Mit jelent a 8:8:8 és az Oroszlánkapu?

Mit jelent a 8:8:8 és az Oroszlánkapu?

lionsEarthingate Ellen McDonough

Mit jelent a 8:8:8?

A 8:8:8 fogalma az évbe lépve – már sok nemzetközi ezoterikus éves előrejelzésében szerepelt. S aki foglalkozik számmisztikával előre látja a hasonlóan fontos, kiemelt energia-kapuként megnyíló napokat minden következő évben.

Először is mire használják a 8:8:8 számsort?

Mit is jelent a 8:8:8 fogalma?

Ahhoz, hogy tisztább lehessen a képed arról, hogy mit is jelent a 8:8:8 két oldalról közelítem meg számodra jelentéstartalmait. Első körben a 8:8:8 fogalom jelentését a számmisztikán keresztül világítom meg. Második körben a számmisztikai értelmezése után a globális felemelkedési folyamatban betöltött szerepe kapcsán írottakat foglalom össze.

I. 8:8:8 – számmisztikai értelmezés

A 8:8:8 számsor első tagjának jelentése az évszámra utaló – számmisztikai eszencia összeg – 8-as. 2015 = 2+1+5. Ebben az évben teljes az év+hónap+nap állás. Legközelebb 2024-ben vagy 2033-ben lesz ilyen. A második a hónap száma, azaz augusztus, a harmadik pedig a nap száma, ami szintén 8-as. Ilyen együttállás 9 évente van egyszer. MOST VAN itt az ideje megdolgozni tehát ezt az adott minőséget, a 8-as minőségét: a gazdagság, bőség, igazság és belső erő témáit, melynek végére megérkezünk a végtelen szeretetbe.

Ezzel együtt minden év 8-dik hónapjának 8-dik napján adott ez az állás.

A nap üzenete röviden: szíved valóságát, a végtelen szeretetet megteremtve juthatsz anyagi-lelki-szellemi gazdagsághoz.

Emberi időciklusainkban a numerológiai törvényszerűségek szerint 9 éves életciklusokkal számolunk. Az 1-9-ig terjedő alapvető számok minőségei adják az egyes adott évek lehetőségeit, megmutatják feladatiakat. Az adott évciklusok alapminőségeit a naptári év számai adják meg. Jelenleg ez 2022 azaz 6. A 6-os szám a szív útjának választása és a lélek állandó VAN-ságába, a végtelen bőségbe nyíló kapu.

A 8-as szám, (hónap, nap és az óra 8-as) A bőség, a gazdagság és a végtelen jelképe a pythagóraszi számmisztika értelmezésében. Jelen évünk tehát segít az előrelépésben, kitágulásban és a bőség, gazdagságba való utunk következő lépéseinek megtételében. Felhívom itt a figyelmet arra is, hogy a 8-ashoz tartozó jelentések még az Igazság és a Belső Erő is. Magyarán a személyes lélek igazságunk felismerése és kinyilvánítása a belső erőnkre való rátalálás mentén tud megtörténni. E mellett a 8-as a karma száma is. Ennek nem az eleve elrendeltség jelentése a fontos, hanem pont az ellentettje: meg kell találnunk a kiutat a saját magunk teremtette poklokból, rá kell találjunk saját igaz önvalónkra – melynek eredménye a karma (rém)álmaiból való felébredés és az örök VAN állapotába aló megérkezés. Ezt jelenti a folyamat végén a végtelenbe érkezés – a 8-as szám vízszintes síkba történő – azaz fizikai, anyagi síkon való megtapasztalása. A VAN megteremtése és megélése a fizikai, anyagi síkon is.

Személyes utunk itt és most a bőségbe

Mindezt árnyalja természetesen a személyes évünk jelenlegi száma. Ennek egyszerű a kiszámítási módja. Példának a jelen év augusztus 8-at hozom, hogy egyben azt is könnyebb legyen megérteni.

Jelenlegi Személyes éved Kiszámítása:

 • 1.Vedd születési hónapod eszenciaszámát (mindig egy jegyre egyszerűsített szám). pl. augusztus esetében 8, szeptember esetében 9, december esetében 12 1+2= 3.
 • 2. Vedd születési napod eszenciaszámát (szintén egy számjegyre redukálva). pl. ha 8 akkor ez is 8, ha 17 akkor összegszerűen szintén 8.-hoz jutsz.
 • 3. Ehhez add hozzá a jelenlegi év eszencia összeg számát (egy számjegy), ami jelenleg 8.
 • 4. Mindezeket összeadva 8 (hónap) + 8 (nap) + 8 (jelen év) = 24 ami tovább egyszerűsítve eszenciájára 2+4 = 6.
 • 5. A végeredményben kapott eszenciaszámot a számok egyes minőségei szerint értelmezzük. Jelen esetben az most a 6-os, tehát jelen évben a feladat a Szeretet-Szív útján keresztül megteremteni a gazdagságot, jól-létet. Magyarán a nap üzenete röviden: szíved valóságát, a végtelen szeretetet megteremtve juthatsz anyagi-lelki-szellemi gazdagsághoz.

Eszencia számok jelentése vezérszavakban:

 1. Aktivitás. Feladata saját teremtő erejének megtapasztalása.
 2. Intuíció, érzékelés, érzékenység. Feladata: meghallani a saját lényegi rész szavát és ezzel a belső vezettetéssel megtanulni cselekedni.
 3. Kommunikáció. Feladata kifejezni önmagát, saját belső lényegi részét.
 4. Fizikai Teremtés, stabilitás. Feladata a fizikai szintű teremtés megtapasztalása, felépítés és a megszerzettek rendszerezése. Elsősorban saját stabil alapok kiépítése.
 5. Könnyűség. Feladata: A könnyedség megtapasztalása a felszínesség helyett. A szív örömével való könnyed, játszi teremtés megtapasztalása.
 6. Szív és szeretet. Feladata: a szívére hallgatva cselekedni, a szív-valóságát kívül megteremteni.
 7. (Ön)Gyógyítás. Feladata: önmegismerés útján önmagát újjáépíteni, majd abban másokat is segíteni.
 8. Bőség, gazdagság, belső erő, igazság. Feladata: a saját belső erejének felismerése érdekében a legmélyebb és a legmagasabb bugyrokat megjárni és a talált fizikai-lelki-szellemi tapasztalás kincsekből fizikai szintű gazdagságot teremteni.
 9. Szintézis, szolgálat. Feladata: az önmegismerés és öngyógyítás folyamatát felhasználva kiteljesíteni önnön legteljesebb isteni valóját. Megvalósított ÖnMAGján keresztül szolgálni a világot – saját világát, szeretteiét és tágabb környezetéét.

A számmisztikai elemzések során mindehhez figyelembe szoktuk venni a saját ún. eredeti pénz számunkat, ami a születési dátumból számolható ki.

8:8:8 Bőség Teremtő Program 2022.08.08-án este ONLINE>>

Az Oroszlán Kapu energiaportál

II. 8:8:8 mint OROSZLÁNKAPU

A globális felemelkedés folyamatában az oroszlánkapuk minden évben fontosak voltak ezidáig is. Összességében egy folyamatot ölelnek fel, mely az 1:8:8-al “kezdődött” 2006-ban. Idézőjelbe raktam a kezdődöttet, mert valójában már az egyiptomi ezoterikus kultúrában is kiemelt szerepet tulajdonítottak az OroszlánKapuknak. A végtelen szeretetbe visszaemelő energiakiáradások minden évben egy-egy újabb életterületet segítenek átfényesítenünk. Jelenleg a 8-as minőség terében a fent leírtakban összegzett végtelen szeretetből a szív útján kinyíló anyagi szintű megteremtését segítik.

A háttér…
Az Oroszlánkapu idején (július 26-augusztus 12 között) a mi Naprendszerünk napja együtt áll a Szíriusz csillagával és a Galaktikus Központi Nappal. Ez a portál minden évben különleges lehetőségeket nyit ki számunkra a szellemi teljesség anyagba teremtésének útján. Maga az Oroszlán – mint zodiákus jegy – az isteni individuális megnyilvánulásának útját jelképezi – tanítja szülötteinek. Maga az oroszlán hónapja (amikor a napunk az oroszlán állatövi jegyben jár, ébreszti a testünkben az oroszlán nemes jegyeit és aktiválja legfontosabb feladatát:

1. Önmagamon uralkodom, ahelyett, hogy másokon uralkodnék. Fő kihívása: hogyan tudom úgy uralni ösztöneimet, egómat és lényem egészét, hogy azokat jól megélve (tehát nem elfojtva) az istenit szolgálva teremtsek a Földön.

2. Ahol irányítok, vezető szerepben vagyok és “uralkodnom kell” ott szeretetem legyen másokat tápláló vezérlő elvem. Fő kihívása: hogyan tudom szeretetemmel, lényemmel és erőmmel táplálni, felemelni és saját erejükbe segíteni a környezetemet. Hogyan tudok szolgálva vezetni, uralkodni másokért?

3. Életemet az Isteni Törvény vezérli. Fő kihívása: hogyan tudok a beépült hitrendszeri mintákat, ítélkezéseket, egó csapdákat önmagamban feloldva újra kapcsolódni (és kapcsolatban maradni!) Isteni Lényegemmel. Komoly kihívásokat hoz mindez a földi törvények, jogrendszer, erkölcsi rendszer és dogmák valamint az isteni való törvények között, melyek nem egymás leképeződései az elmúlt történelmi korokban.

Minden év Oroszlán Kapuja portálként becsatornázza a Földre a kozmikus és galaktikus fény kódokat, melyek a következő év során segítenek az életünk uralásában, irányításában.

Ilyen módon az Oroszlán kapu fénykapuként működik és visszakapcsol őseredeti lélek kódjainkhoz. Hozzásegít bennünket önMAGunk isteni fényvalónk szerinti megvalósításában, kiteljesítésében. Hogy, a vagyok, AKI vagyok a földi valóságban is megvalósuljon, s ami fent, az lent lehessen, s ami belül az kívül is megjelenjen. 

Az OroszlánKapu (július 26-augusztus 12 között) üzenete és egyben megdolgozni való kihívása az EGYSÉG, a MINDIG VAN, A BŐSÉG  energiájába való visszacsatlakozás, melynek útja a polaritás elfogadásán, uralásán és így a kettő kiegyensúlyozásán keresztül megvalósuló EGYet jelenti. Valójában tehát a belső erőn keresztül való isteni királyság megvalósítása saját személyiségünkben és saját életünkben. Az oroszlánban tanításaképpen életet kell adunk önnön tiszta fényünknek, isteni önvalónknak. Aztán (és nem előtte!) ennek kiárasztása és megjelenítése a külvilágunkban.

Én évek óta figyelek rá, nem csak azért, mert oroszlán jegyben születtem, de mindenképpen erős a kapcsolatom vele! Számos oroszlános helyet kerestem fel az évek során, mert az oroszlán erőállat, minden kultúrában az URALT ERŐ szimbóluma. Azé a nemes teremtő erőé, amit az oroszlán jegyűeknek egyébként is dolga elsajáíttani az életük során. Az Oroszlánhoz kapcsolódik a nagyvonalúság és a bőség energiája, maga a gazdagság is.

Mögöttem hosszú az út már, hiszen nagyon szegény, de dolgos családból származom. Volt bőven mit dolgozzak a blokkjaimon és mivel senki nem tanított meg a pénzt kezelni nekem magamnak kellett azt megtanulnom. Ezekből és a bőség blokkoldások, pénz/bőség blokk témájú családállításaim klienstapasztalatai alapján született 2011-re a Pénz Boldogít?! című könyvem. 

Lovagold meg a 8:8:8 energia hullámot!
Lovagold meg a 8:8:8 energia hullámot!

8:8:8 “Amint fenn úgy lenn”

– fogadd be az isteni végtelen szeretetet, hogy az örök VAN kiáramolhasson az életedbe!

Ezen évben az oroszlánkapu energiájának csúcspontján, augusztus 8-án BőségTeremtő Napot tartok a MINDIG VAN jegyében, mely segít visszakapcsolódnod az EGYségbe, segít újra elfogadnod a VAN ajándékait, magát a Végtelen szeretetet.

Gazdag Vagy! címmel

* Bőség Teremtő Est a Mindig VAN jegyében *

Extra gyors-segélyt adó felvétlekekkel, könyvvel!

2022. augusztus 8. 20:00-órakor

ONLINE ZOOM-ON ÉLŐBEN, BLOKKOLDÁS ÉS BŐSÉG TEREMTŐ MEDITÁCIÓ! 

A Bőség Teremtő csomag részeként pedig előadás felvétel, további pénz vonzó meditáció, hozzá ajándék a Pénz Boldogít?! című könyvem és belföldön én állom a postaköltséget is

Az Workshop tanításai és gyakorlatainak fókuszában a bőség tudatosság helyreállítása van, azaz bizonyosságunk a mindig van állapotában. Workshop a racionális pénztanításoktól, az pénz áramlásán és a bőség elfogadásán lévő érzelmi blokkok oldásán át szól a bőség és a VAN tudatosságának szemléletéről és ezek spiritiuális, karmikus vonatkozásairól.

Bővebben a 8:8:8 Bőség Teremtő programról itt olvashatsz>>>>

Vagy itt tudsz közvetlenül jelentkezni>>>

A gazdagság nem más mint az önszeretet megnyilvánulása, mellyel el tudod fogadni a VAN feléd áramló energiáját és megengeded magadnak, hogy jól élj. S ha igazán gazdag van az önszeretet igaz módján, akkor másoknak is megmutatod, hogyan szerethetik magukat mindennel, ami adott a Földön. Szeretve önmagad magadhoz tudod engedni a bőséget, jól-létet. Ha magadat tudod szeretni, mindenki mást is tudsz szeretni. A gazdagságnak csak az egyik megnyilvánulás formája a vagyon, a pénz. S mint olyan nincsen vele semmi baj. A pénz csak energia. Azzá válik a kezedben, amivé teszed. Élvezheted az életet és mások életét is szebbé teheted. Teremthetsz, építhetsz, gyógyíthatsz belőle. Csak energia. Amivel meg kell tanulnod bánni. Nem segít, ha megveted, s nem segít, ha elkerülöd,  ahogy az sem, ha halmozod és fukarul magadnak tartod. A pénz csak egy energia forma, semmi más. S mint energia jogod van elfogadni az univerzumtól, s jogod van szabadon élni vele és szabadnak maradni vele. A pénz csak egy energiaforma. Ha ismered az energia törvényeit az univerzumban és a testedben, akkor van lehetőséged jól áramoltatni  a pénzt és teremteni vele. Így megtanulod uralni a pénzt, a helyett, hogy a pénz vagy a mögötte állók – akik rajta keresztül – uralnának téged. Magad teszed szabaddá…nem a pénzzel és nem a pénz nélkül, de a pénz kezelése, a “jó gazdává válás” és a pénzzel való jó teremtés megtaníthat erre. S amíg a pénz tanításait nem tanultuk meg itt a Földön, addig lesz pénz…vagy valami, ami helyette van és eszközként megtanítja az emberiséget az adok-kapok igazságos, tiszta és egyensúlyi elven való működtetésére. Addig is barátkozz meg vele és tanulj meg élni vele. A pénz csak energia. Önmagában nem jó és nem rossz. Engedd, hogy jó, másoknak és magadnak áldást hozó pénzzé váljon a kezedben. Hiszen CSAK ENERGIA – a töltését TE MAGAD ADOD!- Pozsgai Nikoletta

Megosztás Facebookon

Szólj hozzá!