Felemelkedés a szív kapuján

Felemelkedés a szív kapuján

A Szív a Kapu

A szívközpontunk a kapu, mely segít test-frekvenciánkat megemelni, ezzel a legfontosabb segítségünk és csalhatatlan útjelzőnk a felgyorsult időben, a dimenzióváltás folyamatában. A korszakváltás, mely nem más mint az emberiség tudattágulása  – a szívünk segítségével lépdelünk. A szív kapu és létra is egyben, melyen felnyújtózunk az isteni magasságokig.

“Nyitva van az Aranykapu, csak bújjatok rajta.” – mint az ismerős dalunkba nincs más dolgunk mint hagyni hogy a zöld hajtásunk – az életünk, átbújjon és felkússzon az égbe, a nyitott aranykapun, a szív kapuján. Az aranykapun túl a létöröm vár rád az életed minden területén, aggodalmaktól és félelmektől mentesen – hiszen megtanultál túllátni rajtuk.

A Szív a kapu, a létra és a kulcs is. A szívünkkel látunk igazán és a szívünkkel teremtünk igazán, mert a szív alázatos és nem az elme és akarat útját erőltető módon teremt. A szíveddel légy jelen….mindig.

A Szív üzenete

Ha a szív üzenetét megértjük – beleértve annak biológiai működését, energetikai funkcióját, fejlődésünkben elfoglalt kulcsfontosságú szerepét, az alsó szív csakra és a felső szív csakra az IKERSZÍVEK együttműködését – mindent megértettünk, ami szükséges lehet….az élethez, a felemelkedés folyamatában, a hétköznapi harmóniához.

Ajánlott és megvásárolható Szív Központot erősítő Hangfelvételek

1. SzívKapu Előadás és meditáció (2012.12.14-én felvett, 3500Ft)
A Szív Kapu est meditációjában aktiváljuk a 12 csakrát, hogy az energetikai rendszerünkben a Szív Csakra és a Felső Szív csakra egyesített erejében születő ikerszív aktiválódjon. Az Ikerszív az alapja az egység minden szintű választásának.  Kiemelt szerepet a szív csakra blokkjainak oldása kap, mely a középpont és a felemelkedés folyamatában a kapu és a létra is egyben az egyéni és a kollektív fejlődésünkben. 
Az előadásban az univerzális tudatosság oldaláról és a szív bölcsességének jelenéből beszélek, mégis földi szinten, a racionális elme számára is felfogható, követhető információkkal. Fontos, hogy a földi elme is értse, és fontos, hogy a berögződések, a félelem és szétválasztottság mintázata, a fájdalomtest feloldódjon. Helyette a Lét Öröme, a lelki béke és a szív bölcsessége hasson át.
2. Fókuszban a  SzívCsakra – előadás és csakrablokk oldó meditáció: 3500Ft
A csakrarendszerünk elsődlegesen megmutatja az egyes életterületekhez tartozó blokkjainkat. Az adott csakrán való munka pedig hozzásegít bennünket a blokkoló mintázatok oldódásához, ezáltal a kapcsolódó negatív érzelmi lenyomatok, fájó emlékek, szenvedésekkel teli tapasztalások elengedéséhez. A negatív fájdalomtesti mintázat oldódásával helyet adunk a teljesség megélésének, a megtapasztalható legjobb életminőség kibontakozásához, életünk újjáteremtéséhez.
Ezen alkalommal a szív csakrára koncentrálunk, és a hozzá kapcsolódó témakörökben hozunk gyógyulást:

  • párkapcsolatok: ha van, de javítani szeretnéd, ha nincs és szeretnél
  • kapcsolódás-kötődés: kapcsolat létrehozása, megtartása, elmélyítése  körüli gondok
  • szexualitás: blokkolása, a nyitás, a másikban való megbízni tudás és a feloldódás nehézségei
  • szabadság és öröm: a könnyedség, az önfeled örülni tudás képessége, a szeretetben való repülés biztonsága
  • érintés, érintés hiány: az érintés vágya, a megérintődés visszautasítása, falak építése, védekezés

Az ún. alsó csakrák után elérkeztünk a felső csakrákhoz vezető hídhoz, test-lélek és szellem középpontjához, mely a szív csakrához kötődik. A szív csakra a lélek székhelyének mondott lélekmaggal együtt alkotja a szív központot, amit a szív szakrális terének is hívunk. Kiemelt szerepe van életünkben, hiszen a szíven keresztül állandóan kapcsolatban vagyunk a lelkünk szavával, iránymutatásával, a lelki-ismeretünkkel.
A szív-csakra témájához tartoznak a kapcsolatok, párkapcsolatok, a bennük megélt szeretet áramlása, illetve hiánya, ide köthetők a szeretethiányos állapotok, az érintés és az érintés hiánya. Fontos ide tartozó blokkokat mutathat meg a szabadsághoz és felszabadult, könnyed örömhöz való viszonyulásunk, a világhoz való odafordulásunk illetve az attól való elzárkózásunk.
A csakra a megbocsátással és a részvéttel is kapcsolatos, vagyis a feltétel nélküli szeretettel, amelynek jegyében elfogadunk másokat, és feltételezzük róluk, hogy igyekeznek a tőlük telhető legjobbat adni. Önmagunk teljes elfogadása is ennél a csakránál kezdődik.

Szív-Tér szívcsakra blokkoldó esténkre készített oltáram

Előadás:

Az előadásban megvilágítottam a legfontosabb szív-csakra blokkokat magzati kortól fogva, rámutatva az egyes tünetekre, melyekből felismerheted, hogy a szív csakrád milyen állapotban van jelenleg, milyen teendők várnak rád a fejlődésedben.
Csakrablokk oldó meditáció:

A meditációban annak történetét élheted át, hogyan veszítetted el a szíved valóságát, a mindig bennünk létező boldogságban úszó tündérsziget élményét, az abban való hitet. A meditáció a szív-térben erősít fel, mellette középpontba rendez és egyensúlyba hozza a szívcsakrán keresztül az alsó és felső csakrákat.
Ez az anyag több mint csakrameditáció:
A szokásos csakrameditációk alapján túl ezen csakrablokk oldó estek fókusza a fájdalom-test mintázatainak tudatos lebontása-átalakítása. Ilyen módon a csakrákhoz tartozó témákon túl, azon is dolgozunk, hogy az adott területet a megélhető legmagasabb és legtisztább szintje felé segítsük, ami maga az Öröm-Test építésének folyamata.

***

Kedvezményes ajánlat:

Ha mindkét előadás+meditációs felvétel csomagot kéred, akkor annak ára 7000Ft helyett 5000Ft, december 21-ig befizetve.

***

…Szeretni tanul az emberiség

…újra és még mindig, egyre tökéletesebb módon.  Szeretni, olyan módon, melyben a szer- megtartásával (szer = az Isteni fény és bölcsesség) úgy tudunk jelen lenni, ahogy az a másik embernek a legjobb és hű igaz önvalónkhoz.

Ahhoz, hogy önmagunk egó részén felülemelkedhessünk és merjünk megnyílni a legtisztább rendű önvalónak (Teremtő, Isten, Forrás, Istenatya, Istenanya), az első visszahúzó erő, melyen túl kell emelkednünk maga a fájdalomtestünk. Amíg a múlt fájdalmai dolgoznak bennünk, addig a félelmeinké a jövőnk teremtésének motorja. A fájdalmak elengedhetők, a fájdalom test felszabadítható és az energiatestünk átdolgozható, ÖrömTestté, majd FényTestté tehető.

Mindezekben segítő programok december 21-én:

Napközben:

LélekÖsszekapcsolás 9:30-17:00

Csoportos LélekÖsszekapcsolás, azaz személyes egységedbe érkeztető, a lelkeddel összehangoló csoportos gyógyítás, az Egy Szívben születő érintésekkel, kristályokkal, vezetett meditációval és gyönyörű zenékkel.

Helyszín: Bp. Erzsébet krt. 58. I. em. 1.  Részvételi díj: 1500-5000Ft között, amennyit jó szívvel ki tudsz fizetni.

Este:


December 21. 18:30-21:30
Fény-Ünnep
A Maya kalendárium szerinti világidő-váltás utolsó napján a Fény választásában ünnepeljük a téli napfordulót.
Előadás a felemelkedés folyamatáról, az Aranykorról, szívközpontú életről, és az 5. dimenzióról, a Központi Galaktikus FényTanács csatornázása az Új Kor születéséről.
Az előadás és meditáció részvételi díja: 3000Ft
Helyszín: Bp. Erzsébet krt. 58. I. em. 1.
Bővebben olvass tovább itt:

December 21: FÉNY-ÜNNEPI Szíves-ÖrömEst
Szeretettel és fénnyel:

Pozsgai Nikoletta

kineziológus, életvezetési tanácsadó

noionmegvalositas.hu

Megosztás Facebookon

Szólj hozzá!