  Unio Mystica tanfolyam.

Milyen megközelítéssel dolgozunk az Unio Mystica Tanfolyamon?

A tanfolyami szinteken az Unio Mystica belső alkímiai, valamint tantrikus beavató tanításai mellett tisztítjuk az információs mezőt, oldjuk a benne kódolt blokkokat, melyek elválasztanak a belső egységtől, a férfi és nő belső és külső egységétől. Egyrészről tehát blokkoldó folyamatokat és gyakorlatokat, másrészről viszont az Egység Minták bekapcsolását, illetve új minták teremtését szolgáló gyakorlatokkal dolgozhatnak a résztvevők.

Mitől Isteni egy Párkapcsolat?

A szerelemmel átitatott, harmonikusnak nevezett párkapcsolat egy szóval jellemezve: ISTENI. Ha isten igazából szeretlek, isten igazából élek, az annyit tesz, hogy jelen vagyok életem minden szintjén, azaz az isteni, teremtett legteljesebb valóságomban. Számomra az a párkapcsolat, aminek megvalósítását, megélését érdemes célul tűzni az életben, megistenül. Megistenül benne, a kapcsolat folyamatában a Férfi és a Nő. Az istenivé válás pedig az önmegvalósítás egyik célja. A megistenülés a legteljesebb önmagunkká válás folyamata, mellyel visszatérünk teremtett isteni ÖnMagunkhoz, azaz legtökéletesebb énünkhöz.

Volt és van ilyen tökéletes énünk, és van utunk, ami visszavezet ebbe a paradicsomi állapotba, ami teljes, harmonikus, örömben megélt, bőségben, vanságban, természetes egészségben való létforma. Valójában nem utopisztikus ez, de mégis egy olyan valóság, amelybe vissza kell tágulnunk, mert az elmúlt évezredek szűken látni és szűken érzékelni tanítottak bennünket. Megszoktuk, hogy minden csak a maga fizikai valóságában ragadható meg. Megfogjuk a tárgyainkat, azt gondoljuk csak az a valóság, ami kézbe vehető, létező, harapható vagy éppen tudunk vele valamit cselekedni. A ma embere hajlamos azt gondolni, hogy mindaz, ami ezen túl van, az nem létező – vagy ha létező, akkor a számára nem létező és tapasztalható, ami pedig valamilyen csökkentértékűséget jelent.

De az út, melyen elválasztódtunk az egység élményétől, ugyanúgy visszafelé is vezet.Béke, megértés és együtt haladás az úton – ez az amire elsőként vágyunk a kapcsolatainkban, főként a párkapcsolatunkban. Támogatás és együtt-lét. Valódi együtt létezés…nem egymás melletti vegetálás, hanem együtt lélegzés, együtt cselekvés, együtt örömködés és ha úgy hozza a sors egymás vállán és ölelésében való vigasz találás. 

Várlak tehát erre a szakrális szerelem témában különleges és egyedülálló hétvégi tréningre:

Az IKERLÁNG-DUÁL PÁR energiával, a szerelem-párkapcsolat-szexualitás szakrális megélését megtanulni, arra újra emlékezni. A tantra, taoista szerelmi titkok, szerelemmel gyógyító pap/nők tudását elsajátítani, megnyitni magadban az és energia keringetésekkel a kapcsolati transzcendenciát, az Unio Mysticát megtapasztalni.

TEREMTS ISTENI PÁRKAPCSOLATOT a GYAKORLATBAN!

A blokkoldástól, az új minták megteremtésén át

a gyakorlati megvalósításig

2019. MÁJUS 1. SZERDA, MUNKASZÜNETI NAP

Isteni Párkapcsolat a gyakorlatban – a vagy Szakrális Szerelem a párkapcsolatban   

Várlak szeretettel a személyes élményű, gyakorlatorientált hétvégén! Dolgozunk önismereti, személyiségfejlesztő módszerekkel, taoista szerelmi titkok és tantrikus energiagyakorlatok, s lesznek természetesen gyógyító és megerősítő női és férfi erőket egyesítő SzerElem és Gyönyör -élmény megengedését segítő blokk oldó meditációk. 

 Szeretettel és fénnyel:

 Pozsgai Nikoletta

 kineziológus, életmód-tanácsadó és terapeuta

 személyiség integrációs tréner

 női önmegvalósítás specialista

 
 
 

Megosztás Facebookon

Szólj hozzá!