Gay Hendrics és Arjuna Ardagh: A Tudatos Férfiak Nyilatkozata

Gay Hendrics és Arjuna Ardagh: A Tudatos Férfiak Nyilatkozata

Fantasztikus, hogy egy ilyen felismerés és megébredés létrejöhetett a férfiakban:) Üdvözlöm és segítem a férfi tudatosság ébredését, a női minőség tiszteletére és megbecsülésére tett nyilatkozatukat. Ugyanakkor arra ösztönzök minden nőt, hogy mi a magunk részéről tudatosan vagy tudattalanul elkövetettekért ugyanígy kérjünk bocsánatot a szívünkben. Mert egyik nem sem hibásabb mint a másik, együttes teremtésünk volt ez is és lesz a folytatás is, remélhetőleg ezúttal egy újfajta egyensúlyi állapotban születve, mely tiszteli és becsüli mind a férfi mint a női erőt, energiákat és isteni minőségeiket. Itt az ideje, hogy a férfi rácsodálkozzon a nőben rejlő Istennőre, a nő  pedig a férfiban lévő Istenire. Ehhez alapot ad, ha mindannyian – nemtől függetlenül – megtaláljuk és üdvözöljük önmagunkban az isteni minőségünket:)

A hozzá készült videójuk angolul, alább pedig az eredeti szövegből készült fordításomat:


Drága Nő:

* Úgy állok most előtted, mint a férfi, aki minden lehetséges módon elköteleződött a tudatossága felé. Mély szeretetet, megbecsülést érzek és nő bennem a csodálat a nőiség ajándékai iránt. Mélyen sajnálom a múltban és a jelenben a férfiak által tudattalanul elkövetett tetteket. Bocsánatot kérek tőled és jóváteszem ezeket a tetteket, azért, hogy egy új kor születhessen, melyet Veled együtt hozunk létre.

* Ahogy egyre tudatosabbá válok, egyre inkább érzékelem a férfi és női energiák táncát: önmagamban, benned és az élet egészében. Tudom, hogy mindannyiunk számára elérhető mindkét nem energiájának teljes skálája. Nő bennem a tudatosság a dualitás felett álló dimenziók felé, mely  szabad és nyitott mint az égbolt.

*Egy olyan férfiasság megélésére kötelezem el magam, amely tiszteletben tartja az egyenlőségünket és ünnepli azt. Segítem ezen férfi tudatosság megélését másokban. Tudom, ahhoz, hogy valóban tisztelhessem nőiségedet annak több dimenziójában, teljességgel önmagam jelenvalóságában kell létezzek, és birtokolnom kell mindazon ajándékokat, amelyeket veled férfiként meg kell osszak. Óriási csodákat tudunk létrehozni együtt, az által, hogy tudatosan támogatjuk egymást, megbecsüléssel és tisztelettel vagyunk egymás iránt, és az által, hogy a csodáljuk az istenit mind a férfi mind a női energiákban.

* Férfiként, a kapcsolatunk a nőiséggel ezidáig java részt tudattalan volt. Sajnálom azokat a nőket és magát a női energiát, amely oly sokáig el lett nyomva, ki lett használva. A történelem során a férfiak meggyaláztak, megerőszakoltak, máglyákon égettek el, adták-vették a tested által kínált szexuális gyönyöröket, kitiltottak a vallási és politikai hatalomból, alantas feladatok elvégzésére alacsonyítottak le, arra kényszerítettek, hogy elrejtsd az arcodat, sőt még arra is, hogy a szexuális élvezetet nyújtó szerveidet levágják.

* Mindezeket nem feltétlenül magam cselekedtem meg, de tudatában vagyok a tudattalanul működő férfi pszichében rejlő erőnek, amely fenyegetettséget érezve dominanciát keresett és gyakorolt a nők felett. Azon férfiak többsége, akik elnyomtak vagy  kihasználtak téged, már nem élnek. Az élők között sokan nem képesek arra, hogy bocsánatodat kérjék, mert a düh, félelmek és a szégyen börtönében raboskodnak. A férfi nem nevében, bocsánatot kérek a tudattalan tetteinkért, melyeket dühünkben, félelmünkben, a saját pszichénk romboló  erejének fogságában követtünk el. Saját választásom szerint nem veszek részt és magam nem táplálom ezen erőket, nem hagyom, hogy fölém nőjenek. Felajánlom neked ezt a bocsánatkérést annak reményében, hogy újra kezdhetjük az együtt-teremtés jegyében.

* Elismerem, hogy a megelőző évezredek vallásait férfiak alapították és férfiak tartották kézben. Gyakran cselekedtünk úgy, mintha nekünk lett volna Istenhez és a spirituális élethez egyedül közünk, amikor mindaz amit valójában tudtunk, az mindezek férfias megélése és kifejezése. Ennek eredményeképpen elnyomtunk több szívvel-telt, kapcsolódásra képes és mindent magában foglaló spirituális irányzatot. Elkötelezem magam az isteniben rejlő női spiritualitás tisztelete iránt.

* Tisztelem és becsülöm a földdel való mély kapcsolódásodat. Férfiként a mi kapcsolatunkat a bolygónkkal és az erőforrásaival leginkább a versenyelőny, a szerzésvágy és a dominancia motiválta. Hibásan gondoltuk azt, hogy a terjeszkedés megvéd bennünket a beavatkozás okozta következményektől, és a folyamatban megsértettük a Föld szentségét és megzavartuk a természetes ritmusát. Elkötelezem magam az intuitív megérzéseid felé, melyekkel ráérzel arra, hogyan gyógyíthatjuk meg a bolygónkat és hogyan segíthetjük újbóli virágzását.

* Tisztelem és becsülöm az intuíciódat és a képességedet érezni. Férfiként, gyakran  lealacsonyítottuk az érzéseket és az intuíciót az adatok és a logika feljebb valóságát választva. Ez szükségesnek látszott, hogy a babonák és az állati ösztönök fölé emelkedhessünk, de a folyamatban elvesztettük magát az életet. Elkötelezem magam az érzelmek művészete, az intuíció és a női szív bölcsességének tisztelete mellett, hogy együtt integrálhassuk mindezeket egy kiegyensúlyozott életszemléletbe, amely tiszteletben tart és magában foglal minden bölcsességet.

* Tisztelem és becsülöm a tested gyönyörűségét és integritását. Amikor egymást tápláljuk testeink tudatosságával és vágyával, határtalan szeretetet vagyunk képesek életre hívni. Sajnálom, hogy a férfiak a szépségedet árucikként használták fel a prostitúcióban és a pornográfiában. A vágyaink hajszolásában gyakran hiányzott a képességünk az intimitás tiszteletben tartására és a “nem” elfogadására. Kiállok a női test tárgyiasítása, a női szépség erőszakos és lélektelen áruba bocsátása ellen, és tiszteletben tartom, hogy a tested egyedül hozzád tartozik. (és te rendelkezel felette)

* Becsülöm a képességedet a konfliktusok békés rendezésében, a bocsánatkérés hatékonyságában és a nagylelkű megbocsátásban. Mi férfiak vég nélkül képesek vagyunk harcolni a nézeteltéréseink miatt. Földjeink és családjaink védelmében a harc függésébe kerültünk. Ellenben a nők részéről ritka a háború vagy mások határainak megsértése. A bocsánatodat kérem, hogy akaratod ellenére háborúba vontalak, és a szexuális erőszakért, a gyilkosságokért, a sajgó szívekért és a megtört családokért amelyek ezen háborúk következményei voltak. Szeretettel fogadjuk a bölcsességedet egy olyan világban, ahol együtt haladhatunk tovább a rombolás választása nélkül.

* Becsülöm a képességedet a tested szavának meghallásában, és tiszteletben tartom a tested étel, pihenés és szórakozás iránti vágyát.Ünneplem a képességedet az “itt és most”- ra irányuló figyelemre, a jelenlétre. Férfiként a célok és eredmények fontossága gyakran kiégetté tett bennünket és képtelenné a párkapcsolatra. Tudom, hogy mi vittünk benneteket ebbe a kiegyensúlyozatlan állapotba, oly gyakran zavart okozva benned és a kapcsolódási vágyad helyénvalóságában. Egy olyan korszak vár most ránk, amelyben a folyamatoké a vezető szerep. Szeretettel fogadom a bölcsességedet, hogy fenntarthassuk a testünkben lévő egyensúlyt, éppúgy mint a bölcsességedet a kapcsolódásainkban.

* Becsülöm az együtt érző igazságosságodat. Az igazságügyi rendszerünkben  a bírák és a rendőrség java része férfi. Börtönöket építettünk és a bűn és bűnhődés elvét követtük. Szeretettel fogadlak és hívlak, hogy a segítségeddel  visszatérjen az igazságszolgáltatásba a szív bölcsessége.

* Tudom, hogy a globális gazdaságot a tudattalan férfi erő dominálja, melyet gyakran a nélkülözés(től való félelem) és a  kapzsiság jellemez. Mindezek sokakat kizsákmányoltak és tehetetlenné tettek. A Te természetes tápláló és bőséget hozó képességeddel tudom, hogy képesek leszünk együtt egy valóban törődő gazdaságot teremtenünk világszerte.

* Megbocsátásodat kérve azért a fájdalomért, amit a férfiak okoztak neked, elismerem, hogy én és sok férfitársam szenvedett el sérelmeket az anyáink, nővéreink, partnereink és a volt partnereink miatt. Mint tudatos férfi szándékomban áll ezen fájdalmakat teljességgel magamban tartva átérezni és elengedni. Megbocsátok magamnak és a férfi nemnek a saját éber álmunk miatt.

* A mai naptól fogva, esküszöm, hogy a szívedet annak a szent templomnak tartom, ami valójában és elkötelezem magam benned és a bennem lévő nőiség megbecsülésére az életem minden területén és annak minden kapcsolódásában. Tudom, azzal, hogy magam mögött hagyom a múltamat és a jelenben egyesítjük erőinket, az erősségeink együttműködő összhangját teremthetjük meg. Együtt nem létezik olyan, amit ne tudnánk megtenni!

Együtt csodákra vagyunk képesek!

***

Fordította: Pozsgai Nikoletta

Az angol eredetiben a képre kattintás után olvasható:

A Tudatos Férfiak Nyilatkozata
Megosztás Facebookon

“Gay Hendrics és Arjuna Ardagh: A Tudatos Férfiak Nyilatkozata” bejegyzéshez 1 hozzászólás

  1. Abszolút zseniális nyilatkozat! Hálás köszönet a megosztásért, sajnos eddig nem ismertem, de jobb később, mint soha.
    Úgy érzem, hogy az első meghallgatás utáni sokk után még jó sokszor meg fogom hallgatni.
    Szép napot,
    R

    Válasz

Szólj hozzá!