Női Karrier – Mit csináljak és hogyan csináljam jól? útmutató a karrierben való kiteljesedéshez nők számára

Női Karrier – Mit csináljak és hogyan csináljam jól? útmutató a karrierben való kiteljesedéshez nők számára

A női karrier kapcsán rosszallóan tekintenek ránk még mindig, és leginkább a férfiak. De teszik ezt nőtársaink is. Ez egy nyilvánvaló társadalmi sztereotípia. Mi áll mögötte és vajon miért alakult úgy, hogy a hivatásában is kiteljesedésre törekvő nő támadottá vált?

A nő és a karrier

A női karrier és főként a karrierista nő fogalmak negatív jelentéstartalmakkal párosultak a történelmi korszakok folyamán. Ha egy nőnek karrierje van, egyáltalán előrelépésre vágyik a pályáján, akkor az megvetendő és minden bizonnyal kevésbé nőies nő, mint a karrierjét a családban megélő nő. Pedig maga a karrier szó az angol ‘carriage’, azaz szekér szóból eredeztethető, alapvetően az előrejutást jelent. Nincs a jelentéstartamában semmi olyan, ami a nőiségét megélő nő számára negatív lehetne.

Akkor miért alakult ki a női karrierrel szembeni negatív szemlélet?

Talán azért, mert azok a nők, akik a karrierjüket, hivatásukat  fontosnak tartották az elmúlt két-három évszázadban, ezt csak úgy tehették meg, ha harcosan kiálltak jogaikért, önmagukért és tehetségükért-“tehetni-vágyásukért”. Ha nem rendelkeztek arisztokrata születési előjogokkal, még tanulni sem volt lehetőségük. A női hivatás az otthon, vagyonos család esetében a gazdaság szervezése és a családanyaság területére korlátozódott.

Amennyiben egy nő nem tudja (nem tanulta meg), hogy hogyan tudja a tehetségének és a prioritásainak leginkább megfelelő karrier-utat megtalálni, akkor könnyen előállhat az a helyzet, hogy a munkával elégedetlen lesz (alulfizetett, nem azt csinálja amihez ért és amit szeret, nincs benne fejlődési lehetősége stb.) mégis kénytelen a pénz miatt dolgozni járni. Közben frusztrált, idejének nagy részét a kilátástalan munkájával tölti, energiáit és figyelmét nem tudja a családjának, a gyermekeinek szentelni.

Ez oda vezet, hogy sem a munkaidő leteltével rohan haza, bevásárol, házimunkát végez, gyermeket nevel, szétforgácsolódik és nem tud a gyerekeivel, a férjével foglalkozni. A nő több műszakban dolgozik, a férfi nem kapja meg amit szeretne, a nyugalmat és rendezett otthont…a gyerekek elkallódnak, rosszul tanulnak. A családban beáll a káosz. A társadalom az anyát, a nőt hibáztatja mindezekért…miközben nem ajánl fel segítő megoldásokat és nem dolgoz ki alternatív választási lehetőségeket. Így, ha egy nő kényszerűen vagy tudatosan a munka világában is előre szeretne jutni, akkor a férfi – elvárásainak kielégületlensége vagy annak veszélybe kerülése miatt, a társadalom a család szétesése, a gyermekek pedig némán a maguk nyelvén a szeretetlenség-magára maradottság problémáival máshol keresnek menedéket, összekapaszkodnak társaikkal úgy, ahogy tudnak. Ezek bőven elegendő érvek a női karrier negatív látásmódjához, de természetesen hozzáadódhatnak további pszichés és önérzeti félelmek a családját már egyedül eltartani nem tudó, abban meggyengült szerepet megélő  “férj-uram” részéről.

A nő elsődleges hivatása eleve elrendeltetett: anya és feleség

Nőként abban nevelkedtünk fel, hogy a feleség és az anyaság szerepére predesztináltak bennünket. Ez rendben is lenne, mert a nőiségben rejlő testi és energetikai csoda teszi lehetővé az új élet foganását és születését és  erre valóban csak a nő képes. Ráadásul az anya az, akinek valóban ott kell állnia a gyermeke mellett, táplálva és gondoskodva róla “növelve” és erősítve őt mindaddig  és  olyan mértékben amelyre szüksége van felnőttkorában is.

A világ nagyot változott és ma már az egykeresős családmodell kevesek valósága. Azaz a családban, ha gyermek születik az anya sokszor kényszerül munkát vállalni és keresetével támogatni, kiegészíteni olykor eltartani a családot. A nők tehát kényszerűen belekerültek a munka kontra család dilemmába. A két terület összeegyeztetése folytán jobb esetben a mindennapok ügyes szervezőivé és problémamegoldóivá váltak, rosszabb esetben a két terület között őrlődnek és lelki-ismeretfurdalásban szenvednek. Hol a családjukra nem jut elég idejük, hol a munkájukban nem tudnak elvárásszerűen teljesíteni.

Munka és család közötti őrlődés

Az a nő, aki nem a választott hivatásában tevékenykedik és nem tanulta meg a személyes erőforrásaival való hatékony gazdálkodást valóban nehéz helyzetbe kerül. Amíg nincs gyermeke, addig a férfi-nő megkülönböztetések miatt szenved hátrányt a karrierjében és jellemzően még mindig alacsonyabb fizetést kap és másodrangúan kezelik az alkalmazotti szférában. Kisebb eséllyel pályázik vezető beosztásokba, politikailag kevésbé kap magasabb pozíciót. Miután gyermekes anyává válik további nehézségekkel kell megküzdenie. A gyermekes nőt kevésbé választják szívesen (kimondva vagy kimondatlanul, de ez történik). A Gyes ideje alatt távol van a munka világától, kieseik a gyakorlatból és gyakran önbizalma is meggyengül. Ha vissza is veszik az eredeti munkahelyén, sokszor megváltozott viszonyok közé és jellemzően munkatársaihoz képest alacsonyabb fizetéssel. Ennek, ha más oka nincs is, akkor az, hogy távollétében a többiek folyamatosan részesültek fizetésemelésekben, előléptetési lehetőségekben. Az otthon maradt nő, pedig nyilván ezekkel nem élhetett.

Alacsonyabb fizetés, magasabb elvárások a családban való aktív jelenlét mellé

A gazdasági válság kapcsán a legtöbb cég nehezebb helyzetbe került és az elvárások megnőttek, nem ritka, hogy két-három ember  munkáját végzi egy személy. Mindezek komoly kihívásokat jelentenek az alkalmazotti szférában dolgozó és oda visszatérő nők számára. Mind karrier-tervezési mind egészségmegőrzési szemszögből érdemes készülni nőként az kihívásokra.

A vállalkozói szférában sem sokkal rózsásabb a helyzet, a plusz terhek (munkaszerzés, adózás, fenntartási költségek, alkalmazottak irányítása stb.) és a vállalkozói készségekben való járatlanság tovább ronthatja helyzetet. Jó út lehet, de tudatosan érdemes rá készülni és elő kell készíteni az alkalmazottból való vállalkozóvá váltást és legfőképpen időt kell hagyni az új szerepkörök, készségek elsajátítására, a vállalkozói jártasság megszerzésére.

Amikor a nő megtalálja a helyét a munka világában

A nő egy ideje  a munka világának hívatlan és nem szívesen látott szereplője. pedig nem kellene, hogy így legyen. A nőnek meg kell találnia  a megfelelő helyét a munka világában. Amint megtalálja a helyét és valóban abban dolgozik és úgy, ahogy az a női szerepeit és a kiteljesedését is segíti, a nőiségéből fakadó értékeket fel tudja használni, a helyére kerül minden. Meggyőződésem, hogy férfi és nő a munka világában is kiegészíti egymást és a nők jelenlétével erőteljesebben érvényesülhet az együttműködés, a konfliktusrendezés és a kölcsönösen jó megoldások megtalálása.  Jó lenne, ha nőt a társadalom és a férfiak is segítenék, hogy megtalálják a valódi hivatásukat és helyüket a munka világában. Ha egy nő megtalálja a helyét,  prioritásában fontos számára a nőisége s vele annak szerepei (feleség, anya, szerető stb), akkor benne is rend lesz  és képes lesz az életét hatékonyan a prioritásai szerint szervezni. Az alapelv az, hogy hagyjuk, hogy mindenki megtalálhassa a helyét és szerepét a társadalomban, a munka világában, a családban.

Összeegyeztethető-e a munka és a család?

Egyes felmérések szerint igen, mások szerint nem. A vélemények különböznek, igazi recept talán nem is létezik arra, hogy megoldható-e és hogyan. Mégis érdemes erről a szinte minden nő életében jelen levő kihívásról beszélni! A tapasztalatok megosztása, egymás segítése mindenképpen rendelkezésünkre áll…

A felmérések szerint csak minden tizedik férfi mutat hajlandóságot arra, hogy engedje feleségét érvényesülni a szakmájában. A megkérdezett vezető pozíciókban lévő nők ötven százaléka véli úgy, inkább anyának érzi magát, mint sikeres, jó pozíciót betöltő nőnek. Ugyanezen nők munka után általában nem pihennek, mert vár rájuk a család, az otthoni teendők elvégzése. Míg az ugyanilyen pozícióban dolgozó férfiak a munkaidő után teljesen szabadok, kipihenhetik magukat. Ez nem kevés konfliktust okoz a nőknek és így a családokon belül is.
Amennyiben a nő előmenetelre vágyik és gyereket is akar, alaposan át kell gondolnia és meg kell szerveznie az életét. Minél inkább szüksége van a családnak a két keresetre, a nőnek annál hamarabb kell a szülés után visszatérnie a munkába. Tény az is, hogy minél több időre esik ki valaki a munkából, annál nehezebb visszatérnie a munkahelyi életbe. Azonban számos alternatív, úgynevezett családbarát karriermegoldás is szóba jöhet, melyek között a vállalkozás-indítás csak az egyik lehetséges út.
A magam részéről azt vallom, hogy a család és a munka összeegyeztethető és nem szükségszerű a választás a kettő között. Az a fontos, hogy megtaláljuk azt a tevékenységet, ami bennünket kiteljesít, amiben úgy érezzük tehetségünk van, sikerélményeink vannak, hasznosan lehetünk és jól érezzük magukat benne. Ezért a valódi hivatás megtalálása alapvető. Ha tudjuk, hogy miben teljesedhetünk ki igazán, akkor lesz lehetőségünk utakat keresni arra, hogy azon területen, az adott cselekvési formákkal meg is élhessük azt.
Van, akit az anyaság önmagában megelégít és nem is vágyik másra, de van, akit a karrierje önmagában kielégít. Sokan vannak olyanok, akik számára a nőiség része az anyaság megélése és meg kívánják élni a lehető leginkább odaadva magukat a folyamatba, de mellette szívesen végzik hobbi tevékenységeiket. Szerintem van lehetőség arra, hogy azt csináljuk, amit szeretünk, jól érezzük magunkat közben és pénzt is keressünk vele. Mindezt úgy, hogy mellette teljes szívvel és lélekkel anyák is tudunk lenni.
Karrierben való kiteljesedés nőként…lehetséges akkor?

Szerintem a kulcs abban rejlik, hogy tudd mi a fontos a számodra és mitől érzed igazán jól magad! Ha ezek megvannak, akkor jöhet a hogyan kérdésköre és maga a megvalósítás:

1. Miben vagy jó? Az első lépés az önismeret, hogy a nő tisztában legyen azzal mit is akar valójában az élettől, miben van tehetséges és milyen erősségeire számíthat a céljai érdekében.

2. Mit szeretnél elérni? A tudatosság és célirányos gondolkodás, azaz a nő tudja úgy szervezni az életét, hogy a hivatásában is kiteljesedhessen és az anyagiakban is eredményes legyen. Ehhez szükséges, hogy tudja milyen céljai vannak és azokat hogyan tudja elérni. Az alkalmazotti vagy a vállalkozói szférán belül tudod ezeket kiaknázni, azaz melyik karrierút való neked?

3. Hogyan tudod úgy szervezni az életed, hogy legyen erőd, időd a megvalósításra? Szervezőképesség, az időbeosztástól mások idejének beosztásáig:), életszervezés és hatékony erőforrás gazdálkodás, sikeres önmenedzsment. Egyéni prioritásoknak megfelelő életvezetés kialakítása (pl. a család és a munka számodra ideális arányának megállapítása és az életedben való kialakítása).

4. Hogyan tudod lépésről-lépésre megvalósítani azt, amit szeretnél? Ez már a karriertervezés és a célmegvalósítás területe a hivatáson belül azaz tudatos karrier-építés alkalmazottként vagy vállalkozóként.

Mindezekben fog segít a “Karrier és Valódi Hivatás Nőknek” oktatási program, melynek mottója:
“Csináld azt, amit szeretsz és teljesedj ki nőként a hivatásodban is!”
Az online tanfolyam témái a következők lesznek:
* női karrierutak és karrierlehetőségek (az alkalmazotti és a vállalkozói szféra, melyik való neked, mikor és hogyan válts közöttük)
* a női karrier építés útjai és kihívásai az alkalmazotti és a vállalkozói szférán belül
* a férfi-arcú társadalomban való érvényesülés útvesztői és a női önmenedzsment megoldásai
* család és karrier összeegyeztetése: megoldások a női karrier-dilemmákra és a Légy szupernő! társadalmi elvárás problémájára
* a számodra legkiteljesítőbb tevékenység, “karrier-irányt”, valódi hivatás megtalálása
* alternatív karrier lehetőségek nőknek: az egyéni vállalkozástól a cégvezetőig, az offline vállalkozástól az online vállalkozások sokszínűségéig – avagy hogy tudd melyik való neked igazán és abban hogyan indulj el
*  konkrét technikák és lépések a karrier és a család mindennapi és nem könnyű összeegyeztetésében!

Megosztás Facebookon

Szólj hozzá!