Elegem van az amputált nőiségemből – avagy Shakti új karokat növeszt

Elegem van az amputált nőiségemből – avagy Shakti új karokat növeszt

“Elegem van az amputált nőiségemből, végre igazi nő akarok lenni!” – szakadt ki egyik kineziológia kezelésen kliensemből, s közben ezredévek fájdalom könnyei folytak ki a szeméből. Bár magam nem használtam volna az amputáció szót, az esete tükrében és a nőiség patriarchátusban elszenvedett sorsának tükrében ez a szó valóban helytálló.
Amputált nőiség
Nőiségünkben megszenteltek vagyunk, az élet adó képességünk az emberiség közös  kincse, a nő jelenléte gyógyír a világban. Valóban volt egy olyan történelmi korszak, melyet patriarchátusnak nevetek, melyben a nő másod vagy sokad rangú, s női szerepei közül az anyaságán kívüliek mind elfojtásra, elhallgattatásra leltek. Szándékosan múlt időben fogalmazok, mert ez az idő már lejárt. Ma már más világot élünk, mert más világot teremtünk. S a nő megfosztatott a nőisége tudatától, az abban rejlő ősi  tudástól és bölcsességtől, tiszteletre, megbecsülésre, s méltóságra kevéssé számíthatott korábban, a feminizmusnak köszönhetően elindult egyfajta öntudatra ébredés. És mára már a harcos feminizmus is a múlté. Szükség volt rá, mert erővel tudott (és kellett) fellépnie erővel szemben. Ma viszont már egyenrangúak vagyunk – amennyiben egyenrangúnak tartjuk magunkat. Egyenrangúnak tartani magunkat nem csak szavakban kell, hanem viselkedésünkben és tetteinkben is. De ez az egyenrangúság már nem a kiharcolt, hanem a természetes, önmagától és önmagáért való elismertségünkből, megbecsültségünkből fakadó – vagy annak kell legyen.
Az egyenrangúság egyéni út, tehát első sorban Tőled függ!

Akkor vagyok egyenrangú, ha először önmagamat annak tartom, másodszor a környezetemben is ezt várom el, harmadszor a környezetem ezt meg is adja nekem. A környezet csak reagál arra, ami belőlem fakad. Ezért gondolom azt, hogy először belül kell helyreállítani a rendet, belül kell újra rátalálnunk a nőiségünk kincseire és örök értékeire. Az örök női bölcsesség bennünk lakozik, és még ha amputálták is a megelőző történelmi korban, új életet adhatunk az egyes minőségeinknek.

A Hindu 8 karú AnyaIstennő Durga

Az amputált Shakti új karokat növeszt
Ahogy az amputált nőiségről beszélgettünk kliensemről a szemembe ötlött az amputált Shakti (Shiva párja, Istennő) vagy Durga (AnyaIstennő, szintén 8 karral ábrázolva), immár csak két karral. Csak két karral, mintha csak az a kettő lenne “engedélyezve” a számunkra. Mondjuk a házasságban való anyává válás női minőségére gondolok. Az álmokból valóságot teremtő, szeplőtelenségében foganó és ártatlanságát minden szeretkezés után is megtartó minőségünk, a szerelmetes-szenvedélyes szeretői minőségünk és a bölcs anyai minőségünktől megfosztattunk. De Shaktiként, a belső női teremtő erőnket újraélesztve új karokat növeszthetünk és újra minden tekintetben igazi nők lehetünk, minden minőségünket megélő teljes nőkké válhatunk.
Nő vagy…igazi, teljes, akkor is, ha mást mondtak neked, ha mást láttál vagy mást láttattak veled
A nőiségedben erő lakozik, melyet felébreszthetsz. A tested minden sejtje emlékezik a nőiség közös tudására, ugyanúgy, ahogy az élet adó képességre. Belső tudás van bennünk…és van lehetőségünk a mélyben nyugvót a felszínre hívni.
A Női Teljesség Est most szerdán ezt a tudást és bölcsességet hivatott ébreszteni és erősíteni benned, női közösségben, női körben – megmutatva hogyan tehetsz nőiségedért testi-lelki-mentális és spirituális szinten! Növessz Te is új karokat!

Női Teljesség Est

 Előadás a női kiteljesedésről, a női energia rendszerről + Női Teljesség Meditáció

 2012. április 25-én este, 19:00-21:30 között

Bővebben arról, hogy mi várható ezen a programon:  Női Teljesség Est>>>

Az Új Egyensúly kora
A nőként való kiteljesedés és a nők szolgálata megannyi ponton része a valódi hivatásomnak, de valójában mindez túlvisz a nőiségen –  egy új kor megalapozója vagyok. Az Új Egyensúly korában a női és a férfi egyenrangú, egymást kölcsönösen kiegészítő és támogató minőségében van jelen. Együtt-teremtés zajlik. Mindehhez azonban a nőnek is és a férfinak is vissza kell találjon valódi erejében.
A nő útja: globális női amnézia helyett emlékezni a teljességre
A női minőségeitől megfosztott nő visszaemlékszik ezerarcúságára, visszatalál a női teljességéhez, újra felfedezi a női közösségben rejlő erőt és abban kibontható  örök női tudást. A globális női amnézia helyett, emlékezik az Istennőre, a Nagy Anyára, Boldogasszonyra, vagy éppenséggel Shaktira – ha már emlegettem őt, a női tudásba, a megszentelt szakrális nőiségére. Ha a nő újra együtt lélegzik szakrális tudásával működtetni képes azt és hozzá tudja segíteni a körülötte élőket, a jelenlétével ébreszteni tudja a körülötte lévők nőiségét; s önmagára ébredettségével a körülötte élő férfiak megszentelt erejét.

Ha szeretnél emlékezni és sejtszinten újjá születni nőiségedben, hallgasd meg a Női Teljesség előadást és meditációt!

A férfi útja: bölcs nap királlyá válni
Az elmúlt korok férfi társadalmai megtanultak félni. Félni a nőtől, félni egymástól, félni mindentől, ami elvehet valamit. Kiestek az egységből – és elég valószínű, hogy ebben azért a nőknek is volt némi közük:). De ha ez nem is volt így, vagy nem akarja valaki így látni, akkor is érdemes a női minőségeink között meglévő anyai aspektusunkat elővenni, s azzal megbocsátani, s a gyermek fény-fit hitében újra felnevelni. De választhatjuk a szerető minőségünket, mellyel szerelemmel emelhetjük fel a férfit, s benne megláthatja legteljesebb önmagát. Fordulhatunk hozzá bölcs anyai aspektusunkból, gyógyírrel, meghallgatással és megtartó erővel, érett, megbékélt szívünkben született szavakkal. …és az is lehet, hogy ezt a folyamatot “csak” úgy segítjük, hogy nem avatkozunk be, hogy nem “akarjuk” őt valamire ránevelni, átalakítani, meggyógyítani hanem teljességgel önmagunkká válunk s meghagyjuk ugyanezt az utat neki is.
ÖnMAGunkká válni
Hiszen önmagunkká válni azt is jelenti, hogy megbékélünk a bennünk élő férfi aspektussal, megbékélünk életünk férfi tagjaival, megbékélünk a patriarchátusban erejükkel visszaélő férfiakkal. Éppen elég feladatot ad nekünk meggyógyítani a sérüléseinket, megtanulni újra hinni önmagunkban, megengedni újra élni női bölcsességünkkel és erőnkkel. Ha mindenki csinálja a maga dolgát, valóban tudunk egymásnak segíteni – és nem utána, hanem pont az önmagunkká válásunkkal, melyben legteljesebb önMAGunkat csíráztatjuk ki, öntözzük és teljesítjük ki. A megtalált nőiség és megtalált férfiség új szintekre emeli az emberiség egészét. Nem kell többé önmagunk részét keressük a másikban, hiszen önmagunkban is teljessé, kerek egésszé váltunk már. A kapcsolatokban két egész találkozik és nem két fél többé. Az egységben virágzó párkapcsolatok pedig egységben foganó gyermekeknek adnak otthont. Így – közösen teremtünk  új egyensúlyon nyugvó új valóságot.

Szeretet és fény kísérje a teljességbe vezető utadat!

Remélem találkozunk április 25-i Női Teljességnek szentelt csodálatos Esténken>>>!

 Pozsgai Nikoletta
 kineziológus, életmód tanácsadó-és terapeuta
 női önmegvalósítás specialista
 noionmegvalositas.hu
 www.kineziologiakezeles.hu
 

 

Megosztás Facebookon

Szólj hozzá!