Női Életvezetési Coach / Tanácsadó képzések

Női Életvezetési Coach / Tanácsadó képzések
Értő segítséget a nőknek
Értő segítséget a nőknek: női coachingot a nőknek!

Női Problémák + Női szemlélet + Női megoldások

= Nőkre szabott coaching és tanácsadás


2020. FEBRUÁR 28-től ÚJ ÉVFOLYAM INDUL!


Női Életvezetési Coach /  Tanácsadó képzés

Ki  a Női Életvezetési Coach?

A személyes, egyéni életviteli, életvezetési problémák proaktív coach szemléletű személyes fejlődést segítő szakember, aki  a coachee-van hosszabb távon működik együtt. Elsődleges feladata a kérdéseivel hozzásegíteni a hozzá fordulót abban, hogy tisztán lássa élethelyzetét, a problémáját felülről és kívülről tekinthesse át. A coach feladata nem tanácsadás, hanem a saját megoldásokra való rávezetés.

Ki a Női Életvezetési Tanácsadó?

Személyes, egyéni életviteli kérdésekben és problémákban segítséget nyújtó, nőkkel foglalkozó, a női élet kihívásainak kezelésére képzett szakember. A legjellemzőbb női életkihívások kapcsán a coach tevékenységet tartalmazón, de eszközkészletében azt meghaladóan dolgozik együtt a hozzá fordulóval a női életciklusok, tipikus női életproblémák megoldásán. Míg a coaching folyamat során a jelen élethelyzetet tárjuk fel és a jövő számára keresünk új, jobb megoldásokat, addig a tanácsadás folyamatában azt is feltárjuk, hogy a múltban meghozott döntések, megélt események hogyan hatottak a jelenleg kialakult helyzetre és ezáltal a múlt bölcsessége hogyan segíthet jobb döntéseket hozni a jövőben, megelőzve a régi beidegződések kiújulását.

Női Önmegvalósítás Tanácsadó / Coach képzés

A N.Ő.T. a női kiteljesedést, a nőiség teljes megélését segítő, a személyes önmegvalósítást segítő tanácsadói és coaching módszertanban, gyakorlatban képzett és jártas személy. Női Coach és Tanácsadó tanfolyamok elvégzése után speciális továbbképzésként lehet a női önmegvalósítás útjában, lehetőségeiben elmélyedni. Az önmegvalósítás tárgykörébe tartozik a tehetség -és öröm alapú munkairány megtalálásában, a hivatásban nyújtott segítő tevékenység is.

A képzést tartja:

Pozsgai Nikoletta Pozsgai Nikoletta: női önmegvalósítás specialista, kineziológus, Transzgenerációs Epigenetikus Kineziológa Tanácsadó oktató, Személyiség Integrációs Tréner és Személyiség Integrációs Állítás Vezető Oktató

1997-óta dolgozik egyéni tanácsadásokban, először nyelvtanári majd karrier tanácsadói és life coach vonalon. 2005 óta figyelme kifejezetten a női szemlélet, karrierutak és életviteli kérdésekre irányult, melyet 2008-ban indult szakértői blogjában a Női Önmegvalósítás Kincsestárában (noionmegvalositas.hu) rendszeresen megvitatott az olvasókkal és több éven át tartó női kérdésekre irányuló témákban kutatott, elemzett és publikált. 2005-óta életmód tanácsadó-és terapeuta vonalon és 2006-tól kineziológiai praxisában  is elsősorban nőkkel, női blokkokkal foglalkozik és életproblémák feloldásában segíti a női klienseit, ügyfeleit. A női egészségmegőrzésben, életminőség javításban saját módszer alapján,  a női jógát, chi-kungot a szakrális női tudással ötvöző Női Energia Fitneszt is oktat. Mára 6 könyve jelent meg kifejezetten női egyéni fejlődést segítő témakörökben; 13 online tanfolyama segíti női tanítványait. 2012 óta AranyAsszony iskolát működtet, melynek képzése során az egyetemes és magyar női bölcsességeket és erőforrásokat ébreszthetik a nők. Tanácsadó/coach képzésben 2011-óta vesz részt, s oktatója a Transzgenerációs Epigenetikus Kineziológia Tanácsadóknak, illetve a Személyiség Integrációs Tréning és Terapeuta képzésnek is.

A képzés elsődleges célja a gyakorlatban alkalmazható technikák átadása, elsajátítása, hogy a segítő/tanácsadó/coach kifejezetten női szemszögből, női szemmel lássa és értse a nőként megélt élethelyzetek kihívásait, s a nők számára jól értelmezhető, könnyed és természetes együttműködést tudjon biztosítani a találkozási alkalmak során.

Miért kell a nőkkel foglalkozókat külön képezni?

Bár azt gondolhatod elsőre, hogy a coaching az coaching, attól függetlenül, hogy kivel, melyik nemmel foglalkozunk. De ha jobban belegondolsz, megfigyeled a férfiak és a nők különböző kommunikációját, visszagondolsz saját nemek közti félreértéseidre és megéléseidre, már pontosan érezni fogod, hogy egészen más világ a férfi és a nő.

Női Életvezetési Coach Képzés: Professzionális Coach képzés + Női Specifikumok

Egy általános coach képzés jellemzően nem elegendő, s nem megfelelő annak, aki nőkkel akar foglalkozni. Mert a nők mások mint a férfiak. A coaching módszertanát pedig elsősorban férfiak fejlesztették ki és elsősorban férfiakra alkalmazták.  Míg egy nőhöz női módon kell szólni, és legfőképpen női módra igényli a meghallgatást. A nők másképpen gondolkodnak, másképpen kommunikálnak. És itt nem csak az alapvetően nőkhöz közelebb álló jobb agyféltekés gondolkodásra gondolok csupán.

A Nők Nőként működnek, nőként szemlélik a világot, sajátos problémáik vannak, éppen ezért sajátos és legfőképpen női megoldásokra vágynak. Sőt, nem csak női típusú megoldásokra, hanem egyedi saját nőiségükre és személyiségükhöz finomított hozzáállásra és megoldásokra.

Professzionális Coach képzés + Női Specifikumok

A mellett tehát, hogy coaching módszertant tanulhatnak a Női Életvezetési Coach képzésen résztvevők, a női specifikumokkal ismerkedhetnek meg, hogy értsék és legfőképpen érezzék, hogyan működnek a nők, akik hozzájuk fordulnak. Így a képzés fontos építőkövei:

 • a női életciklusok
 • a jellemző női életkrízisek
 • tipikus női életproblémák és kihívások
 • a női logika, a női gondolkodásmód és érzésvilág megértése
 • a női életszemlélet
 • női kommunikáció
 • női stresszkezelés

Egy nőkkel foglalkozó coach-nak, tanácsadónak tudnia kell:

 • milyen különbségek vannak egy férfi és egy női coaching folyamat között
 • hogyan szólíthat meg egy nőt igazán
 • hogyan tud jól- sőt a lehető legjobban – együttműködni a női lélekkel
 • mire számíthat a coaching és/vagy tanácsadási folyamat során

Vitathatatlan tény: Férfiak és Nők különböznek

A szociológusok, pszichológusok évszázadok óta kutatják a férfiak és nők közötti különbségeket, s vitatkoznak azon, hogy vajon a másságot az eltérő biológia vagy a társadalom és a szocializáció határozza e meg jobban. De a kutatók mindig is egyet értettek abban, hogy férfiak és nők mások, s a másságuk megértése nekünk, a személyiségfejlesztésben, segítő, tanácsadó-és coach szakmákban dolgozóknak kiemelten fontos.

Ha túlmegyünk az alapvető nemi jellegek különbségein és vesszük például a neurobiológiai különbségeket, azt látjuk, hogy a nőknek nagyobb az agyi szürkeállományuk a férfiakkal szemben, ellenben a férfiaknak nagyobb az ún. fehérállománya és mennyiségileg több az agy-gerincvelői folyadék állományuk. Ezen alapvető fizikai különbségek meghatározzák a nők és a férfiak eltérő gondolkodásmódját, s ezeket kiegészítik még a hormonrendszer agyra, agyi működésre és viselkedésre gyakorolt hatásai is. Mindezekre ráépül a tanult nemi társadalmi és az ebből kialakult egyéni nemi önelvárás, a normák és sztenderdek, melyek meghatározzák, hogy egy nőnek vagy egy férfinak hogyan “kell”, illetve hogyan “illik” viselkednie bizonyos helyzetekben.

Tipikus nőkkel szembeni elvárások

SzakÉrtő Segítség a Női Élet Kihívásaiban
Összerendezetten a Női Élet Kihívásaiban

A nőkről mindenki tudja, és el is várja, hogy gondoskodjanak, tápláljanak, legyenek önfeláldozók, s helyezzék háttérbe saját érdekeiket a család, a férfi, a főnök, vagy valamely társadalmi, vállalati céllal szemben. A beépült hitrendszeri minták, a tudattalanba íródott és onnan előírt női nemi szerepek miatt pedig egyre több nő szenved. S egyáltalán nem biztos, hogy azért, mert alapjában nem szeretne gondoskodni, táplálni és úgymond hagyományosan nőnek lenni. Mindez a nőknél speciálisan bonyolítja például a munka/karrier kontra család/párkapcsolat közötti választás, priorizálás, hétköznapi időgazdálkodás helyzeteit, megoldanivalóit.

És akkor még nem beszéltünk a nőkről alkotott, gyakran még férfi coachok szájából is elhangzó!!! – kijelentést, hogy “a nő irracionális, túlbonyolít mindent”. S még ma is igaz és általános a nők munkahelyi hátrányos megkülönböztetése kifejezetten a magasabb beosztások esetében, de akár egy álláspályázat esetén is – természetesen nem nyíltan, hanem kimondatlanul, rejtetten –  az előítéletek és a szokásminták bevett gyakorlata  alapján.

Nőknek Női Coach!

A coaching, tanácsadói gyakorlat szemszögéből fontos a coachnak, tanácsadónak tudnia, értenie kell és legfőképpen fel kell ismernie a nemi különbségeket azok egyéni (!) különbségeivel fűszerezett változatait az ügyfeleink legoptimálisabb haladása, fejlődése érdekében. A coaching, tanácsadás folyamat nők esetében ezáltal tehető hatékonyabbá az ügyfelek nagyobb megelégedésére.

Lássuk meg a különbségeket, a nemiségben rejlő egyediségeket!

A helyett, hogy úgy tennénk, hogy nincsenek valódi és lényeges különbségek férfi és nő között, sokkal hatékonyabb közös folyamatot kínálhatunk ügyfeleinknek, ha tisztában vagyunk a különbségekkel és kölcsönös előnyünkre fordítjuk azokat. A coaching megközelítésének és képzésének egyaránt jót tesz, ha megújul, felfrissül és maximálisan az ügyfél előrehaladását, sikerét tudja szolgálni – immár a nemi specifikumok figyelembe vételével.

Ezért a Női Coach és Női Tanácsadó képzéseknek egyaránt része azon Női Coach protokoll és eszközkészlet, mellyel hatékonyabban dolgozhatunk kifejezetten női ügyfeleinkkel. A női specifikumok és a női önmegvalósítás témaköreiben végzett kutatások, empirikus kutatási eredmények és aktív coach tanácsadó gyakorlat alapján összeállított női személyiségtipológiákkal dolgozunk. 

“Ha női cipőt szeretnék, nem megyek férfi cipő boltba”

A leendő női ügyfelek számára pedig egyértelmű a választás, hogy nőiségükben őket megértő, velük specifikusan  női megközelítéssel, egyénileg rájuk hangolódni tudó coachot, tanácsadót válasszanak olyanokkal szemben, akik előírt meneteket, kérdezési protokollokat “futtatnak” rajtuk keresztül; előírt és meghatározott, rugalmatlan keretek között. Egy nő nem ilyen.

A NŐ vágyja az egyénit, értékeli a ráhangoltat, a rugalmas kereteket és az ő sajátos gondolkodásmódjára, problematikájára ráhangolódó, azt elfogadó és ezért őt nem megítélő coachot, tanácsadót.

A Női Coach és Tanácsadó képzés  kifejezetten arra készít fel:

 • hogyan tudj rugalmas keretekkel dolgozni
 • hogyan használd ki női ügyfeled jellemzően nem lineáris, gyakran összetettebb, asszociatívabb gondolkodásmódját
 • hogyan építs női ügyfeled állandó multitasking üzemmódjára
 • hogyan ismerd fel és vond be női ügyfeled érzelmi hullámzásait
 • hogyan alapozz és kapcsold be a nő hatodik és hetedik érzékét

 és fordítsd mindezeket a coaching/tanácsadó folyamat és ügyfeled hasznára úgy, hogy:

 • ösztönözni tudd
 • segíts neki kitartásában
 • saját élete alakítása, élethelyzeteinek megoldása vagy éppen
 • vállalkozása fejlesztésében.

A képzés a Szinkron Személyiségfejlesztő-és Képző Akadémia Coach, Tanácsadó-és Trénerképző rendszer modulrendszerébe tartozik, abban befogadott és az ottani modulokkal továbbképzési rendszerben kiegészíthető!

női életvezetési coaching
Női Coaching a boldog, teljes, elégedett nőiért!

Neked szól a Női Életvezetési Coach képzés, ha hívást érzel arra, hogy hozzásegítsd nőtársaidat:

 • életproblémáik megoldásához (pl. női szerepeik összehangolása)
 • nőiségükben rejlő kincseik és erőforrásaik megismeréséhez
 • életszervezési készségeikben való fejlődésükben: önmenedzsment, személyes hatékonyság, időgazdálkodás,stb.
 • egye teljesebb élet megéléséhez, melyben valóban jól érzik magukat
 • karrierjükben/munkájukban előreléphessenek
 • valódi hivatásukra ráleljenek, abban kiteljesedhessenek
 • nőiségükben rejlő kincseik feltárásában

A Női Életvezetési Coach képzés után pedig érdemes folytatnod a Női Életvezetési Tanácsadó / NőiségFejlesztő Tanácsadó és Női Önismereti, valamint Női Önmegvalósítás Tréneri irányokkal, ha:

 • segíteni szeretnél élettörténetük és nőiségtörténetük megértésében
 • saját női szerepeik, minőségeik összehangolásában a nőiség integráció folyamatában
 • női és férfi oldalaik megismerésében, kiegyensúlyozásában
 • erősségeik felismerésében és gyengeségeik fejlesztésében
 • női énképük fejlesztésében
 • önazonos életvitel kialakításában

A Női Coach és Életvezetési Tanácsadó képzés – alapképzésből és ráépülő továbbképzési modulokból áll az alábbiak szerint:

ALAPKÉPZÉS:

I. szint  Life Coaching (élevezetési coaching)

 • Általános life coach alapképzés (elméleti képzés: személyes kontaktórákban és online írott, valamint hanganyagok formájában)
 • Csoportközi és éles gyakorlati ülések vezetése, mentorálása (gyakorlati képzés)

Választható Kiegészítő modulok:

 1. Női Életvezetési Coach képzés: női specifikumú coach képzés, női résztvevők számára plusz beépített női önismereti képzéssel, férfi résztvevők számára női személyiség típusok és anima integrációs önismereti képzés (ezen leírást olvasod most részletesebben!)
 2. Férfi Életvezetési Coach képzés: férfi specifikumú coach képzés, plusz  beépített férfi önismereti képzéssel férfiak számára, nők számára férfi személyiség típusok és animus integrációs önismereti képzés
 3. Karrier Coach képzés: karrier coach képzési speciális modul
 4. Szinkron Coach képzés: a Szinkron ÉletRendszer szemléletével bővített kiegészítő képzés

TOVÁBBKÉPZÉSI Ajánlat már képzett coachoknak, tanácsadóknak:

A képzésbe már meglévő, máshol szerzett hivatalos life coach vizsgával rendelkezőket is befogadunk, a meglévő képzési formájának nálunk történő kiegészítése a különböző specifikumokkal (Női, Férfi, Karrier, Szinkron) így lehetségessé válik. Alapvetően az ICF (Nemzetközi Coach Szövetség) alapján dolgozó képzőhelyek esetében az átvétel különbözeti vizsgával könnyen megtehető. Akik máshol végeztek, szükséges lehet áthidaló képzés is. Kifejezetten igaz ez a csak online szerzett coach papírokra, melyek esetében az éles gyakorlat hiánya jelentős hátrányt jelent a képzésbe integrálás során.

Már végzett és működő coachok, tanácsadók esetében egyéni elbírálás alapján lehet kedvezményesen csatlakozni és Tanácsadó, illetve Tréner továbbképzést szerezni.

Fontos, hogy a női specifikumokat szélesebb körben nem csak a most képződő, hanem a már praktizáló, a téma és önmaguk továbbképzése iránt elkötelezett szakmabeliek  is megismerjék, coach, tanácsadó és tréneri munkájukba beépíthessék.

A normál ütemű Life Coach alapképzés összetevői:

Óraszám: 120 óra

 • Elmélet: 20 óra + az online kapott 120 A4 oldalnyi írott és hanganyagok egyéni feldolgozási ideje
 • önismereti (workshop): 20 óra
 • Gyakorlat 1. csoportközi coach eszközkészlet -és coaching folyamat gyakorlás: 50 óra
 • Gyakorlat 2. csoporton kívüli, éles coach folyamat gyakorlás: coach folyamat levezetés és esetmegbeszélő konzultációk: 20 óra
 • ÉnMárka építés,  coach marketing, vállalkozási ismeretek: 10 óra

>>>Ehhez kiegészítésként jön még a Női Coach képzés speciális modulja és gyakorlata: 25 óra

A Női Coach alapképzés 30% elmélet, 70% gyakorlat alapelveken épül fel. A coaching szemlélete proaktív. A tanított módszerirányok alapoznak  7C , a GROW, TGROW és SMART modellekre, de azokat meghaladó nőkre specifikált új női coaching modellre, női személyiségtipológiákra (PersonaScope), nők számára optimalizált kérdezéstechnikákra, belső képalkotó eljárásokra és pozitív affirmációs technikákra, valamint Pozsgai Nikoletta Váltsd valóra az Életed – a célmegvalósítás mesterkulcsai c. könyvére és annak Aktivátor munkafüzetére épül.

Elméleti (szóbeli és írásbeli) és gyakorlati vizsga zárja a képzést. 

A Life Coach képzés időpontjai, melyhez kiegészítésként lehet hozzá venni majd a Női Coach modult:


A Következő Képzés indul: 

2020. FEBRUÁR 28. péntek 15 óra

Intenzív, tömbösített, távoktatási anyagokkal is kombinált képzés

Időpontok: 

október 11. péntek 15:00-20:00,  október 12. szombat 10:00-17:00;

november 15. péntek 15:00-20:00, 16-17. szombat-vasárnap 10:00-17:00.

+ in-situ ülés gyakorlati nap a csoporttal történő egyeztetés alapján.


Alapképzési időszak normál ütemben:

 • 6 Life Coach alapképzési személyes képzési nap. Mindegyik alkalmat további távoktatási anyagok egészítenek ki, hogy a személyes találkozási alkalmak mélyebbek, hatékonyabbak és gyakorlat orientáltabbak lehessenek.
 • 2 nap Női Életvezetés coaching továbbképzési modul / választható /
  •  péntek 15:00-21:00 és
  •  szombat 10:00-17:00 Női specifikumú továbbképzési nap
 • önismereti tréning  A Női Önismereti Tanfolyam és a Férfi Önismereti Tanfolyam végzése kiválthatja.
 • csoportközi és éles coach ülések levezetése és azok konzultációi, esetmegbeszélései (csoportpárok és egyéni egyeztetéseknek megfelelő időpontokban)

Záró Vizsga időpontja: 2019. január (egyeztetjük a csoporttal)

A normál ütemű alapképzés ára: 185 ezer forint (bruttó) + Női Életveztés Coach továbbképzési modul: 45 000Ft (Bruttó)

 • csoportközi és éles coach ülések levezetése és azok konzultációi, esetmegbeszélései (csoportpárok és egyéni egyeztetéseknek megfelelő időpontokban)
 • Női Life coach, azaz Női ÉletVezetés speciális coach modul 2019. december

MENNYIBE KERÜL A NŐI LIFE COACH ALAPKÉPZÉS?

A normál ütemű, KOMBINÁLT (online és személyes egyben) – egy specifikumot, jelen leírásban a Női Életvezetési kiegészítő modult is tartalmazó képzés ára:

185 000 forint (bruttó) alapképzés EGYBEN TÖRTÉNŐ BEFIZETÉS KEDVEZMÉNNYEL!

RÉSZLETFIZETÉSBEN 200 000 forint

+ 45 ezer forint Speciális Női Life Coach továbbképzési modul képzési díja

A képzési díj tartalmazza:

a személyes képzési alkalmakat, az online írott és hanganyagokat, kiegészítő nyomtatott anyagokat

3 coach modul jegyzetének írott anyagát, összesen 120 A4 oldalt

A képzési díj NEM tartalmazza: 

A képzés díja nem tartalmazza a záróvizsgák díját (elméleti szóbeli/írásbeli, gyakorlati vizsga díjai együtt 20 000Ft)

A képzés díja nem tartalmazza a képzés helyszínére történő utazási költséget, étkezési és szállás költséget.

ajándék

AJÁNDÉKOK

 • A képzéshez AJÁNDÉK 1. Pozsgai Nikoletta Váltsd valóra az Életed – a célmegvalósítás mesterkulcsai c. könyve és annak Aktivátor Könyve, mely kifejezetten nőknek íródott, női célmegvalósítást segítő könyv. Értéke 6 500Ft.
 • A képzéshez AJÁNDÉK 2.  10 óra Én-Márka építés, coachoknak szóló célzott marketing anyag, 25 000Ft értékben.
 • A képzéshez AJÁNDÉK 3.  a Vállalkozásindítás Nőknek című tanulmány is, 4 500Ft értékben.

Csak az ajándékba kapott anyagok értéke: 36 000Ft!

VAN-E RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG?

Igen, van részletfizetési lehetőség, 15 ezer forintos többletköltség mellett ez egyben történő befizetéshez képest:

I. részlet: 50 ezer forint, mely előlegként utalandó

II. részlet: 100  ezer forint, a második részlet az alapképzés megkezdése előtt

III. részlet: 50 ezer forint  részlet az alapképzés második felében.

IV. részlet: negyedik részlet (45 ezer forint) a speciális modul választása esetén annak kezdetekor

HOL ZAJLIK A KÉPZÉS?

A képzés helyszíne: Budapest, 1073 Erzsébet krt. 58.  

A LIFE COACH ALAPKÉPZÉS BESZÁMÍTTATHATÓ-E TOVÁBBKÉPZÉSEKBE?

Az alapképzés teljesítése után a sikeres vizsgát tett résztvevők, immár végzett Női Coach-ok, a továbbképzésekben folytathatják képzésüket a Női Életvezetési Tanácsadó, Női Önmegvalósítás Tanácsadó modulokkal, valamint a Személyiség Integrációs Tanácsadó és az Önismereti Trénerképzésekbe.


HOGYAN TUDSZ JELENTKEZNI A LIFE COACH KÉPZÉSRE:

A LIFE Coach képzésre jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehet. A jelentkezésről automatikus visszajelzés érkezik a megadott mail címre. A képzésre a résztvevő helyének biztosítása végett a jelentkezés visszaigazolásában megküldött számlaszámra az EGYBEN FIZETŐS kedvezménnyel élve a teljes ár, vagy részletfizetés kérése esetén a foglaló 50 000Ft) átutalásával válik helyed biztosítottá.

Kérlek töltsd ki az űrlapot:

Keresztneved (amin szólíthatlak):*
Vezetékneved:*
E-mail cím:*
E-mail címed megerősítésként még egyszer:*
Számlacím (amiről utalsz és amelyik címre a számlát kéred):
Van-e már releváns előképzettséged?:Coach végzettségem van, továbbképző modulok érdekelnek
Személyi Tanácsadó végzettségem van
Pszichológusi végzettségem van
Természetgyógyász végzettségem van
Nincs egyik eddig említett végzettségem sem
Van érettségim
Van főiskolai, egyetemi végzettségem
Megjegyzésed, kérdésed:Szólj hozzá!